När är försäljning av ett fordon momspliktig?

Det är användningsändamålet för fordonet som avgör om det ska betalas moms på försäljningen av fordonet.

  • På försäljningen ska betalas moms om fordonet i företaget har använts för ett ändamål som berättigar till avdrag. Moms måste betalas även om det i inköpspriset inte skulle ha ingått någon avdragsgill moms.
  • Moms behöver inte betalas om fordonet har använts endast i privatbruk eller för ett annat sådant ändamål som inte har berättigat till avdrag av moms.

Exempel: En paketbil har använts endast i företagsverksamheten. Det har inte ingått någon moms i inköpspriset.
Ett företag inom byggbranschen har köpt en begagnad paketbil av en privatperson, varför det inte ingått någon moms i inköpspriset. Företaget har alltså inte gjort några momsavdrag på basis av inköpet. Företaget använder paketbilen endast till bolagets affärsverksamhet. Bilen har inte använts för privata körningar. När företaget säljer paketbilen måste det betala moms på försäljningen eftersom bilen har använts för ett ändamål som berättigar till avdrag av moms.

Exempel: En paketbil har använts i företagsverksamheten och i privat bruk
Ett städbolag har haft ett fordon som registrerats som paketbil och som använts både för bolagets städverksamhet och för personalens privata körningar. Från momsen på anskaffningspriset och brukskostnaderna har bolaget dragit av den andel som motsvarat användningen som anknyter till företagsverksamheten. Bolaget har inte fått dra av det privata brukets andel.

Bolaget säljer paketbilen och betalar moms på försäljningen i samma proportion som paketbilen använts i anknytning till affärsverksamheten, dvs. för ett ändamål som berättigar till avdrag. Någon moms behöver inte betalas på det privata brukets andel.

Exempel: En personbil har använts som tjänstebil
Ett bolag inom byggbranschen har köpt en personbil som bolagets verkställande direktör ska använda som tjänstebil. Om bolaget säljer bilen vidare behöver bolaget inte betala moms på försäljningen eftersom personbilen inte enbart har använts för ändamål som berättigar till avdrag.