Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Arvonlisäverollisen toiminnan päättyminen

Jos lopetat koko yritystoiminnan, ilmoita siitä lopettamisilmoituksella YTJ-palvelussa. Samalla ilmoituksella voit poistaa yrityksen alv-rekisteristä, ennakkoperintärekisteristä ja työnantajarekisteristä.

Tee lopettamisilmoitus (YTJ)

Jos yritys ei lopeta toimintaansa kokonaan vaan pelkästään arvonlisäverollinen toiminta loppuu, voit hakeutua pois alv-rekisteristä myös OmaVerossa.

Tee hakemus OmaVerossa (Valitse etusivun välilehdeltä Toiminnot kohdasta Rekisterit ja luvat linkki Tietojen muuttaminen alv-, ennakkoperintä- ja työnantajarekistereihin)

Maa- ja metsätaloudenharjoittajat sekä liikkeen- ja ammatinharjoittajat voivat ilmoittaa toiminnan lopettamisesta OmaVerossa myös silloin, kun toiminta päättyy kokonaan. Huomaa kuitenkin, että jos yritys on kaupparekisterissä, lopettamisilmoitus pitää tehdä YTJ-palvelussa.

Kun yrityksesi on poistettu alv-rekisteristä, saat siitä ilmoituksen Verohallinnolta. Tämän jälkeen et saa enää lisätä yrityksen laskuihin  arvonlisäveroa eikä yritys voi vähentää ostojen arvonlisäveroa.

Milloin lopettamisilmoitus pitää antaa?

Voit ilmoittaa lopettamisesta heti, kun tiedät että arvonlisäverollinen liiketoiminta päättyy.

Poistamme yrityksesi alv-rekisteristä siitä päivästä lähtien, kun ilmoitat arvonlisäverollisen toiminnan päättyneeksi. Huomaa, että arvonlisäveroilmoitus pitää antaa myös siltä kuukaudelta, jonka aikana toiminta päättyy. Tarvittaessa ilmoita päättymispäiväksi kuukauden viimeinen päivä.

Esimerkki: Jos kesäkuussa ei enää ole arvonlisäverollista toimintaa, ilmoita päättymispäiväksi 31.5. Jos ilmoitat päättymispäiväksi 1.6., sinun pitää antaa alv-ilmoitus vielä kesäkuulta.

Vaihtoehtoisesti voit antaa ilmoituksen vasta, kun liikeomaisuus on myyty. Siinä tapauksessa arvonlisäverollisen liiketoiminnan katsotaan jatkuvan niin kauan kuin liikeomaisuutta myydään.

Arvonlisäverovelvolliseksi vapaaehtoisesti hakeutuneen yrityksen poistamme rekisteristä aikaisintaan siitä päivästä lähtien, jona ilmoitus on saapunut Verohallintoon. Vapaaehtoisesti hakeutunutta yritystä ei siis voida poistaa rekisteristä takautuvasti.

Kiinteistön käyttöoikeuden vuokraamisesta arvonlisäverovelvolliseksi hakeutunutta emme kuitenkaan poista rekisteristä ennen kun verovelvollisuuden edellytykset ovat lakanneet kaikkien vuokrattujen tilojen osalta.

Verovelvollisuusryhmä poistetaan arvonlisäverovelvollisten rekisteristä siitä alkaen, kun ryhmään kuuluvien elinkeinonharjoittajien tekemä lopettamisilmoitus on saapunut Verohallintoon.

Muista antaa viimeiset alv-ilmoitukset ajallaan

Anna arvonlisäveroilmoitus vielä siltä verokaudelta, jolta rekisteröinti on päättynyt, vaikka varsinaista toimintaa ei olisi enää ollut. Jos sinulla on pidennetty verokausi eli olet antanut arvonlisäveroilmoituksen 3 kuukauden tai vuoden välein, viimeinen arvonlisäveroilmoitus täytyy usein antaa tavallista aiemmin.

Anna arvonlisäveroilmoitus ja maksa vero viimeistään toiminnan päättymiskuukautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivänä. Jos verokautesi on vuosi ja toiminta päättyy joulukuussa, ilmoita ja maksa arvonlisävero normaalisti seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Esimerkki: Jos toiminta päättyy 30.4.2022, ilmoita ja maksa arvonlisävero viimeistään 12.6.2022.

Lisätietoa toiminnan lopettamisesta tai sen keskeytymisestä.

Ilmoita arvonlisävero myös loppuvarastosta

Jos yrityksesi haltuun jää lopettamishetkellä liikeomaisuutta, laske tämän niin sanotun loppuvaraston arvonlisävero oman käytön säännösten mukaisesti. Ilmoita vero arvonlisäveroilmoituksessa, jonka annat lopettamiskuukaudelta. Laske mukaan ne loppuvaraston arvoon ne tavarat ja palvelut, jotka ovat hallussasi, kun verovelvollisuus päättyy.

Jos yritys on tehnyt uudisrakennus- tai perusparannusinvestointeja, vähennettäviä veroja täytyy mahdollisesti tarkistaa lopettamisen yhteydessä.

Esimerkki: Alv-velvollinen toiminta on päättynyt 31.3.2021. Omaan käyttöön on jäänyt metsätraktori, jonka hankintahinta on ollut 50 000 euroa (sis. alv). Kirjanpidon mukainen menojäännösarvo lopettamishetkellä on 8 000 euroa. Traktorin todennäköinen luovutushinta eli käypä arvo on 12 400 euroa (sis. alv 2 400 euroa).

Arvonlisäverotuksessa veron peruste on joko tavaran ostohinta tai sitä alempi todennäköinen luovutushinta. Tässä tapauksessa todennäköinen luovutushinta on alempi kuin hankintahinta. Veron peruste on luovutushinta ilman veron osuutta (12 400 e – 2 400 e = 10 000 e). Tavaran ottamisesta omaan käyttöön on maksettava 2 400 euron arvonlisävero. Se ilmoitetaan toiminnan viimeiseltä verokaudelta (maaliskuu 2020) annettavassa arvonlisäveroilmoituksessa.

Konkurssin vaikutukset arvonlisäverovelvollisuuteen

Konkurssiin asetetun yrityksen varat ja velat siirtyvät konkurssipesän hallintaan. Konkurssipesä voi valita, jatkaako se konkurssiin menneen yrityksen arvonlisäverovelvollisuutta liikeomaisuuden realisoinnin ajan vai päättyykö arvonlisäverovelvollisuus konkurssiin asettamispäivänä. Konkurssipesä voi myös jatkaa itsenäisesti yrityksen liiketoimintaa ja ilmoittautua liiketoiminnan jatkajana arvonlisäverovelvolliseksi.

Pesänhoitajan on yhdessä konkurssivelallisen kanssa huolehdittava siitä, että konkurssiin asetetun yrityksen ilmoitusvelvollisuus hoidetaan. Ilmoitusvelvollisuuteen kuuluvat muun muassa arvonlisäveroilmoitukset sekä yhteenvetoilmoitukset tavaroiden ja palvelujen myynnistä toisiin EU-maihin.