Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Millaisesta toiminnasta pitää tai voi rekisteröityä alv-rekisteriin?

Jos yritys harjoittaa tavaroiden tai palveluiden myyntiä liiketoiminnan muodossa, yritys on yleensä arvonlisäverovelvollinen ja sen pitää ilmoittautua alv-rekisteriin. Arvonlisäverotuksen ulkopuolelle jää vähäinen liiketoiminta sekä erikseen arvonlisäverolaissa verottomaksi määritelty toiminta. Yritysmuoto ei vaikuta alv-velvollisuuteen.

On myös tilanteita, jolloin yrityksen pitää ilmoittautua alv-rekisteriin, vaikka yritys ei harjoittaisikaan arvonlisäverollista liiketoimintaa. Esimerkiksi tavaran yhteisöhankinnoista eli tavaroiden ostoista toisesta EU-maasta Suomeen voi joutua rekisteröitymään. Joissakin tilanteissa yritys voi myös vapaaehtoisesti hakeutua alv-rekisteriin.

Voit rekisteröityä alv-velvolliseksi OmaVerossa, jos yritykselläsi on jo Y-tunnus tai aloitat toiminnan esimerkiksi liikkeen- tai ammatinharjoittajana.

Valitse rekisteröitymisen yhteydessä yrityksesi toiminta:

 • Yrityksen pitää ilmoittautua alv-rekisteriin, jos yrityksen liiketoiminnan liikevaihto on tilikaudella (12 kk) yli 15 000 euroa.
 • Yritys voi hakeutua liiketoiminnasta vapaaehtoisesti alv-rekisteriin, vaikka liikevaihtoraja ei ylittyisi.

Lue tarkemmin, mitä yrityksen liikevaihtoon lasketaan mukaan:

Jos yritys harjoittaa sekä liiketoimintaa että alkutuotantoa ja tilikauden liikevaihto näistä toiminnoista on yhteensä

 • yli 15 000 euroa, yrityksen pitää ilmoittautua molemmista toiminnoista arvonlisäverovelvolliseksi.
 • enintään 15 000 euroa, yritys voi hakeutua molemmista toiminnoista vapaaehtoisesti alv-rekisteriin.
 • Ilmoittaudu alv-rekisteriin, jos harjoitat alkutuotantoa (mm. maa- ja metsätalous, puutarhatalous, turkistalous, porotalous), ja liikevaihtosi on tilikaudella yli 15 000 euroa.
 • Voit hakeutua vapaaehtoisesti alkutuotannosta alv-rekisteriin, vaikka liikevaihtoraja ei ylittyisi.

Jos harjoitat sekä alkutuotantoa että muuta liiketoimintaa ja tilikauden liikevaihto näistä liiketoiminnoista on yhteensä

 • yli 15 000 euroa, sinun pitää ilmoittautua molemmista toiminnoista arvonlisäverovelvolliseksi.
 • enintään 15 000 euroa, voit hakeutua molemmista toiminnoista vapaaehtoisesti alv-rekisteriin.

Rekisteröidy alv-rekisteriin ostoista ja omasta käytöstä seuraavissa tilanteissa:

Jos yrityksesi toiminta on muutoin arvonlisäverotonta, mutta se on alv-velvollinen:

 • EU-tavaraostoista (yhteisöhankinnat), koska hankinnat ylittävät 10 000 euroa kuluvana tai edellisenä kalenterivuonna
 • palveluostoista EU:sta tai EU:n ulkopuolelta (käännetyn verovelvollisuuden perusteella)

Jos yrityksesi toiminta on muutoin arvonlisäverotonta, mutta se on alv-velvollinen kiinteistöhallintapalvelun tai ravintola- ja ateriapalvelun omasta käytöstä.

Lue lisää:

Yritys on ilmoituksenantovelvollinen EU-palvelumyynneistä, jos yrityksen toiminta on muutoin arvonlisäverotonta, mutta se harjoittaa sellaisia EU-palvelujen myyntejä, jotka verotettaisiin alv-velvollisten yritysten välisinä myynteinä ostajan maassa (muussa EU-maassa kuin Suomessa).

Huom: Alv-ilmoituksen lisäksi EU-myynneistä on annettava erillinen yhteenvetoilmoitus.

 • Ilmoittaudu alv-rekisteriin, jos harjoitat tekemiesi taide-esineiden myyntiä ja yrityksen liiketoiminnan liikevaihto on tilikaudella yli 15 000 euroa
 • Voit vapaaehtoisesti hakeutua taide-esineen tekijänä alv-rekisteriin, vaikka liikevaihto olisi tilikaudessa enintään 15 000 euroa.

Taide-esineinä pidetään arvonlisäverotuksessa muun muassa tauluja, alkuperäiskaiverruksia, veistoksia, seinävaatteita ja kuvakudoksia.

Lue lisää:

Voit hakeutua tietyin edellytyksin alv-velvolliseksi, jos luovutat kiinteistön käyttöoikeuden vuokralaiselle tai kiinteistöosakeyhtiön osakkaalle, joka käyttää kiinteistöä tai sen osaa jatkuvasti omassa arvonlisäverollisessa toiminnassaan. Liitä mukaan vuokrasopimus tai muu selvitys vuokraustoiminnasta.

Huom: Kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta pitää hakeutua erikseen alv-rekisteriin, vaikka olisit jo ilmoittautunut liiketoiminnasta alv-rekisteriin.

Lue lisää ohjeesta Hakeutuminen arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta

Tavaroiden yhteisöhankinnalla tarkoitetaan irtaimen esineen ostoa toisesta EU-maasta.

Yritys voi hakeutua vapaaehtoisesti alv-rekisteriin yhteisöhankinnasta tietyissä tilanteissa. Edellytyksenä on, että yrityksesi toiminta on muutoin arvonlisäverotonta eivätkä yhteisöhankinnat ylitä 10 000 euroa kuluvana tai edellisenä kalenterivuonna.

Jos yhteisöhankinnat ylittävät rajan, yrityksen täytyy ilmoittautua alv-rekisteriin: valitse tällöin arvonlisäveron alaiseksi toiminnaksi Ostot ja oma käyttö. 

Esiintyvä taiteilija, muu julkinen esiintyjä tai urheilija voi vapaaehtoisesti hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi silloin, kun esiintyjä myy esityksiään itse ja saa tästä palkkiota tai kun esiintyjä saa tilaisuuden järjestäjältä korvausta esityksen myynnistä. Myös esityksiä myyvä yritys, kuten ohjelmatoimisto, voi halutessaan rekisteröityä alv-rekisteriin.

Esiintyviä taiteilijoita ovat esimerkiksi laulaja, soittaja, näyttelijä ja lausuja. Muita julkisia esiintyjiä ovat esimerkiksi juontaja ja esitelmöitsijä. Urheilijoita ovat perinteisten lajien edustajat (esim. hiihtäjät, jääkiekkoilijat ja ralliautoilijat) sekä esimerkiksi golffarit, triathlonistit, kehonrakentajat ja e-urheilijat (esimerkiksi tietokonepelien pelaaminen kilpailuissa).

Et voi hakeutua alv-rekisteriin saamistasi tekijänoikeuskorvauksista etkä myöskään silloin, jos saamasi esiintymispalkkio tai muu korvaus käsitellään tuloverotuksessa palkkatulona. Lue lisää: Milloin korvaus on palkkaa?

Rekisteröitymisen jälkeen vähäinenkin muu liiketoiminta on arvonlisäverollista, ellei kyse ole kokonaan arvonlisäverotuksen ulkopuolisesta toiminnasta.

Jos olet jo liiketoiminnasta alv-rekisterissä, mutta haluat rekisteröityä myös esiintyvänä taiteilijana tai urheilijana, siitä pitää hakeutua rekisteriin erikseen.

Huomaa myös, että alv-rekisteriin kuuluminen merkitsee sitä, että sinun on annettava säännöllisesti alv-ilmoitus, vaikka et harjoittaisi verokaudella lainkaan arvonlisäverollista toimintaa.

Lue lisää: Taiteilijat ja muut esiintymispalkkioita saavat voivat hakeutua arvonlisäverovelvollisiksi

Lue lisää: Arvonlisävero esiintymispalkkioista ja esitysten myynnistä – yleishyödyllinen yhteisö 

Sivu on viimeksi päivitetty 19.8.2021