Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Oikaisuvaatimus rekisteröintiasiaan

Tämä ohje koskee kaikkia yrityksiä ja yhteisöjä.

Voit hakea muutosta päätökseen, joka koskee rekisteröintiä

  • arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
  • ennakkoperintärekisteriin
  • työnantajarekisteriin (jos päätös on annettu 1.1.24 jälkeen)
  • autoveroilmoittajien rekisteriin
  • valmisteverotuksen rekisteriin
  • vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteriin.

Saat rekisteröintiasiasta 1.1.2024 alkaen aina muutoksenhakukelpoisen päätöksen, johon voit suoraan hakea oikaisua tämän sivun ohjeiden mukaan.

Oikaisuvaatimusohjeet

1

Milloin oikaisuvaatimuksen voi tehdä?

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä 60 päivän kuluessa siitä, kun yritys tai yhteisö on saanut päätöksen. Tarkista muutoksenhakuaika aina päätöksen mukana tulleesta muutoksenhakuohjeesta.

Jos oikaisuvaatimuksen määräajan viimeinen päivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, määräpäivä on seuraava arkipäivä. Oikaisuvaatimuksen pitää olla perillä Verohallinnossa määräpäivänä viimeistään klo 16.15.

Esimerkki: Yritys saa päätöksen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitsemisestä 4.3.2024. Oikaisuvaatimuksen täytyy olla perillä Verohallinnossa viimeistään 3.5.2024 klo 16.15.

2

Näin teet oikaisuvaatimuksen

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen OmaVerossa.

Siirry OmaVeroon

  1. Kun olet kirjautunut OmaVeroon, valitse välilehti Veroasiat.
  2. Valitse kohdasta Oikaisuvaatimukset linkki Kaikki oikaisuasiat.
  3. Valitse linkki Oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle.
  4. Täytä kohdat, jotka koskevat tilannettasi ja joihin haet muutosta. Lopuksi lähetä oikaisuvaatimus.

Jos et voi asioida OmaVerossa: voit hakea oikaisua paperilomakkeella ja vapaamuotoisella hakemuksella.

3

Kun olet tehnyt oikaisuvaatimuksen

Vaikka haet muutosta yrityksen tai yhteisön saamaan rekisteröintipäätökseen, päätöstä täytyy noudattaa, kunnes oikaisuvaatimus on ratkaistu.

Voit seurata oikaisuvaatimuksen käsittelyä OmaVerossa: Valitse välilehti Veroasiat ja sen jälkeen kohdasta Ilmoitusten ja hakemusten tila linkki Käsittelytilanteen seuranta.

Lisätietoa ja ohjeita oikaisuista

Voit perua tekemäsi oikaisuvaatimuksen joko osittain tai kokonaan. Valitse OmaVerossa välilehti Veroasiat. Valitse sen jälkeen kohdasta Oikaisuvaatimukset linkki Oikaisuvaatimuksen peruminen.

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen voi hakea muutosta tekemällä valituksen hallinto-oikeuteen. Tarkista määräaika sekä ohjeet valituksen tekemiseen valitusosoituksesta, joka on saamasi päätöksen liitteenä.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024