Perintövero kansainvälisissä tilanteissa

Jos saat omaisuutta tai rahaa perinnöksi, sinun täytyy tehdä perinnöstä ilmoitus ja maksaa siitä perintöveroa Suomeen. Suomessa täytyy maksaa perintöveroa esimerkiksi näissä tilanteissa:

  • Perinnönjättäjä asui Suomessa. Asut muualla kuin Suomessa ja perit asunnon, joka sijaitsee muualla kuin Suomessa. Sinun täytyy maksaa perintöveroa Suomeen. Myös ulkomailla asuvien perillisten on maksettava perintöveroa Suomeen.
  • Perinnönjättäjä asui muualla kuin Suomessa. Asut itse Suomessa ja saat rahaa perinnöksi. Sinun ja kaikkien Suomessa asuvien perillisten täytyy maksaa perintöveroa Suomeen.
  • Perinnönjättäjä asui muualla kuin Suomessa, asut myös itse muualla kuin Suomessa. Perit kesämökin Suomesta. Sinun täytyy maksaa perintöveroa Suomeen vain kesämökistä eli kiinteästä omaisuudesta. 

Suomessa asuneen henkilön kuoleman jälkeen tehdään ensin perunkirjoitus, jossa laaditaan perukirja, joka toimii kaikkien perillisten yhteisenä veroilmoituksena. Jos perittävä omaisuus on ulkomailla, jokaisen perillisen täytyy erikseen tehdä perintöveroilmoitus perukirjan sijaan. Suomen verohallinto laskee perintöveron määrän perukirjan tai perintöveroilmoituksen tietojen perusteella. Lue lisää Suomen perintöoikeudesta

Verosopimukset voivat kuitenkin tuoda tilanteisiin poikkeuksia. Suomella on perintöverotusta koskeva verosopimus Tanskan, Islannin, Alankomaiden, Ranskan, Sveitsin ja Yhdysvaltojen kanssa. Jos olet jo maksanut perintöveroa muualle kuin Suomeen, voit saada hyvityksen maksamastasi perintöverosta. Lue lisää ulkomaisen perintöveron hyvityksestä 

Et asu Suomessa, perinnönjättäjä asui Suomessa

Jos saat Suomessa asuneelta henkilöltä perintöä, sinun täytyy maksaa perintöveroa Suomeen, vaikka asuisit muualla kuin Suomessa. Lue lisää perintöverotuksesta Suomessa

Esimerkki: Emil asui kuolleessaan Suomessa. Hänen ainoa perillisensä Risto asuu Saksassa. Riston täytyy maksaa koko perinnöstä perintöveroa Suomeen. 

Asut Suomessa, perinnönjättäjä asui ulkomailla

Jos asut Suomessa ja saat perintöä ulkomailta, perinnöstä täytyy maksaa veroa Suomeen. Perinnöstä täytyy antaa perintöveroilmoitus Suomen verohallintoon. Näin ilmoitat ulkomaisen perinnön

Katso esimerkki

Peritty omaisuus on Suomessa, sinä ja perinnönjättäjä ette asu Suomessa

Jos asut itse ulkomailla, mutta saat perinnöksi Suomessa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta, sinun täytyy maksaa siitä perintöveroa Suomeen. Kiinteää omaisuutta ovat

  • erilaiset kiinteistöt, esimerkiksi tontit, kesämökit tai muut vapaa-ajan asunnot sekä maa- ja metsätilat
  • sellaisen yhteisön osakkeet tai osuudet, jonka varoista enemmän kuin 50 % muodostuu kiinteästä omaisuudesta Suomessa – esimerkiksi asunto-osakeyhtiön osakkeet.

Perinnöstä täytyy antaa perintöveroilmoitus Suomen verohallintoon. Näin ilmoitat ulkomaisen perinnön

Perintöveroilmoitusta ei tarvitse antaa, jos perinnönjättäjä ja perinnönsaaja asuivat ulkomailla eikä perintöön sisälly kiinteää omaisuutta tai siihen rinnastettavaa omaisuutta.

Esimerkki: Erkki asui kuollessaan Ruotsissa, jossa asuu myös hänen tyttärensä Salla. Erkin toinen tytär Kaisa asuu Suomessa. Erkin jättämään perintöön kuuluu asunto Ruotsissa ja kesämökki Suomessa. Salla maksaa perintöveroa Suomeen vain Suomessa sijaitsevasta omaisuudesta eli osuudestaan mökistä. Koska Kaisa asuu Suomessa, hän maksaa perintöveroa kaikesta omaisuudesta, jota hän perii Erkiltä.

Maksa perintövero

Suomen verohallinto määrää maksettavan perintöveron perintöveroilmoituksen tai perukirjan perusteella. Saat perintöverotuspäätöksen noin 6–12 kuukauden kuluttua perintöveroilmoituksen tai perukirjan toimittamisesta.

Perintöverotuspäätöksestä näet eräpäivät ja muut maksutiedot. Jos voit käyttää OmaVeroa, näet perintöverotuspäätöksen myös sieltä. Jos et voi tunnistautua OmaVeroon, tarkista tiedot paperisesta perintöverotuspäätöksestä. 

Jos perintövero on alle 500 euroa, vero pitää maksaa kerralla.

Voit arvioida perintöveron määrää perintöverolaskurilla

Ota huomioon mahdolliset muut verot

Jos pidät perinnöksi saamaasi kiinteää omaisuutta, esimerkiksi kesämökin, sinun on huolehdittava sen omistamiseen liittyvistä veroista. Esimerkiksi mökin omistajan täytyy maksaa vuosittain kiinteistöveroa

Jos myyt perimääsi omaisuutta, voit joutua maksamaan siitä luovutusvoittoveroa Suomeen. Luovutusvoittoveroa täytyy maksaa Suomeen, jos asut itse Suomessa tai omaisuus sijaitsee Suomessa.  

Tarkemmat ohjeet perintötilanteisiin

Tarkempia ohjeita erilaisiin perintöverotukseen liittyviin tilanteisiin on syventävissä vero-ohjeissa. Tutustu ohjeisiin ennen perukirjan tai perintöveroilmoituksen tekemistä.