Maksujärjestely

Ohje koskee sekä henkilö- että yritys- ja yhteisöasiakkaita

Voit hakea veron maksamiseen lisäaikaa tilapäisten maksuvaikeuksien vuoksi. Verohallinto myöntää maksujärjestelyn, jos sen edellytykset täyttyvät. Maksujärjestelyn ajalta on maksettava veron alkuperäisen eräpäivän jälkeen kertyvää korkoa.

Maksujärjestelyn edellytykset

Maksujärjestelyn edellytyksenä on, että

  • maksuvaikeudet ovat tilapäisiä
  • veroja ei ole ulosotossa perittävänä
  • kaikki veroilmoitukset sekä työnantajan palkkatietoilmoitukset on annettu 
  • Verohallinnon kanssa aiemmin tehdyn maksujärjestelyn verot on maksettu.
  • lisäajan antaminen verojen maksamiselle on Verohallinnon arvion mukaan tarkoituksenmukaista verojen kertymisen kannalta.

Jäännösveroa koskevaa maksujärjestelyä voi hakea vasta, kun verotus on valmistunut. Lue lisää verotuksen päättymisestä henkilöasiakkailla sekä yritys- ja yhteisöasiakkailla.

Miten maksujärjestelyä haetaan?

Maksujärjestelyä voi hakea

  • OmaVerossa (vero.fi/omavero)
  • palvelunumerossa 029 497 028 (puhelun hinta pvm./mpm.)

Katso ohje: Näin teet maksujärjestelypyynnön OmaVerossa

Huomaathan, että pelkälle kiinteistöverolle ei voi hakea maksujärjestelyä OmaVerossa. Jos tarvitset lisäaikaa autoveron tai valmisteveron maksamiselle, voit hakea niille maksunlykkäystä.

Jos kyse on kuolleen henkilön maksamattomista veroista tai kuolinpesän veroista, maksujärjestelyä voi hakea pesän asioita hoitava kuolinpesän osakas, jolla on kaikkien pesän osakkaiden antama valtakirja. Osakkaat voivat antaa valtakirjan myös ulkopuoliselle henkilölle.

Kun maksujärjestely on hyväksytty, saat maksuohjelman, jonka mukaan verot maksetaan

Maksujärjestely tulee voimaan heti, kun maksujärjestelypyyntö on hyväksytty. Jos teet maksujärjestelypyynnön OmaVerossa, näet siellä vastauksen pyyntöösi heti, kun se on käsitelty. Postitse saat vastauksen noin viikon kuluessa maksujärjestelypyynnön tekemisestä. Jos maksujärjestelyä ei myönnetä, siitä ilmoitetaan sinulle kirjeellä tai puhelimitse. Ilmoitus maksujärjestelystä, maksuohjelma sekä ohjeet maksamista varten lähetetään vain suomen- tai ruotsinkielisenä.

Kun maksujärjestely on voimassa, Verohallinto ei lähetä siihen kuuluvaa veroa ulosottoon. Voimassa oleva maksujärjestely estää myös yrityksen poistamisen ennakkoperintärekisteristä sekä maksujärjestelyyn sisältyvän verovelan julkaisemisen verovelkarekisterissä ja protestilistalla.

Käytä maksuohjelman mukana saamiasi maksuohjeita

Saat maksujärjestelyyn kuuluvista veroista maksuohjelman sekä ohjeet maksamista varten. Verot maksetaan maksuohjelman mukaisesti kuukausittain tasasuuruisissa erissä. Ensimmäinen eräpäivä on kuukauden sisällä maksujärjestelyn hyväksymisestä. Maksujärjestelyn kestoa tai maksueriä ei voi muuttaa jälkikäteen. Maksujärjestelyn voi kuitenkin maksaa sovittua aikataulua nopeammin. Oma-aloitteisista veroista, tuloveroista, perintöverosta ja lahjaverosta tehtyjen maksujärjestelyiden maksuohjelmat toimitetaan myös OmaVeroon.

Maksujärjestelyn ulkopuoliset oma-aloitteiset verot ilmoitetaan ja maksetaan normaalisti niiden osalta annettujen maksuohjeiden mukaan. Huomaa, että maksujärjestelyn ulkopuoliset oma-aloitteiset verot voi maksaa aikaisintaan saman kuukauden aikana, kuin ne erääntyvät.

Maksujärjestely ei vaikuta koron määrään. Vaikka veron maksupäivä siirtyy maksujärjestelyn vuoksi, korko lasketaan silti alkuperäistä eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen maksupäivään asti. Korko on 7 % vuonna 2019.

Voiko maksujärjestely raueta?

Maksujärjestely raukeaa, jos

  • et noudata maksujärjestelyn aikataulua
  • sinulle syntyy maksujärjestelyn aikana uutta verovelkaa
  • laiminlyöt verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuutesi jättämällä esimerkiksi oma- aloitteisia veroja tai tuloveroja koskevat ilmoitukset antamatta.

Maksujärjestelyn raukeamisesta lähetetään ilmoitus asiakkaalle. Jos maksujärjestely raukeaa, Verohallinto lähettää maksamatta jääneet verot ulosottoon. Maksamattomat arvonlisäverot, ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksut voidaan lähettää myös julkaistavaksi protestilistalla. Yritystoiminnan harjoittajan verovelka voidaan lisäksi julkaista verovelkarekisterissä. Verohallinto ei tee rauenneeseen maksujärjestelyyn kuuluneista veroista enää uutta maksujärjestelyä.

Maksujärjestelyn vaikutus veronpalautukseen

Jos saat maksujärjestelyn aikana veronpalautusta, Verohallinto käyttää sen maksujärjestelyssä mukana olevan veron suoritukseksi.

Palautuksen käytöstä huolimatta maksuohjelman mukaisten maksujen maksamista kannattaa jatkaa normaalisti. Palautuksen käyttö lyhentää maksujärjestelyn kokonaiskestoa järjestelyn loppupäästä.

Lue lisää palautusten käyttämisestä maksamattomiin veroihin.