Metsävähennys

Metsävähennyksellä voit vähentää osan metsäsi hankintamenosta metsätalouden pääomatulojen verotuksessa. Metsävähennystä sovelletaan vain 1.1.1993 jälkeen vastikkeellisella saannolla hankittuihin metsiin.

Metsävähennyksen suuruus

Metsävähennysoikeus muodostuu metsän hankintamenon perusteella. Metsän hankintameno on metsän (maapohja ja puusto) osuus kiinteistön tai määräalan kauppahinnasta tai muusta vastikkeesta. Vastikkeettoman saannon (esimerkiksi lahjan tai perinnön) perusteella ei voi saada metsävähennysoikeutta.

Metsänomistajakohtainen metsävähennysoikeuden enimmäismäärä (metsävähennyspohja) on 60 % metsän hankintamenosta. Vuotuisen metsävähennyksen on oltava suuruudeltaan vähintään 1 500 euroa.

Verovuonna metsänomistajan käytettävissä olevan metsävähennysoikeuden suuruus määräytyy vähentämällä vuoden lopussa omistettujen metsävähennykseen oikeuttavien metsien metsävähennyspohjasta aiempina vuosina vähennetyt metsävähennykset. Veronalaisiin metsän luovutusvoittoihin mahdollisesti aiemmin lisätty käytetyn metsävähennyksen määrä puolestaan pienentää vähennettävää käytetyn metsävähennyksen määrää.

Esimerkki: Miisa on vuonna 2016 ostanut metsäkiinteistön, jonka kokonaishankintahinta on ollut 100 000 euroa. Kyseisen metsäkiinteistön metsävähennyksen enimmäismääräksi (metsävähennyspohja) muodostuu siten 60 000 euroa (100 000 euroa x 60 %). Miisan metsätalouden tulot tulevat ainoastaan kyseiseltä metsäkiinteistöltä.

Miisan vuoden 2016 metsätalouden veronalaiset pääomatulot olivat 1 000 euroa. Kun verovuonna vähennettävän metsävähennyksen vähimmäismäärän on oltava 1 500 euroa, ei Miisa voi vähentää vuoden 2016 metsätalouden tuloista lainkaan metsävähennystä. Miisan koko 60 000 euron suuruinen metsävähennyspohja säilyy käyttämättömänä.

Miisan vuoden 2017 metsätalouden veronalaiset pääomatulot ovat 20 000 euroa. Miisa vähentää verovuoden metsätalouden pääomatuloista suurimman mahdollisen metsävähennyksen. Miisan vähentämän metsävähennyksen määrä on siis 12 000 euroa (20 000 euroa x 60 %). Tuleville vuosille Miisalle jää käytettäväksi metsävähennyspohjaa 48 000 euroa (60 000 euroa - 12 000 euroa).

Kuka voi tehdä metsävähennyksen?

Metsävähennykseen ovat oikeutettuja vain luonnollinen henkilö, kuolinpesä ja näiden muodostama verotusyhtymä sekä yhteisetuus. Yhteisö tai elinkeinoyhtymä ei voi tehdä metsävähennystä.

Metsävähennystä on vaadittava

Metsävähennystä ei tehdä viran puolesta, eli metsänomistajan on itse vaadittava metsävähennystä. Voit vaatia vähennystä metsätalouden veroilmoituksella 2C. Verotusyhtymässä metsävähennystä vaaditaan verotusyhtymän metsätalouden veroilmoituksella. Metsävähennystä voit vaatia jo metsän hankintavuodesta alkaen.

Metsävähennys myönnetään vain sellaisen metsän tuottamasta metsätalouden veronalaisesta pääomatulosta, jonka perusteella metsävähennysoikeutta on muodostunut. Metsänomistaja liittää metsätalouden muistiinpanoihinsa selvityksen puun myyntitulon kohdistumisesta metsään, josta metsävähennys on tehty. 

Metsävähennys ja metsäkiinteistön luovutus

Käyttämätön osuus metsävähennyspohjasta siirtyy uudelle metsänomistajalle, kun kiinteistön omistusoikeus siirtyy vastikkeettomalla saannolla (esimerkiksi lahjana tai perintönä). Käyttämätön osuus metsävähennyspohjasta siirtyy myös silloin, kun metsävähennysmetsä liitetään perustettavaan tai jo olemassa olevaan yhteismetsään. Metsävähennysoikeus siirtyy tällöin yhteismetsän käyttöön.

Kun vastikkeellisten luovutusten yhteydessä metsän luovutusvoittoa lasketaan, luovutusvoittoon lisätään vähennettyjen metsävähennysten yhteismäärä. Lisäys tehdään myös hankintameno-olettamalla laskettuun luovutusvoittoon. Lisättävien metsävähennysten yhteismäärä voi olla enintään 60 % luovutettavan metsän hankintamenosta. Tehdyt metsävähennykset lisätään myös luovutustappioon.

Metsäkiinteistön luovutusvoittoon tai -tappioon ei lisätä vähennettyä metsävähennystä, jos

  • luovutettu metsäkiinteistö ei ole ollut metsävähennysjärjestelmässä
  • luovutettu metsäkiinteistö on saatu vastikkeetta ilman siirtyvää metsävähennysoikeutta
  • metsäkiinteistö luovutetaan täysin vastikkeetta
  • metsäkiinteistön luovutusvoitto on täysin veroton.

Uuden metsänomistajan veroinfo 24.1.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan! 

Maatalousyrittäjän ja metsänomistajan veroinfo 

Katso tallenne 10.1. järjestetystä veroinfosta!