Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Arvonlisäverollisen toiminnan päättyminen

Jos lopetat koko yritystoiminnan, ilmoita siitä lopettamisilmoituksella YTJ-palvelussa. Samalla ilmoituksella voit poistaa yrityksen alv-rekisteristä, ennakkoperintärekisteristä ja työnantajarekisteristä.

Tee lopettamisilmoitus (YTJ)

Jos yritys ei lopeta toimintaansa kokonaan vaan pelkästään arvonlisäverollinen toiminta loppuu, voit hakeutua pois alv-rekisteristä myös OmaVerossa.

Tee hakemus OmaVerossa (Valitse etusivun välilehdeltä Veroasiat kohdasta Rekisterit ja luvat linkki Tietojen muuttaminen alv-, ennakkoperintä- ja työnantajarekistereihin)

Maa- ja metsätaloudenharjoittajat sekä liikkeen- ja ammatinharjoittajat voivat ilmoittaa toiminnan lopettamisesta OmaVerossa myös silloin, kun toiminta päättyy kokonaan. Huomaa kuitenkin, että jos yritys on kaupparekisterissä, lopettamisilmoitus pitää tehdä YTJ-palvelussa.

Kun yrityksesi on poistettu alv-rekisteristä, saat siitä päätöksen Verohallinnolta. Tämän jälkeen et saa enää lisätä yrityksen laskuihin  arvonlisäveroa eikä yritys voi vähentää ostojen arvonlisäveroa.

Milloin lopettamisilmoitus pitää antaa?

Ilmoita lopettamisesta heti, kun tiedät että yrityksesi arvonlisäverollinen toiminta päättyy.

Kun olet ilmoittanut lopettamisesta, poistamme yrityksesi alv-rekisteristä ja lähetämme sinulle tiedon rekisteröinnin päättymispäivästä. Huomaa, että arvonlisäveroilmoitus pitää antaa myös siltä verokaudelta, jonka aikana rekisteröinti on päättynyt. Tarvittaessa ilmoita päättymispäiväksi kuukauden viimeinen päivä.

Esimerkki: Yrityksen verokausi on kuukausi. Jos kesäkuussa ei enää ole arvonlisäverollista toimintaa, ilmoita päättymispäiväksi 31.5. Jos ilmoitat päättymispäiväksi 1.6., sinun pitää antaa alv-ilmoitus vielä kesäkuulta.

Vaihtoehtoisesti voit antaa ilmoituksen vasta, kun liikeomaisuus on myyty. Siinä tapauksessa arvonlisäverollisen liiketoiminnan katsotaan jatkuvan niin kauan kuin liikeomaisuutta myydään.

Jos yrityksesi on hakeutunut alv-velvolliseksi vapaaehtoisesti, poistamme yrityksesi rekisteristä aikaisintaan siitä päivästä lähtien, jona ilmoitus on saapunut Verohallintoon. Vapaaehtoisesti hakeutunutta yritystä ei siis voida poistaa rekisteristä takautuvasti.

Jos yrityksesi on hakeutunut alv-velvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden vuokraamisesta, emme kuitenkaan poista yritystäsi rekisteristä ennen kuin verovelvollisuuden edellytykset kaikista vuokratuista tiloista ovat lakanneet.

Verovelvollisuusryhmä poistetaan arvonlisäverovelvollisten rekisteristä siitä alkaen, kun ryhmään kuuluvien elinkeinonharjoittajien tekemä lopettamisilmoitus on saapunut Verohallintoon.

Muista antaa viimeiset alv-ilmoitukset ajallaan

Anna arvonlisäveroilmoitus vielä siltä verokaudelta, jonka aikana rekisteröinti on päättynyt, vaikka varsinaista toimintaa ei olisi enää ollut. Verokauden pituus vaikuttaa ilmoituksen ja maksun määräpäivään.

Jos yrityksesi verokausi on kalenterikuukausi tai neljänneskalenterivuosi, anna arvonlisäveroilmoitus ja maksa vero viimeistään toiminnan viimeistä verokautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivänä.

Esimerkki: Verokausi on kalenterikuukausi. Yrityksen toiminta päättyy helmikuussa. Ilmoita ja maksa arvonlisävero viimeistään 12.4.

Esimerkki: Verokausi on neljänneskalenterivuosi (tammi-maaliskuu). Yrityksen toiminta päättyy helmikuussa. Ilmoita ja maksa arvonlisävero viimeistään 12.5. 

Jos yrityksesi verokausi on kalenterivuosi ja toiminta päättyy kesken vuotta, verokauden katsotaan päättyvän toiminnan lopettamispäivään: anna arvonlisäveroilmoitus ja maksa vero lopettamiskuukautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivänä.

Esimerkki: Yrityksen toiminta päättyy 15.12.: ilmoita ja maksa arvonlisävero viimeistään 12.2.

Huom: Jos yrityksesi on arvonlisäverovelvollisten rekisterissä 31.12. asti: ilmoita ja maksa vero viimeistään verokautta seuraavan vuoden helmikuun viimeisenä päivänä. 

Lisätietoa toiminnan lopettamisesta tai sen keskeytymisestä.

Ilmoita arvonlisävero myös loppuvarastosta

Jos yrityksesi haltuun jää lopettamishetkellä liikeomaisuutta, laske tämän niin sanotun loppuvaraston arvonlisävero oman käytön säännösten mukaisesti. Ilmoita vero arvonlisäveroilmoituksessa, jonka annat lopettamiskuukaudelta. Laske mukaan ne loppuvaraston arvoon ne tavarat ja palvelut, jotka ovat hallussasi, kun verovelvollisuus päättyy.

Jos yritys on tehnyt uudisrakennus- tai perusparannusinvestointeja, vähennettäviä veroja täytyy mahdollisesti tarkistaa lopettamisen yhteydessä.

Esimerkki: Alv-velvollinen toiminta on päättynyt 31.3.2023. Omaan käyttöön on jäänyt metsätraktori, jonka hankintahinta on ollut 50 000 euroa (sis. alv). Kirjanpidon mukainen menojäännösarvo lopettamishetkellä on 8 000 euroa. Traktorin todennäköinen luovutushinta eli käypä arvo on 12 400 euroa (sis. alv 2 400 euroa).

Arvonlisäverotuksessa veron peruste on joko tavaran ostohinta tai sitä alempi todennäköinen luovutushinta. Tässä tapauksessa todennäköinen luovutushinta on alempi kuin hankintahinta. Veron peruste on luovutushinta ilman veron osuutta (12 400 e – 2 400 e = 10 000 e). Tavaran ottamisesta omaan käyttöön on maksettava 2 400 euron arvonlisävero. Se ilmoitetaan toiminnan viimeiseltä verokaudelta (maaliskuu 2023) annettavassa arvonlisäveroilmoituksessa.

Konkurssin vaikutukset arvonlisäverovelvollisuuteen

Konkurssiin asetetun yrityksen varat ja velat siirtyvät konkurssipesän hallintaan. Konkurssipesä voi valita, jatkaako se konkurssiin menneen yrityksen arvonlisäverovelvollisuutta liikeomaisuuden realisoinnin ajan vai päättyykö arvonlisäverovelvollisuus konkurssiin asettamispäivänä. Konkurssipesä voi myös jatkaa itsenäisesti yrityksen liiketoimintaa ja ilmoittautua liiketoiminnan jatkajana arvonlisäverovelvolliseksi.

Pesänhoitajan on yhdessä konkurssivelallisen kanssa huolehdittava siitä, että konkurssiin asetetun yrityksen ilmoitusvelvollisuus hoidetaan. Ilmoitusvelvollisuuteen kuuluvat muun muassa arvonlisäveroilmoitukset sekä yhteenvetoilmoitukset tavaroiden ja palvelujen myynnistä toisiin EU-maihin.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024