Maksujen käyttäminen eri veroihin

Tämä ohje koskee sekä henkilöasiakkaita että yritys- ja yhteisöasiakkaita. Ohjeeseen on koottu tietoa siitä, miten Verohallinto käyttää asiakkaan maksaman maksun eri veroihin.

Huom.! Valmisteveron ja autoveron maksussa käytettävät tili- ja viitenumerot muuttuvat 1. helmikuuta 2021 alkaen. Tarkista ajantasaiset maksutiedot OmaVerosta.

Jos käytät maksamisessa vanhaa tilinumeroa, maksu ei välttämättä tule perille ja verolle kertyy silloin viivästyskorkoa.

Oikean viitenumeron valinta on tärkeää

Eri verolajeilla on omat viitenumeronsa. Viitenumero määrää, minkä veron suoritukseksi maksu ensi sijassa käytetään. Omat viitenumeronsa ovat esimerkiksi näillä verolajeilla:

 • tuloverot, kuten ennakot, lisäennakot ja jäännösvero
 • oma-aloitteiset verot, kuten työnantajasuoritukset ja arvonlisävero
 • perintövero
 • lahjavero
 • kiinteistövero
 • varainsiirtovero.

Lisäksi eri tilanteissa asiakkaalla voi olla käytössä muitakin viitteitä, kuten erääntyneiden verojen viite (asiakasviite) tai maksujärjestelyn viite.

Näet viitenumerot OmaVerosta tai verotuspäätöksen maksutiedoista. Jos saat yhteenvedon, jossa annetaan maksukehotus, näet viitteen myös yhteenvedolta.

Näin löydät oikean viitenumeron OmaVerosta.

Tuloveron viitenumero verojen maksamisessa

Käytä maksaessasi tuloveron viitettä, jos haluat maksaa ensisijaisesti tuloveroa eli ennakkoveroa, lisäennakkoa tai jäännösveroa. Kun käytät tuloveron viitettä, maksamasi summa käytetään kaikille – myös erääntymättömille – tuloveron erille ennen muita veroja.

Maksua käytetään tuloveron erääntyneisiin ja erääntymättömiin veroihin eräpäivien mukaisessa järjestyksessä. Jos kaikki tuloveron erät tulevat maksetuiksi, maksua käytetään heti tämän jälkeen myös muihin erääntyneisiin veroihin sekä veloille, joista olet vastuussa. Loput maksusta palautetaan, ellei palauttamiselle ole esteitä eikä palautusta ulosmitata.

Tuloveron viitteellä tehty maksu käytetään veroihin seuraavassa järjestyksessä:

 1. erääntyneet tuloverot
 2. erääntymättömät tuloverot
 3. maksujärjestelyyn kuuluvat tuloverot
 4. ulosotossa perittävänä olevat tuloverot
 5. muut erääntyneet verot
 6. verot, joista olet vastuussa, esimerkiksi yhtiömiehenä tai kuolinpesän osakkaana.

Essi Esimerkille on määrätty vuokratuloista ennakkoveroa kolme erää helmi-, heinä- ja marraskuulle. Jokainen erä on 500 euroa. Ennakkovero erääntyy aina kuukauden 23. päivä. Essille on myös määrätty edelliseltä vuodelta jäännösveroja, joista ensimmäinen 300 euron erä erääntyy 1.8. ja toinen 300 euron erä 1.10.

Essi maksaa 15.7. tuloveron viitteellä 600 euroa tarkoituksenaan maksaa jäännösverot. Hänellä ei tuolloin ole erääntyneitä veroja. Tuloveroista heinäkuun ennakkovero erääntyy ennen jäännösveroja, joten maksusta käytetään heti 500 euroa ennakkoveroon ja loput 100 jäännösveron ensimmäiseen erään.

Jos Essi maksaa tämän lisäksi 500 euroa tuloveron viitteellä 23.7. aikeenaan maksaa heinäkuun ennakkovero, maksusta käytetään jäännösveron ensimmäiseen erään 200 euroa ja jäännösveron toiseen erään 300 euroa. Tämä johtuu siitä, että heinäkuun ennakko on tullut suoritetuksi Essin aiemmasta maksusta.

Aimo Yrittäjälle on määrätty 1 000 euron ennakot kuukausittain. Vuoden ensimmäinen ennakko erääntyy 23.1. Lisäksi Aimolla erääntyy 12.1. arvonlisäveroa 500 euroa. Hänellä ei ole aiemmin erääntyneitä veroja maksettavanaan.

Aimon tarkoituksena on maksaa kerralla sekä ennakkovero että arvonlisävero 9.1. Hän maksaa 1 500 euroa käyttäen tuloveron viitettä. Maksusta käytetään heti tammikuun ennakkoveroon 1 000 euroa ja helmikuun ennakkoveroon 500 euroa. Viite ohjaa maksun ensisijaisesti tuloverolle, myös erääntymättömille erille.

Aimon tulee siis maksaa tuloverot tuloveron viitteellä ja oma-aloitteiset verot niiden viitteellä, jotta maksut kohdistuvat oikein ja hän välttyy viivästyskoroilta.

Yhteisölle on määrätty ennakkoveroa 2 500 euroa kuukaudessa. Ennakkovero erääntyy jokaisen kuukauden 23. päivä. Asiakkaalla on myös edellisen vuoden jäännösveroa 3 000 euroa, joka erääntyy 3.8.

Asiakas maksaa 15.7. tuloveron viitteellä 3 000 euroa tarkoituksenaan maksaa jäännösveroa. Yhteisöllä ei ole tuolloin erääntyneitä veroja. Yhteisön heinäkuun ennakko erääntyy 23.7. eli ennen jäännösveroa, joten maksusta käytetään heti 2 500 euroa ennakkoveroon ja loput 500 euroa jäännösveroon. Jos asiakas maksaa 23.7. lisäksi 2 500 euroa tuloveron viitteellä aikeenaan maksaa heinäkuun ennakkovero, maksu käytetään edellisen vuoden jäännösveroon. Kyseinen ennakko on tullut jo aiemmin suoritetuksi.

Yhteisö on hakenut edelliselle verovuodelle 2 000 euron suuruisen lisäennakon, joka erääntyy 21.1. Yhteisöllä erääntyy lisäennakon lisäksi työnantajasuorituksia 1 500 euron edestä 12.1. ja kuluvan verovuoden ennakoita 2 800 euron edestä 23.1.

Asiakas maksaa 3 500 euroa 14.1. käyttäen tuloveron viitettä. Tarkoituksena on maksaa sekä lisäennakko että työnantajasuoritukset kerralla. Maksusta käytetään heti lisäennakkoon 2 000 euroa ja loput 1 500 euroa tammikuun ennakkoveroon. Maksua ei jää käytettäväksi työnantajasuorituksille.

Asiakkaan tulee maksaa tulovero omalla viitteellään ja oma-aloitteinen vero omalla viitteellään. Tässä tapauksessa asiakas maksaa siis 1 500 euroa viimeistään oma-aloitteisten verojen eräpäivänä 12.1. käyttäen oma-aloitteisten verojen viitettä ja 2 000 euroa viimeistään lisäennakon eräpäivänä 21.1. käyttäen tuloveron viitettä. Näin asiakas välttyy mahdollisilta viivästysseuraamuksilta.

Oma-aloitteisten verojen viitenumero verojen maksamisessa

Käytä maksaessasi oma-aloitteisten verojen viitenumeroa, jos haluat maksaa oma-aloitteisia veroja, kuten työnantajasuorituksia ja arvonlisäveroa. Maksu käytetään ensin erääntyneisiin oma-aloitteisiin veroihin. Jos erääntyneitä veroja ei ole, maksu jää odottamaan tulevia oma-aloitteisia veroja. Maksua voidaan käyttää kuun lopussa tai maksua palautettaessa myös muille erääntyneille veroille.

Jos käytät oma-aloitteisten verojen viitenumeroa, maksu käytetään seuraavasti:

 1. erääntyneet oma-aloitteiset verot
 2. ulosotossa perittävänä olevat oma-aloitteiset verot
 3. maksujärjestelyssä olevat oma-aloitteiset verot tai tuomioistuimen määräämän maksuohjelman määrä – käytetään vasta kuukauden lopussa tai maksua palautettaessa
 4. muut erääntyneet verot – käytetään vasta kuukauden lopussa tai maksua palautettaessa
 5. velat, joista olet vastuussa – käytetään vasta kuukauden lopussa tai maksua palautettaessa.

Lue lisää oma-aloitteisten verojen ilmoittamisesta ja maksamisesta.

Palautuksen ajankohta ja palautusraja vaikuttavat verojen käyttöjärjestykseen

Oma-aloitteisten verojen palautusten ajankohdan ja rajan voi asettaa OmaVerossa itse. Palautuksen ajankohtaa muuttamalla voi vaikuttaa siihen, jääkö palautus odottamaan tulevia maksettavia veroja vai maksetaanko palautus asiakkaalle heti käsittelyn jälkeen. Tämä vaikuttaa myös siihen, missä järjestyksessä maksuja käytetään veroihin.

Lue lisää maksun palauttamisesta sekä palautusajankohdan ja -rajan valinnasta.

Asiakkaalla erääntyy oma-aloitteisista veroista 12.3. arvonlisäveroa 3 000 euroa ja työnantajasuorituksia 2 000 euroa. Asiakas ilmoittaa oma-aloitteiset verot kuukausittain. Lisäksi 23.3. erääntyy ennakkoveroa 1 000 euroa. Asiakkaan tarkoituksena on maksaa kaikki verot kerralla 9.3., jolloin hän maksaa 6 000 euroa ja käyttää oma-aloitteisten verojen viitettä.

Jos asiakkaan valitsema palautusajankohta on "heti käsittelyn jälkeen":

Maksusta käytetään 12.3. erääntyneisiin oma-aloitteisiin veroihin 5 000 euroa. Loput 1 000 euroa jäävät vielä tässä vaiheessa käyttämättä. Oma-aloitteisten verojen viitteellä tehty maksu käytetään kuukauden lopussa tai palautettaessa muihin kuin oma-aloitteisiin veroihin. Tästä syystä käyttämättä jäänyt 1 000 euroa käytetään ennakkoveroon vasta 31.3., jolloin sille kertyy myös viivästyskorkoa ajalta 24.3.–31.3.

Huom. Jos palautusajankohta on "heti käsittelyn jälkeen", käyttämättömiä maksuja ei palauteta muuten kuin asiakkaan pyynnöstä.

Jos asiakkaan valitsema palautusajankohta on "seuraavan yleisen eräpäivän jälkeen":

Maksusta käytetään 12.3. erääntyneisiin oma-aloitteisiin veroihin 5 000 euroa. Loput 1 000 euroa palautetaan asiakkaalle, jos tällä ei tuolloin ole muita erääntyneitä veroja. Tässä tapauksessa ennakkovero jää siis maksamatta.

Huom. Jos palautusajankohta on "seuraavan yleisen eräpäivän jälkeen", myös asiakkaan maksamat käyttämättömät omat maksut palautetaan automaattisesti.

Esimerkin tapauksessa asiakkaan kannattaa maksaa

 • 5 000 euroa oma-aloitteisia veroja viimeistään niiden eräpäivänä 12.3. käyttäen oma-aloitteisten verojen viitettä
 • 1 000 euroa ennakkoveroa viimeistään sen eräpäivänä 23.3. käyttäen tuloveron viitettä

Näin asiakas välttää mahdolliset viivästysseuraamukset.

Erääntyneiden verojen viitenumero verojen maksamisessa

Voit käyttää erääntyneiden verojen viitettä (asiakasviitettä), kun maksat erääntyneitä veroja.

Maksu käytetään veroihin seuraavassa järjestyksessä:

 1. erääntyneet verot ensisijaisesti vanhentumispäivän ja toissijaisesti eräpäivän mukaisessa järjestyksessä
 2. maksujärjestelyyn kuuluvat erääntyneet verot
 3. ulosotossa perittävänä olevat verot
 4. muut erääntyneet verot - käytetään vasta kuukauden lopussa tai palautettaessa
 5. velat, joista olet vastuussa - käytetään vasta kuukauden lopussa tai palautettaessa.

Asiakkaalla erääntyy 12.9. työnantajasuorituksia 800 euroa. Lisäksi hänelle on määrätty edelliseltä vuodelta jäännösveroja, joista ensimmäinen 200 euron erä erääntyy 1.9.

Asiakkaan tarkoituksena on maksaa kerralla erääntyneet työnantajasuoritukset sekä jäännösvero 15.9., jolloin hän maksaa verot OmaVerossa käyttäen erääntyneiden verojen viitenumeroa. Verot korkoineen on laskettu siellä valmiiksi. Maksusta käytetään heti ensin tarvittava määrä jäännösveroon ja sen viivästyskorkoon ja sen jälkeen loput työnantajasuorituksiin sekä niille kertyneisiin viivästyskorkoihin.

Asiakkaalla erääntyy 6.10. kiinteistöveroa 500 euroa ja oma-aloitteisista veroista 12.10. arvonlisäveroa 2 400 euroa sekä työnantajasuorituksia 600 euroa. Lisäksi hänellä erääntyy 23.10. ennakkoveroa 1 000 euroa. Asiakas on rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi.

Asiakas maksaa 4 500 euroa 12.10. käyttäen erääntyneiden verojen viitenumeroa (asiakasviitettä). Asiakkaan tarkoituksena on maksaa kerralla sekä 12.10. erääntyvät oma-aloitteiset verot, 6.10. erääntyvä kiinteistövero että 23.10. erääntyvä ennakkovero.

Jos asiakkaan valitsema palautuksen ajankohta on "heti käsittelyn jälkeen":

Maksusta käytetään heti 12.10. tarvittava määrä kiinteistöveroon ja sen viivästyskorkoon, sitten 3 000 euroa oma-aloitteisiin veroihin. Loput maksusta jää odottamaan erääntyviä veroja. Kuukauden lopussa 31.10. maksusta käytetään tarvittava määrä ennakkoveroon ja sen viivästyskorkoon. Korkoa lasketaan ennakkoverolle ajalta 24.10.–31.10. ja kiinteistöverolle ajalta 7.10.–12.10.

Jos asiakkaan valitsema palautuksen ajankohta on "seuraavan yleisen eräpäivän jälkeen":

Maksusta käytetään heti 12.10. tarvittava määrä kiinteistöveroon ja sen viivästyskorkoon, sitten 3 000 euroa oma-aloitteisiin veroihin. Loput maksusta palautetaan asiakkaalle, koska asiakkaalla ei ole maksupäivänä muita erääntyneitä veroja. Tällöin maksua ei käytetä ennakkoveroon.

Jos asiakas maksaa saman 4 500 euron maksun käyttäen erääntyneiden verojen viitenumeroa vasta 23.10.:

Maksua käytetään ensin kiinteistöveroon viivästyskorkoineen, sitten oma-aloitteisiin veroihin sekä niiden viivästysseuraamuksiin. Tämän jälkeen loput käytetään erääntyneeseen ennakkoveroon. Kiinteistöverolle lasketaan viivästyskorkoa ajalta 7.10.–23.10 ja oma-aloitteisille veroille ajalta 13.10.–23.10.

Esimerkin tapauksessa asiakkaan kannattaa maksaa

 • kiinteistövero viimeistään 6.10. käyttäen kiinteistöveron viitettä
 • oma-aloitteiset verot viimeistään 12.10. käyttäen oma-aloitteisten verojen viitettä
 • ennakkovero viimeistään 23.10. käyttäen tuloveron viitettä.

Kiinteistöveron viitenumero verojen maksamisessa

Käytä maksaessasi kiinteistöveron päätöksellä tai OmaVerossa olevia maksutietoja, eli tilinumeroa, viitenumeroa, kiinteistöveron määrää ja eräpäivää.

Kiinteistöveron viitteellä voit maksaa ensisijaisesti kiinteistöverot. Et voi kuitenkaan valita, mille kiinteistöveron erälle maksu kohdistuu, Maksamasi summa käytetään kaikille – myös erääntymättömille – kiinteistöveron erille eräpäivien mukaisessa järjestyksessä ennen muita veroja. Jos kaikki kiinteistöverot tulevat maksetuiksi, maksua käytetään heti tämän jälkeen myös muihin erääntyneisiin veroihin sekä veloille, joista olet vastuussa. Loput maksusta palautetaan, ellei palauttamiselle ole esteitä eikä palautusta ulosmitata.

Voit maksaa omilla maksutiedoillasi ainoastaan oman kiinteistöverosi. Et voi maksaa omilla maksutiedoillasi esimerkiksi puolisosi kiinteistöveroa.

Aimo Yrittäjälle on määrätty kiinteistöverot kahdessa erässä yhteensä 600 euroa. Eräpäivät ovat 6.8. ja 6.10. Lisäksi Aimolla erääntyy 12.8. arvonlisäveroa 500 euroa. Hänellä ei ole aiemmin erääntyneitä veroja maksettavanaan.

Aimon tarkoituksena on maksaa kerralla sekä kiinteistövero että arvonlisävero. Hän maksaa 1 100 euroa käyttäen kiinteistöveron viitettä 6.8. Maksusta käytetään heti kiinteistöveron ensimmäiselle erälle 300 euroa ja toiselle erälle 300 euroa. Sen jälkeen loput palautetaan, ellei palauttamiselle ole esteitä. Viite ohjaa maksun ensisijaisesti kiinteistöverolle, myös erääntymättömille erille. Maksua ei kuitenkaan käytetä muiden verolajien erääntymättömiin veroihin.

Aimon tulee siis maksaa kiinteistöverot kiinteistöveron viitteellä ja oma-aloitteiset verot niiden viitteellä, jotta maksut kohdistuvat oikein ja hän välttyy viivästyskoroilta.

Varainsiirtoveron viitenumero verojen maksamisessa

Varainsiirtoveroa maksettaessa on käytettävä varainsiirtoveron viitettä, jotta maksu kohdistuu oikein. Varainsiirtoveron viite on asiakaskohtainen ja se pysyy aina samana.

Maksutiedot, kuten viitenumeron ja Verohallinnon tilinumeron saa joko OmaVero-palvelusta tai puhelimitse. Maksun voi tehdä joko OmaVeron kautta tai omassa verkkopankissa.

Maksamisessa ei enää marraskuusta 2019 alkaen käytetä erillistä varainsiirtoveron tilisiirtolomaketta.

Essi Esimerkki ilmoittaa 2.8. varainsiirtoveron, jonka määrä on 2 000 euroa. Lisäksi Essillä erääntyy 6.8. kiinteistöveroa 300 euroa.

Essi on maksanut varainsiirtoveron 30.6. käyttäen varainsiirtoveron viitettä, mutta hän on maksanut 2 200 euroa. Maksusta 2 000 euroa käytetään varainsiirtoverolle 2.8., kun veroilmoitus saadaan.

Liikamaksua 200 euroa ei kuitenkaan käytetä kiinteistöverolle heti. Varainsiirtoveron liikamaksu voidaan palauttaa Essin hakemuksesta. Jos Essillä on palautushetkellä muita erääntyneitä veroja, palautusta käytetään niille ennen palautuksen maksamista hänelle.