Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Puun myyntitulot

Puun myynnistä saamasi tulo on metsätalouden pääomatuloa.

Puun myyntitulona verotetaan tulo, jonka olet saanut omasta metsästä myymästäsi puutavarasta, esimerkiksi

  • tukeista, pylväistä, kuitupuista
  • haloista, pilkkeistä, hakkeista tai muista metsäenergiapuista
  • joulupuista ja koristehavuista.

Puun myyntituloa ovat myös hintalisät (esimerkiksi bonukset), jotka olet saanut puukaupan yhteydessä rahana tai muuna vastaavana suorituksena.

Pääomatulojen veroprosentti on 30 %. Yli 30 000 euron pääomatuloista maksetaan veroa 34 %.

Jos myyt puuta tonttimaalta (esimerkiksi kesämökiltä), puun myynnistä saatu tulo ei ole metsätalouden pääomatuloa vaan muuta pääomatuloa. Ilmoita puun myyntitulot tonttimaalta henkilöasiakkaan esitäytetyssä veroilmoituksessasi, kohdassa Muut pääomatulot.

Mitä ilmoituksia puun myyntitulosta pitää antaa?

Ilmoita puun myyntitulot metsätalouden veroilmoituksella. Ilmoita myynti aina sen vuoden tulona, jona olet saanut maksun, vaikka hakkuu olisikin tehty eri vuonna.

  • Jos olet arvonlisäverovelvollinen, ilmoita myyntitulo ilman arvonlisäveron osuutta metsätalouden veroilmoituksella ja arvonlisävero erikseen arvonlisäveroilmoituksella.
  • Jos et ole arvonlisäverovelvollinen, ilmoita koko kauppahinta metsätalouden veroilmoituksella.
  • Olet arvonlisäverovelvollinen, jos puun myyntitulot ylittävät vuodessa 15 000 euroa. Voit myös hakeutua vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi, vaikka puun myyntitulosi jäisivät alle 15 000 euron.

Esimerkki: Olet tehnyt 20.12.2022 metsäyhtiön kanssa metsänhakkuusopimuksen eli pystykaupan. Metsäyhtiö on maksanut tammikuussa 2023 suorituksen seuraavasti:

Puukauppatulo 12 000 euroa

Arvonlisävero (24 %) +2 880 euroa

Ennakonpidätys (19 %) −2 280 euroa

Sinulle maksettiin 12 600 euroa

  • Ilmoita puun myyntitulo 12 000 euroa vuoden 2023 metsätalouden veroilmoituksella, koska maksu on saatu vuonna 2023.
  • Ilmoita arvonlisävero 2 880 euroa vuodelta 2023 annettavalla arvonlisäveroilmoituksella ja maksa se Verohallinnolle.
  • Jos sinut on merkitty myös liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ilmoita myynnin arvonlisävero normaalin ilmoitusrytmisi mukaan samalla ilmoituksella, jolla ilmoitat liiketoiminnan arvonlisäveron.

Lue lisää metsätalouden arvonlisäveroilmoituksesta

Puun ostaja toimittaa ennakonpidätyksen

Puun ostaja toimittaa kaikista puukauppaan liittyvistä maksuista ennakonpidätyksen. Ennakonpidätys tehdään maksusuorituksen arvonlisäverottomasta osuudesta.

Sinun ei myyjänä tarvitse erikseen ilmoittaa ennakonpidätysten tietoja tuloveroilmoituksella, koska Verohallinto saa tiedot niistä suoraan puun ostajilta. Huomaa kuitenkin, että puun myyntitulot sinun on myyjänä aina ilmoitettava.

Lue lisää puukaupan ennakonpidätyksestä.

Puukauppa tehdään joko pystykauppana tai hankintakauppana

Pystykaupassa puun myyntitulo on aina kokonaan metsätalouden pääomatuloa. Pystykaupalla tarkoitetaan puukauppaa, jossa ostaja huolehtii hakkuusopimuksessa määritellyn puutavaran hakkuusta ja kuljettamisesta käyttöpaikalleen. Puun kauppahinta sisältää vain puutavaran kantoraha-arvon.

Jos olet sopinut puun ostajan kanssa sellaisesta pystykaupan rahoituspalvelusta, jossa puun myyntisaatava siirtyy pankille, pankin sinulle maksama puun myyntisaatavan kauppahinta on pystykauppatuloa.

Hankintakaupalla tarkoitetaan puukauppaa, jossa sitoudut etukäteen toimittamaan sovitun puutavaran ostajalle tiettynä aikana. Käteiskaupalla tarkoitetaan puukauppaa, jossa kuljetat  puutavara myyntipaikalle ja myyt sen ostajalle ilman etukäteissopimusta. Hankinta- ja käteiskaupassa puun kauppahinta sisältää korvauksen sekä myydystä puusta että puutavaran valmistamisesta ja kuljettamisesta.

Hankinta- ja käteiskaupassa puun myyntitulo on kokonaan metsätalouden pääomatuloa, jos puutavaran hakkuun ja kuljetuksen hoitaa ulkopuolinen henkilö tai esimerkiksi metsänhoitoyhdistys. Jos teet hakkuu- ja kuljetustyön eli hankintatyön itse, metsätalouden pääomatulon määrä lasketaan niin, että puun myyntitulosta vähennetään hankintatyön arvo.

Lue lisää hankintatyöstä.

Jos myyt puuta tonttimaalta (esimerkiksi kesämökiltä), puun myynnistä saatua tuloa ei veroteta metsätalouden pääomatulona vaan muuna pääomatulona. Hankintatyön arvoa ei voi silloin vähentää, koska vähennyksen voi tehdä vain metsätalouden pääomatulosta.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024