Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

När är en lättföretagare momsskyldig?

Om du som lättföretagare får arbetsersättningar som överstiger 15 000 euro om året är du momsskyldig. Då måste du registrera dig i Skatteförvaltningens register över momsskyldiga exempelvis i MinSkatt.

Om du inte har ett tidigare FO-nummer registreras du samtidigt som företagare och får ett FO-nummer.

Om du redan har ett FO-nummer kan du anmäla dig till momsregistret genom att ändra dina registeruppgifter i MinSkatt.

Så här anmäler du dig till momsregistret

När du inleder verksamheten som lättföretagare lönar det sig att uppskatta de kommande arbetsersättningarna realistiskt. Om du uppskattar att gränsen på 15 000 euro överskrids, ska du anmäla dig som momsskyldig. Du måste betala momsen retroaktivt för hela året om gränsen på 15 000 euro överskrids mitt under året. Dessutom kan du bli tvungen att betala dröjsmålspåföljder. 

Får du arbetsersättning eller lön?

Om faktureringsföretaget betalar lön till dig är du inte momsskyldig. Momsskyldigheten gäller alltså endast arbetsersättningar. Kontrollera i ditt avtal om faktureringsföretaget betalar lön eller arbetsersättning till dig.

Deklarera och betala moms

När du är införd i registret över momsskyldiga, ska du deklarera och betala moms regelbundet enligt skatteperioden.

 • Deklarera momsen på inhemsk försäljning av varor och tjänster.
 • På motsvarande sätt får du dra av momsen på de anskaffningar som du gör för din affärsverksamhet.
 • Lämna momsdeklarationen för varje skatteperiod även om ditt företag inte har haft någon momspliktig verksamhet under skatteperioden.

Så här deklarerar och betalar du momsen

Så här beräknar du omsättningen om du börjar mitt under året 

Om du inleder verksamheten mitt under året ska du omräkna omsättningen att motsvara omsättningen under 12 månader. 

Multiplicera uppskattningen av räkenskapsperiodens omsättning med 12 och dividera resultatet med antalet hela månader.

Exempel: Sari börjar som lättföretagare i september och hennes första räkenskapsperiod är 14.9–31.12.2024. Eftersom den första räkenskapsperioden är kortare än 12 månader, ska omsättningen omräknas så att den motsvarar omsättningen under 12 månader:

Räkenskapsperiodens omsättning: 4 200 euro
Hela månader under räkenskapsperioden: 3 (oktober, november och december – september är inte en hel månad).
Omräknad 12 månaders omsättning: 4 200 euro x 12 månader/3 månader = 16 800 euro.

Saris omräknade omsättning överskrider gränsen på 15 000 euro. Sari ska anmäla sig som momsskyldig från och med verksamhetens inledningsdag (14.9.2024).

Läs mer om momsbeskattning av rörelse i liten skala

Kom också ihåg att lämna inkomstskattedeklarationen för näringsverksamhet

Om gränsen för momsskyldigheten överskrids och du registrerar dig som företagare, medför det vissa skyldigheter. Du ska föra bokföring över din verksamhet och lämna en skattedeklaration för näringsverksamhet på våren efter skatteåret. Om du registrerar dig som företagare mitt under året, ska du också deklarera eventuella arbetsersättningar för början av året som inkomst från näringsverksamheten.

Se anvisningarna för att grunda ett företag och sköta skatteärenden

Vanliga frågor

Försäkra dig om att du inte uppskattar räkenkapsperiodens omsättning som för liten. Om du inte anmäler dig som momsskyldig och omsättningen överskrider 15 000 euro under räkenskapsperioden blir du tvungen att betala moms retroaktivt för hela räkenskapsperioden. Utöver skatten kan du också bli tvungen att betala dröjsmålspåföljder.

Om du märker att omsättningen överskrider gränsen på 15 000 euro under räkenskapsperioden ska du göra så här:

 • Anmäl dig genast som momsskyldig.
 • Betala moms för hela räkenskapsperioden.
 • Lämna in momsdeklarationerna för hela räkenskapsperioden.

Skatteförvaltningen registrerar företaget som momsskyldigt retroaktivt i regel från ingången av räkenskapsperioden. Observera att de första momsdeklarationerna och betalningarna för räkenskapsperioden redan kan vara försenade om skatteperioden för företaget blir en månad eller ett kvartal men räkenskapsperioden har kommit längre än så. Du kan ta detta i beaktande när du anmäler dig till registret: om du har möjlighet kan du välja en längre skatteperiod.

När företaget har införts i momsregistret, ska du göra så här:

 • Lägg alltid till moms på priset på de momspliktiga produkter och tjänster som ditt företag säljer.
 • Ge köparen en faktura där alla anteckningar enligt mervärdesskattelagen finns med. Läs mer om faktureringskraven i den detaljerade anvisningen.
 • Dra av momsen på de varor och tjänster som är inköpta för den momspliktiga affärsverksamheten från momsen på försäljningen.
 • Om räkenskapsperiodens omsättning (12 månader) underskrider 30 000 euro kan du ansöka om lättnad vid den nedre gränsen för moms.
 • Deklarera och betala momsen regelbundet till Skatteförvaltningen enligt din skatteperiod (i regel en gång i månaden).
  • Se till att du lämnar deklarationerna genast från och med att ditt företag registrerades som momsskyldigt.
  • Lämna en deklaration för varje skatteperiod även om du ännu inte har inlett verksamheten eller inte har haft någon försäljning under räkenskapsperioden. Anvisningar för deklaration och betalning
Sidan har senast uppdaterats 23.1.2024