Perintöveron maksuohjeet saat perintöveropäätöksessä

Eräpäivät ja muut maksutiedot näet perintöveropäätökseltäsi ja OmaVerosta. Voit maksaa perintöveron OmaVerossa.

Jos maksat perintöveroa verkkopankissa, käytä oikeaa tilinumeroa ja viitenumeroa, jotta maksu kohdistuu oikein.

Perintövero on aina henkilökohtainen. Kuolinpesän osakkaat eivät ole vastuussa toisten osakkaiden perintöverosta.

Perintöveron maksuerät ja eräpäivät

Perintöveron määrä vaikuttaa maksueriin:

  • Vero täytyy maksaa 1 kerralla, jos summa on alle 500 euroa.
  • Vero on jaettu 2 maksuerään, jos summa on 500 euroa tai enemmän.
  • Maksueriä voi kuitenkin olla enintään 10, jos verosta vähintään 1 700 euroa tulee maatilasta tai muusta yrityksestä, jonka toimintaa perinnönsaaja jatkaa. 

Jos jatkat maatila- tai yritystoimintaa, voit hakea pidempää maksuaikaa perukirjassa tai lahjaveroilmoituksessa. Maksuajan pidennystä täytyy hakea ennen kuin toimitamme verotuksen. Jos myönnämme lisää maksuaikaa, vero maatilasta tai yrityksestä jaetaan enintään 10 vuosittaiseen erään. Yksi erä on vähintään 850 euroa. Pidennetyltä maksuajalta ei peritä korkoa.

Perintöveron eräpäivät määräytyvät seuraavasti:

  • 1. eräpäivä on noin 3 kuukauden kuluttua siitä, kun olemme tehneet verotuspäätöksen
  • 2. eräpäivä on 2 kuukauden kuluttua ensimmäisestä eräpäivästä. 

Esimerkki: Jos perintöverotus on perintöveropäätöksen mukaan toimitettu 17.12.2022, on ensimmäisen erän eräpäivä 1.4.2023 ja toisen 1.6.2023.

Vero täytyy maksaa, vaikka olisit hakenut muutosta

Vero pitää maksaa määräaikana, vaikka olisit hakenut muutosta perintöverotukseen.

Verohallinto voi kuitenkin hakemuksestasi kieltää veron ulosoton tai määrätä ulosoton keskeytettäväksi, jos olet tehnyt oikaisuvaatimuksen. Ulosoton kiellon tai keskeytyksen aikana verolle kertyy normaalisti viivästyskorkoa.

Kun maksu on myöhässä

Jos maksat perintöveron eräpäivän jälkeen, sinun täytyy maksaa myös viivästyskorkoa.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2023