Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Polttopuiden myynti

Jos myyt oman metsäsi puista tehtyjä halkoja, klapeja, haketta tai muuta metsäenergiapuuta, on saamasi myyntitulo metsätalouden pääomatuloa.

Kirjaa polttopuiden myyntitulot metsätalouden veromuistiinpanoihin sen vuoden tuloksi, jolloin olet saanut maksut tilillesi. Ilmoita myyntitulot metsätalouden veroilmoituksen kohdassa Poltto- ja joulupuukaupat.

Mitä vähennyksiä voit tehdä verotuksessa?

Voit vähentää myyntitulon hankkimiseen liittyvät kulut metsätalouden pääomatuloista. Vähennä menot sinä vuonna, kun olet maksanut kulut.

Polttopuiden myyntituloista voit vähentää myös oman työsi arvon eli ns. hankintatyön arvon, jos olet itse valmistanut tai kuljettanut myytävän puutavaran.

Voit myös vaatia myyntitulon perusteella metsävähennystä, jos metsävähennyksen edellytykset ovat muuten olemassa. Myyntitulosta voit tehdä lisäksi menovarauksen.

Oman asunnon tai kesämökin lämmittämiseen käytetty polttopuu

Oman asunnon tai kesämökin lämmittämiseen käytetyn puutavaran arvo on verovapaata, eikä sitä ilmoiteta metsätalouden veroilmoituksella.

Huomaa kuitenkin, että et voi vähentää polttopuun valmistamiseen liittyviä menoja siltä osin kuin käytät puutavaraa yksityistaloudessasi eli kun se on verovapaata. Jos esimerkiksi hankit klapikoneen tai halkomakoneen, sen hankintamenon voi vähentää metsätalouden verotuksessa vain silloin, jos valmistat sillä polttopuuta pääosin myytäväksi.

Kun ostat puuta muualta

Jos valmistat polttopuuta muualta, esimerkiksi naapuritilalta ostamastasi puutavarasta, näistä polttopuista saamasi myyntitulo verotetaan maatalouden tulona ja ilmoitetaan maatalouden veroilmoituksella. Voit vähentää myyntitulosta tällöin puiden hankintahinnan.

Jos et itse omista lainkaan maatilamaata, verotetaan polttopuukauppasi elinkeinotoimintana.

Ilmoittaudu arvonlisäverovelvolliseksi, jos myyntitulot ovat yli 15 000 euroa

Polttopuiden myynti on muun puukaupan tavoin arvonlisäverolaissa tarkoitettua verollista myyntiä. Jos puun myyntitulosi (yhdessä muiden arvonlisäverollisten myyntien kanssa) ylittävät 15 000 euroa kalenterivuoden aikana, ilmoittaudu arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Voit myös hakeutua vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi, vaikka puun myyntitulosi jäisivät alle 15 000 euron.

Lue lisää

Sivu on viimeksi päivitetty 21.12.2023