Maksujen käyttäminen eri veroihin

Tämä ohje koskee sekä henkilöasiakkaita että yritys- ja yhteisöasiakkaita. Ohjeeseen on koottu tietoa siitä, miten Verohallinto käyttää asiakkaan maksaman maksun eri veroihin.

Oikean viitenumeron valinta on tärkeää

Eri verolajeilla on omat viitenumeronsa. Viitenumero määrää, minkä veron suoritukseksi maksu käytetään. Omat viitenumeronsa ovat esimerkiksi näillä verolajeilla:

 • tuloverot, kuten ennakot, lisäennakot ja jäännösvero
 • oma-aloitteiset verot, kuten työnantajasuoritukset ja arvonlisävero
 • perintövero
 • lahjavero.

Lisäksi eri tilanteissa asiakkaalla voi olla käytössä muitakin viitteitä, kuten erääntyneiden verojen viite (asiakasviite) tai maksujärjestelyn viite.

Näet viitenumerot OmaVerosta tai verotuspäätöksen maksutiedoista. Jos saat yhteenvedon, jossa annetaan maksukehotus, näet viitteen myös yhteenvedolta.

Näin löydät oikean viitenumeron OmaVerosta.

Tuloveron viitenumero verojen maksamisessa

Käytä maksaessasi tuloveron viitettä, jos haluat maksaa ensisijaisesti tuloveroa eli ennakkoveroa, lisäennakkoa tai jäännösveroa. Kun käytät tuloveron viitettä varmistat, että maksamasi summa käytetään kaikille – myös erääntymättömille – tuloveron erille ennen muita veroja. Et voi kuitenkaan valita, mille tuloveron erälle maksu kohdistuu.

Kun käytät maksaessasi tuloveron viitettä, maksua käytetään ensin tuloveron erääntyneisiin veroihin eräpäivien mukaisessa järjestyksessä. Tämän jälkeen maksua käytetään tuloveron erääntymättömiin veroihin eräpäivien mukaisessa järjestyksessä. Jos kaikki tuloveron erät tulevat maksetuiksi, maksua käytetään heti tämän jälkeen myös muihin erääntyneisiin veroihin sekä veloille, joista olet vastuussa. Loput maksusta palautetaan, ellei palauttamiselle ole esteitä eikä palautusta ulosmitata. 

Tuloveron viitteellä tehty maksu käytetään veroihin seuraavassa järjestyksessä:

 1. erääntyneet tuloverot
 2. erääntymättömät tuloverot
 3. maksujärjestelyyn kuuluvat erääntyneet tuloverot
 4. ulosotossa perittävänä olevat tuloverot
 5. muut erääntyneet verot
 6. verot, joista olet vastuussa, esimerkiksi yhtiömiehenä tai kuolinpesän osakkaana.

Essi Esimerkille on määrätty vuokratuloista ennakkoveroa kolme erää helmi-, heinä- ja marraskuulle. Jokainen erä on 500 euroa. Ennakkovero erääntyy aina kuukauden 23. päivä. Essille on myös määrätty edelliseltä vuodelta jäännösveroja, joista ensimmäinen 300 euron erä erääntyy 3.12.2018.

Essi maksaa 15.11.2018 tuloveron viitteellä 300 euroa tarkoituksenaan maksaa jäännösveroa. Hänellä ei tuolloin ole erääntyneitä veroja. Tuloveroista marraskuun ennakkovero erääntyy ennen jäännösveroa, joten maksusta käytetään heti 300 euroa ennakkoveroon.

Jos Essi maksaa tämän lisäksi 500 euroa tuloveron viitteellä 23.11.2018 aikeenaan maksaa marraskuun ennakkovero, maksusta käytetään marraskuun ennakkoveroon 200 euroa ja 300 euroa jäännösverolle. Tämä johtuu siitä, että osa ennakosta on tullut suoritetuksi Essin aiemmasta maksusta.

Aimo Yrittäjälle on määrätty 1 000 euron ennakot kuukausittain. Vuoden ensimmäinen ennakko erääntyy 23.1. Lisäksi Aimolla erääntyy 14.1. arvonlisäveroa 500 euroa. Hänellä ei ole aiemmin erääntyneitä veroja maksettavanaan.

Aimon tarkoituksena on maksaa kerralla sekä ennakkovero että arvonlisävero 9.1. Hän maksaa 1 500 euroa käyttäen tuloveron viitettä. Maksusta käytetään heti tammikuun ennakkoveroon 1 000 euroa ja helmikuun ennakkoveroon 500 euroa. Viite ohjaa maksun ensisijaisesti tuloverolle, myös erääntymättömille erille.

Aimon tulee siis maksaa tuloverot tuloveron viitteellä ja oma-aloitteiset verot niiden viitteellä, jotta maksut kohdistuvat oikein ja hän välttyy viivästyskoroilta.

Yhteisölle on määrätty ennakkoveroa 2 500 euroa kuukaudessa. Ennakkovero erääntyy jokaisen kuukauden 23. päivä. Asiakkaalla on myös edellisen vuoden jäännösveroa 3 000 euroa, joka erääntyy 3.8.

Asiakas maksaa 15.7. tuloveron viitteellä 3 000 euroa tarkoituksenaan maksaa jäännösveroa. Yhteisöllä ei ole tuolloin erääntyneitä veroja. Yhteisön heinäkuun ennakko erääntyy 23.7. eli ennen jäännösveroa, joten maksusta käytetään heti 2 500 euroa ennakkoveroon ja loput 500 euroa jäännösveroon. Jos asiakas maksaa 23.7. lisäksi 2 500 euroa tuloveron viitteellä aikeenaan maksaa heinäkuun ennakkovero, maksu käytetään edellisen vuoden jäännösveroon. Kyseinen ennakko on tullut jo aiemmin suoritetuksi.

Yhteisö on hakenut edelliselle verovuodelle 2 000 euron suuruisen lisäennakon, joka erääntyy 21.1. Yhteisöllä erääntyy lisäennakon lisäksi työnantajasuorituksia 1 500 euron edestä 14.1. ja kuluvan verovuoden ennakoita 2 800 euron edestä 23.1.

Asiakas maksaa 3 500 euroa 14.1. käyttäen tuloveron viitettä. Tarkoituksena on maksaa sekä lisäennakko että työnantajasuoritukset kerralla. Maksusta käytetään heti lisäennakkoon 2 000 euroa ja loput 1 500 euroa tammikuun ennakkoveroon. Maksua ei jää käytettäväksi työnantajasuorituksille.

Asiakkaan kannattaa aina maksaa tulovero omalla viitteellään ja oma-aloitteinen vero omalla viitteellään. Tässä tapauksessa asiakas maksaa siis 1 500 euroa viimeistään oma-aloitteisten verojen eräpäivänä 12.1. käyttäen oma-aloitteisten verojen viitettä ja 2 000 euroa viimeistään lisäennakon eräpäivänä 21.1. käyttäen tuloveron viiteettä. Näin asiakas välttyy mahdollisilta viivästysseuraamuksilta.

Oma-aloitteisten verojen viitenumero verojen maksamisessa

Käytä maksaessasi oma-aloitteisten verojen viitenumeroa, jos haluat maksaa erityisesti oma-aloitteisia veroja, kuten työnantajasuorituksia ja arvonlisäveroa. Maksu käytetään ensin erääntyneisiin oma-aloitteisiin veroihin. Jos erääntyneitä veroja ei ole, maksu jää odottamaan tulevia oma-aloitteisia veroja. Maksua voidaan käyttää kuun lopussa tai maksua palautettaessa myös muille erääntyneille veroille.

Jos käytät oma-aloitteisten verojen viitenumeroa, maksu käytetään seuraavasti:

 1. erääntyneet oma-aloitteiset verot
 2. ulosotossa perittävänä olevat oma-aloitteiset verot
 3. maksujärjestelyssä olevat oma-aloitteiset verot tai tuomioistuimen määräämän maksuohjelman määrä – käytetään vasta kuukauden lopussa tai maksua palautettaessa
     
 4. muut erääntyneet verot – käytetään vasta kuukauden lopussa tai maksua palautettaessa
 5. velat, joista olet vastuussa – käytetään vasta kuukauden lopussa tai maksua palautettaessa

Lue lisää oma-aloitteisten verojen ilmoittamisesta ja maksamisesta.

Palautuksen ajankohta ja palautusraja vaikuttavat verojen käyttöjärjestykseen

Oma-aloitteisten verojen palautusten ajankohdan ja rajan voi asettaa OmaVerossa itse. Palautuksen ajankohtaa muuttamalla voi vaikuttaa siihen, jääkö palautus odottamaan tulevia maksettavia veroja vai maksetaanko palautus asiakkaalle heti käsittelyn jälkeen. Tämä vaikuttaa myös siihen, missä järjestyksessä maksuja käytetään veroihin.

Lue lisää maksun palauttamisesta sekä palautusajankohdan ja -rajan valinnasta.

Asiakkaalla erääntyy oma-aloitteisista veroista 12.3. arvonlisäveroa 3 000 euroa ja työnantajasuorituksia 2 000 euroa. Asiakas ilmoittaa oma-aloitteiset verot kuukausittain. Lisäksi 23.3. erääntyy ennakkoveroa 1 000 euroa. Asiakkaan tarkoituksena on maksaa kaikki verot kerralla 9.3., jolloin hän maksaa 6 000 euroa ja käyttää oma-aloitteisten verojen viitettä.

 • Jos asiakkaan valitsema palautusajankohta ja -raja on "heti käsittelyn jälkeen":

Maksusta käytetään 12.3. erääntyneisiin oma-aloitteisiin veroihin 5 000 euroa. Loput 1 000 euroa jäävät vielä tässä vaiheessa käyttämättä. Oma-aloitteisten verojen viitteellä tehty maksu käytetään kuukauden lopussa tai palautettaessa muihin kuin oma-aloitteisiin veroihin. Tästä syystä käyttämättä jäänyt 1 000 euroa käytetään ennakkoveroon vasta 31.3., jolloin sille kertyy myös viivästyskorkoa ajalta 24.3.–31.3.

Huom. Jos asiakkaan valitsema palautusajankohta on "heti käsittelyn jälkeen", käyttämättömiä maksuja ei palauteta muuten kuin pyynnöstä.

 • Jos asiakkaan valitsema palautusajankohta ja -raja on "seuraavan yleisen eräpäivän jälkeen":

Maksusta käytetään 12.3. erääntyneisiin oma-aloitteisiin veroihin 5 000 euroa. Loput 1 000 euroa palautetaan asiakkaalle, jos tällä ei tuolloin ole muita erääntyneitä veroja. Tässä tapauksessa ennakkovero jää siis maksamatta.

Huom. Jos asiakkaan valitsema palautusajankohta on "seuraavan yleisen eräpäivän jälkeen", myös asiakkaan maksamat käyttämättömät omat maksut palautetaan.

Esimerkin tapauksessa asiakkaan kannattaa maksaa

 • 5 000 euroa oma-aloitteisia veroja viimeistään niiden eräpäivänä 12.3. käyttäen oma-aloitteisten verojen viitettä
 • 1 000 euroa ennakkoveroa viimeistään sen eräpäivänä 23.3. käyttäen tuloveron viitettä

Näin asiakas välttää mahdolliset viivästysseuraamukset.

Erääntyneiden verojen viitenumero verojen maksamisessa

Voit käyttää erääntyneiden verojen viitettä (asiakasviitettä), kun maksat erääntyneitä veroja.

Maksu käytetään veroihin seuraavassa järjestyksessä:

 1. erääntyneet verot vanhentumispäivän mukaisessa järjestyksessä (koskee tuloveroa, oma-aloitteisia veroja, perintöveroa, lahjaveroa, tonnistoveroa ja tulonsaajan lähdeveroa)
 2. maksujärjestelyyn kuuluvat erääntyneet verot
 3. ulosotossa perittävänä olevat verot
 4. muut erääntyneet verot - käytetään vasta kuukauden lopussa tai palautettaessa
 5. velat, joista olet vastuussa - käytetään vasta kuukauden lopussa tai palautettaessa.

Asiakkaalla erääntyy 12.12. työnantajasuorituksia 800 euroa. Lisäksi hänelle on määrätty edelliseltä vuodelta jäännösveroja, joista ensimmäinen 200 euron erä erääntyy 3.12.2018.

Asiakkaan tarkoituksena on maksaa kerralla erääntyneet työnantajasuoritukset sekä jäännösvero 15.12., jolloin hän maksaa verot OmaVerossa käyttäen erääntyneiden verojen viitenumeroa. Verot korkoineen on laskettu siellä valmiiksi. Maksusta käytetään heti ensin tarvittava määrä jäännösveroon ja sen korkoon ja sen jälkeen loput työnantajasuorituksiin sekä niille kertyneisiin viivästyskorkoihin.

Asiakkaalla erääntyy oma-aloitteisista veroista 14.10. arvonlisäveroa 2 400 euroa ja työnantajasuorituksia 600 euroa. Lisäksi hänellä erääntyy 23.10. ennakkoveroa 1 000 euroa sekä 15.10. kiinteistöveroa 500 euroa. Asiakas on rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi.

Asiakas maksaa 4 500 euroa 14.10. käyttäen erääntyneiden verojen viitenumeroa (asiakasviitettä). Asiakkaan tarkoituksena on maksaa kerralla sekä 14.10. erääntyvät oma-aloitteiset verot, 15.10. erääntyvä kiinteistövero että 23.10. erääntyvä ennakkovero.

 • Jos asiakkaan valitsema palautuksen ajankohta ja palautusraja on "heti käsittelyn jälkeen":

Maksusta käytetään heti 14.10. eräpäivänä 3 000 euroa oma-aloitteisiin veroihin. Loput 1 500 euroa jää odottamaan erääntyviä veroja. Kuukauden lopussa 31.10. maksusta käytetään ensin tarvittava määrä ennakkoveroon ja sen viivästyskorkoon. Tämän jälkeen jäljelle jäävä summa käytetään kiinteistöveroon korkoineen. Korkoa lasketaan ennakkoverolle ajalta 24.10.–31.10. ja kiinteistöverolle ajalta 16.10.–31.10.

 • Jos asiakkaan valitsema palautuksen ajankohta ja palautusraja on "seuraavan yleisen eräpäivän jälkeen":

Maksusta käytetään heti 14.10. eräpäivänä 3 000 euroa oma-aloitteisiin veroihin. Loput maksusta eli 1 500 euroa palautetaan asiakkaalle, koska asiakkaalla ei ole maksupäivänä muita erääntyneitä veroja. Tällöin asiakkaan maksamaa maksua ei käytetä ennakkoveroon tai kiinteistöveroon.

 • Jos asiakas maksaa saman 4 500 euron maksun käyttäen erääntyneiden verojen viitenumeroa vasta 23.10., käytetään maksua ensin oma-aloitteisiin veroihin sekä niiden viivästysseuraamuksiin. Tämän jälkeen tarvittava määrä käytetään heti erääntyneeseen ennakkoveroon. Kuukauden lopussa 31.10. jäljelle jäänyt osuus maksusta käytetään kiinteistöveroon korkoineen. Oma-aloitteisille veroille lasketaan korkoa ajalta 15.10.–23.10. ja kiinteistöverolle 16.10.–31.10.

Jos haluat välttyä viivästysseuraamuksilta, maksa

 • oma-aloitteiset verot viimeistään 14.10. käyttäen oma-aloitteisten verojen viitettä
 • yhteisön ennakkovero viimeistään 23.10. käyttäen tuloveron viitettä
 • kiinteistövero viimeistään 15.10. käyttäen viitettä, joka on päätöksen maksutiedoissa.