Ulkomaisen perinnön verotus

Kun saat perintöä ulkomailta, siitä pitää yleensä maksaa perintöveroa. Perintöveron määräytymiseen vaikuttaa se, missä valtiossa perinnönjättäjä ja perinnön- tai testamentinsaaja asuivat kuolinhetkellä.

Seuraavissa tilanteissa sinun täytyy maksaa perintöveroa Suomeen:

Kun asut Suomessa ja saat perintöä ulkomailta, perinnöstä täytyy maksaa veroa. Perinnönjättäjän ja -saajan kansalaisuudet eivät vaikuta asiaan.

Esimerkki: Puolan kansalainen Agnes asui kuollessaan Varsovassa. Agnesilta jäi ainoana perillisenä Suomessa asuva poika Pavel, joka myös on Puolan kansalainen. Agnesin koko jäämistö käsitti Puolassa sijaitsevaa irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Pavelin pitää maksaa perintöveroa kaikesta perintönä saamastaan omaisuudesta, koska hän asui Suomessa silloin, kun Agnes kuoli.

Verosopimukset voivat kuitenkin tuoda tilanteeseen poikkeuksen. Suomella on perintöverotusta koskeva verosopimus Tanskan, Islannin, Alankomaiden, Ranskan, Sveitsin ja Yhdysvaltojen kanssa.

Näin ilmoitat ulkomaisen perinnön

Lue lisää verosopimusten vaikutuksesta perintöverotukseen

Kun perinnönjättäjä asui kuollessaan Suomessa, perinnönsaajan täytyy maksaa perintöveroa kaikesta perimästään omaisuudesta. Veroa pitää maksaa myös ulkomailla olevasta omaisuudesta. Alankomaiden, Ranskan ja Sveitsin verosopimukset voivat kuitenkin tuoda poikkeuksen tähän tilanteeseen.

Omaisuus arvostetaan käypään arvoon eli todennäköiseen myyntihintaan.

Lue lisää perintöverotuksesta Suomessa

Lue lisää verosopimusten vaikutuksesta perintöverotukseen

Jos saat perintönä Suomessa olevaa kiinteää omaisuutta, siitä pitää aina maksaa perintöveroa Suomeen.

Kiinteää omaisuutta ovat erilaiset kiinteistöt, esimerkiksi

  • tontit
  • vapaa-ajan kiinteistöt
  • maa- ja metsätilat
  • muut maa-alueet kuten erottamattomat määräalat sekä niillä olevat maanomistajalle kuuluvat rakennukset.

Kiinteään omaisuuteen rinnastetaan perintöverotuksessa osakkeet tai osuudet sellaisessa yhteisössä, jonka varoista yli 50 % muodostuu Suomessa olevasta kiinteästä omaisuudesta (esim. asunto- ja kiinteistö-osakeyhtiöt). Myös tästä omaisuudesta pitää yleensä maksaa perintöveroa Suomeen. Alankomaiden, Ranskan ja Sveitsin verosopimukset voivat kuitenkin tuoda poikkeuksen tähän tilanteeseen.

Näin ilmoitat perinnön

Lue lisää verosopimusten vaikutuksesta perintöverotukseen 

Perintöveroilmoitusta ei tarvitse antaa, jos perinnönjättäjä ja perinnönsaaja asuivat ulkomailla eikä perintöön sisälly yllä mainittua kiinteää tai siihen rinnastettavaa omaisuutta.