Millainen toiminta on arvonlisäverotonta?

Kaikki tavaroiden ja palveluiden myynti on lähtökohtaisesti arvonlisäverollista, jos se tapahtuu liiketoiminnan muodossa. Arvonlisäverolaissa on kuitenkin erikseen määritelty, mitkä tavaroiden ja palveluiden myynnit ovat arvonlisäverottomia.

Arvonlisäverottomia voivat olla muun muassa:

 • terveyden- ja sairaanhoito
 • sosiaalihuolto
 • yleissivistävä ja ammatillinen koulutus, korkeakouluopetus ja taiteen perusopetus
 • rahoitus- ja vakuutuspalvelut
 • tietyt esiintymispalkkiot
 • tekijänoikeudet
 • kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myynti ja vuokraus
 • postin yleispalvelut
 • eräät muut tavarat ja palvelut (esimerkiksi arpajaisten järjestäminen).

Tällaisia myyntejä ei voi laskuttaa arvonlisäverollisina, eikä niihin kohdistuvien hankintojen arvonlisäveroa voi vähentää.

Huomaa, että on myös sellaisia arvonlisäverottomia myyntejä, joihin kohdistuvien kulujen arvonlisäveron saa vähentää. Näitä myyntejä kutsutaan niin sanotuiksi nollaverokannan alaisiksi myynneiksi. Tällaista nollaverokannan alaista toimintaa on esimerkiksi tavaroiden ja palveluiden kansainvälinen kauppa. Nollaverokannan alainen toiminta on siis eri asia kuin arvonlisäveroton toiminta, josta tällä sivulla puhutaan.

Missä tilanteissa voit rekisteröityä, vaikka toiminta on arvonlisäverotonta?

Arvonlisäverovelvolliseksi voi joissain tapauksissa hakeutua vapaaehtoisesti, vaikka  toiminta olisi arvonlisäverotonta:

Näin hakeudut alv-rekisteriin

Jos yritys ei ole arvonlisäverovelvollisten rekisterissä

Jos yritys ei hakeudu arvonlisäverovelvolliseksi

 • yritys ei voi vähentää tekemiensä hankintojen arvonlisäveroa
 • yritys ei anna arvonlisäveroilmoituksia eikä maksa arvonlisäveroa
 • yritys ei lisää arvonlisäveroa myymiensä tavaroiden ja palveluiden hintoihin.