Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Perintövero kansainvälisissä tilanteissa

Jos saat perinnöksi rahaa tai muuta omaisuutta ulkomailla asuvalta perinnönjättäjältä, sinun täytyy tehdä perinnöstä ilmoitus ja maksaa perintöveroa Suomeen.

Sinun ja perinnönjättäjän asuinvaltiot vaikuttavat siihen, kuinka paljon perintöveroa joudut maksamaan. Perintöverotukseen vaikuttaa se, missä valtiossa

  • perinnönjättäjä asui kuolinpäivänään
  • sinä perinnönsaajana tai testamentinsaajana asuit perinnönjättäjän kuolinpäivänä.

Yleensä Suomessa asuneen henkilön kuoleman jälkeen tehdään perunkirjoitus, jossa omaisuudesta laaditaan perukirja. Kun perinnönjättäjä asui ulkomailla, perunkirjoitusta ei tarvitse tehdä Suomessa Verohallintoa varten. Jos perinnönjättäjällä oli omaisuutta Suomessa, muut viranomaiset voivat kuitenkin tarvita perukirjaa. Lue lisää Suomen perintöoikeudesta

Asut Suomessa, perinnönjättäjä asui ulkomailla

Jos asut Suomessa ja saat perintöä ulkomailta, perinnöstä täytyy maksaa veroa Suomeen. Perinnöstä täytyy antaa perintöveroilmoitus Suomen verohallintoon.

Näin ilmoitat ulkomaisen perinnön

Katso esimerkki

Perimäsi omaisuus on Suomessa mutta perinnönjättäjä ja sinä ette kumpikaan asu Suomessa

Jos asut ulkomailla ja saat perinnöksi Suomessa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta, sinun täytyy maksaa siitä perintöveroa Suomeen, vaikka myös perinnönjättäjä olisi asunut ulkomailla. Perinnöstä täytyy antaa perintöveroilmoitus Suomen verohallintoon.

Näin ilmoitat ulkomaisen perinnön

Kiinteää omaisuutta Suomessa ovat

  • erilaiset kiinteistöt, esimerkiksi tontit, kesämökit tai muut vapaa-ajan asunnot sekä maa- ja metsätilat
  • sellaisen yhteisön osakkeet tai osuudet, jonka varoista enemmän kuin 50 % muodostuu kiinteästä omaisuudesta Suomessa – esimerkiksi asunto-osakeyhtiön osakkeet.

Perintöveroilmoitusta ei tarvitse antaa, jos perinnönjättäjä ja perinnönsaaja asuivat ulkomailla eikä perintöön sisälly kiinteää omaisuutta tai siihen rinnastettavaa omaisuutta.

Esimerkki: Erkki asui kuollessaan Ruotsissa, jossa asuu myös hänen tyttärensä Salla. Erkin toinen tytär Kaisa asuu Suomessa. Erkin jättämään perintöön kuuluu asunto Ruotsissa ja kesämökki Suomessa. Salla maksaa perintöveroa Suomeen vain Suomessa sijaitsevasta omaisuudesta eli osuudestaan mökistä. Koska Kaisa asuu Suomessa, hän maksaa perintöveroa kaikesta omaisuudesta, jota hän perii Erkiltä.

Et asu Suomessa, perinnönjättäjä asui Suomessa

Jos saat Suomessa asuneelta henkilöltä perintöä, sinun täytyy maksaa perintöveroa Suomeen, vaikka asuisit muualla kuin Suomessa.

Lue lisää perintöverotuksesta Suomessa

Esimerkki: Emil asui kuolleessaan Suomessa. Hänen ainoa perillisensä Risto asuu Saksassa. Riston täytyy maksaa koko perinnöstä perintöveroa Suomeen. 

Verosopimukset voivat vaikuttaa perintöverotukseen

Suomella on perintöverotusta koskeva verosopimus Tanskan, Islannin, Alankomaiden, Ranskan, Sveitsin ja Yhdysvaltojen kanssa. Verosopimukset voivat aiheuttaa perintöverotukseen poikkeuksia.

Jos olet jo maksanut perintöveroa muualle kuin Suomeen, voit saada tietyin edellytyksin hyvityksen maksamastasi perintöverosta.

Lue lisää ulkomaisen perintöveron hyvityksestä 

Maksa perintövero

Suomen verohallinto määrää maksettavan perintöveron perintöveroilmoituksen tai perukirjan perusteella. Saat perintöverotuspäätöksen noin 6–12 kuukauden kuluttua siitä, kun perintöveroilmoitus tai perukirja on saapunut perille Verohallintoon.

Perintöverotuspäätöksestä näet eräpäivät ja muut maksutiedot. Jos voit käyttää OmaVeroa, näet perintöverotuspäätöksen myös sieltä. Jos et voi tunnistautua OmaVeroon, tarkista tiedot paperisesta perintöverotuspäätöksestä. 

Jos perintövero on alle 500 euroa, vero pitää maksaa kerralla.

Voit arvioida perintöveron määrää perintöverolaskurilla

Ota huomioon mahdolliset muut verot

Jos saat perinnöksi kiinteää omaisuutta, esimerkiksi kesämökin, sinun on huolehdittava sen omistamiseen liittyvistä veroista niin kauan kuin omistat sen. Esimerkiksi mökin omistajan täytyy maksaa vuosittain kiinteistöveroa. Lue lisää kiinteistöverosta 

Jos myyt perimääsi omaisuutta, voit joutua maksamaan siitä luovutusvoittoveroa Suomeen. Luovutusvoittoveroa täytyy maksaa Suomeen, jos asut itse Suomessa tai omaisuus sijaitsee Suomessa. Lue lisää luovutusvoitosta

Tarkemmat ohjeet perintötilanteisiin

Tarkempia ohjeita erilaisiin perintöverotukseen liittyviin tilanteisiin on syventävissä vero-ohjeissa. Tutustu ohjeisiin ennen kuin teet perukirjan tai perintöveroilmoituksen. 

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2023