Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Perintöveron maksuohjeet saat perintöveropäätöksessä

Eräpäivät ja muut maksutiedot näet perintöverotuspäätöksestäsi ja OmaVerosta. Voit maksaa perintöveron OmaVerossa.

Jos maksat perintöveroa verkkopankissa, käytä oikeaa tilinumeroa ja viitenumeroa, jotta maksu kohdistuu oikein.

Perintövero on aina henkilökohtainen. Kuolinpesän osakkaat eivät ole vastuussa toisten osakkaiden perintöverosta.

Perintöveron maksuerät

Perintöveron määrä vaikuttaa maksueriin:

  • Vero täytyy maksaa 1 kerralla, jos summa on alle 500 euroa.
  • Vero on jaettu 2 maksuerään, jos summa on 500 euroa tai enemmän.
  • Maksueriä voi kuitenkin olla enintään 10, jos verosta vähintään 1 700 euroa tulee maatilasta tai muusta yrityksestä, jonka toimintaa perinnönsaaja jatkaa. 

Jos jatkat maatila- tai yritystoimintaa, voit hakea pidempää maksuaikaa perukirjassa tai lahjaveroilmoituksessa. Maksuajan pidennystä täytyy hakea ennen kuin toimitamme verotuksen. Jos myönnämme lisää maksuaikaa, vero maatilasta tai yrityksestä jaetaan enintään 10 vuosittaiseen erään. Yksi erä on vähintään 850 euroa. Pidennetyltä maksuajalta ei peritä korkoa.

Perintöveron eräpäivät

Perintöveron eräpäivät määräytyvät seuraavasti:

  • 1. eräpäivä on noin 3 kuukauden kuluttua siitä, kun olemme tehneet verotuspäätöksen
  • 2. eräpäivä on 2 kuukauden kuluttua ensimmäisestä eräpäivästä. 

Esimerkki: Jos perintöverotus on perintöveropäätöksen mukaan toimitettu 17.12.2022, on ensimmäisen erän eräpäivä 1.4.2023 ja toisen 1.6.2023.

Vero täytyy maksaa, vaikka olisit hakenut muutosta verotukseen

Vero pitää maksaa määräaikana, vaikka olisit hakenut muutosta perintöverotukseen.

Verohallinto voi kuitenkin hakemuksestasi kieltää veron ulosoton tai määrätä ulosoton keskeytettäväksi, jos olet tehnyt oikaisuvaatimuksen. Ulosoton kiellon tai keskeytyksen aikana verolle kertyy normaalisti viivästyskorkoa.

Kun maksu on myöhässä

Jos maksat perintöveron eräpäivän jälkeen, sinun täytyy maksaa myös viivästyskorkoa.

Usein kysyttyä

Perintöveroa ei voi maksaa etukäteen. Voit maksaa perintöveron vasta sen jälkeen, kun olet saanut perintöverotuspäätöksen. Päätöksen mukana saat tiedon veron määrästä sekä maksuohjeet.

Voit maksaa molemmat perintöveron erät yhtenä maksuna samalla kertaa, kun käytät perintöveron viitettä. Kun perintöveron summa ja viite ovat oikein, maksu kohdistuu perintöveron molempiin eriin.

Kyllä voi. Jos olet jo saanut päätöksen perintöverosta ja haluat hakea lisäaikaa verojen maksamiseen, tee maksujärjestelypyyntö. Voit hakea perintöverolle maksujärjestelyä esimerkiksi OmaVerossa.

Huomaa, että perintövero otetaan automaattisesti mukaan maksujärjestelyyn myös silloin, jos haet maksujärjestelyä jollekin muulle verolle. Tähän ei vaikuta se, että lain mukaan maksamatonta perintöveroa ei lähetetä ulosottoon ennen kuin ensimmäisen erän eräpäivästä on kulunut kaksi vuotta.

Jos perintöverosta ei ole tehty maksujärjestelyä ja sinulla on perintövero maksamatta,
saat siitä kolme maksukehotusta, ennen kuin perintövero lähetetään ulosottoon. Kolmas maksukehotus annetaan 2 vuoden kuluttua perintöveron ensimmäisen erän eräpäivästä. Viivästyskorkoa lasketaan kuitenkin maksamattomille erille normaalisti.

Lue lisää maksujärjestelyn hakemisesta

Näin teet maksujärjestelypyynnön OmaVerossa

Sivu on viimeksi päivitetty 27.3.2023