Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Automaattinen päätöksenteko

Verohallinto käyttää verotuksessa automaattista päätöksentekoa. Tämä tarkoittaa sitä, että verotuspäätös voidaan tehdä osittain tai kokonaan automaattisesti.

Automaattinen päätöksenteko perustuu täsmällisiin, ennalta määritettyihin käsittelysääntöihin. Tapaus voidaan ratkaista automaattisesti ainoastaan, jos päätös ei edellytä tapauskohtaista harkintaa tai virkailija ratkaisee mahdolliset harkintaa vaativat seikat.

Automaattista päätöksentekoa on käytetty verotuksessa jo pitkään. Automaattista päätöksentekoa koskeva lainsäädäntö tuli voimaan vuonna 2023. Se laajentaa tapaa, jolla Verohallinto kertoo asiakkailleen automaattisesta päätöksenteosta. Muutos toteutetaan vaiheittain marraskuusta 2023 alkaen.

Tältä sivustolta löydät yleisen kuvauksen automaattisesta päätöksenteosta verotuksessa sekä päätökset automaattisen ratkaisumenettelyn käyttöönotosta eri veroasioissa.

Lisäksi Verohallinto informoi asiakkaitaan automaattisestä päätöksenteosta siinä vaiheessa, kun he alkavat hoitaa veroasiaansa OmaVerossa tai vero.fi:n paperilomakkeilla. Myös asiakkaiden saamissa verotuspäätöksissä kerrotaan, jos asian ratkaisemiseen on käytetty automaattista päätöksentekoa.

Automaattinen päätöksenteko verotuksessa

Tietoa automaattisen päätöksenteon käytöstä verotuksessa sekä sitä koskevasta tietosuojasääntelystä ja suojatoimista.

Automaattisen päätöksenteon käyttöönottopäätökset

Verohallinnon päätökset automaattisen päätöksenteon käyttöönotosta eri verotusprosesseissa.

Asiaryhmäkohtaiset kuvaukset automaattisesta ratkaisumenettelystä

Automaattisten ratkaisumenettelyjen kulku pääpiirteissään sekä tietoa asiakkaan kuulemisesta, automaattisten päätösten sisällöstä ja muutoksenhakuoikeudesta

Sivu on viimeksi päivitetty 8.12.2023