Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Metsävähennys

Voit vähentää metsävähennyksinä osan metsäsi hankintamenosta metsätalouden pääomatulojen verotuksessa. Metsävähennyksen voivat tehdä luonnollinen henkilö, kuolinpesä ja näiden muodostama verotusyhtymä sekä yhteisetuus (yhteismetsä).

Vaadi metsävähennystä veroilmoituksessa

Voit vaatia metsävähennystä metsätalouden veroilmoituksessa 2C. Verohallinto ei tee vähennystä automaattisesti.

Liitä metsätalouden muistiinpanoihin selvitys siitä, että olet saanut metsätalouden pääomatulon metsästä, josta sinulle on tullut metsävähennyspohjaa.

Metsävähennyspohja

Metsävähennyspohjaksi kutsutaan sitä osuutta metsän hankintamenosta, josta voi saada metsävähennyksen. Metsävähennyspohja on 60 % metsän hankintamenosta. Metsän hankintameno on metsän (maapohjan ja puuston) osuus koko kiinteistön tai määräalan kauppahinnasta tai muusta vastikkeesta.

Lahjan tai perinnön perusteella ei muodostu uutta metsävähennyspohjaa. Jos perinnönjättäjällä tai lahjanantajalla on ollut käyttämätöntä metsävähennyspohjaa, voit siirtää tästä vähennyspohjasta käyttöösi osuuden, joka vastaa saamaasi metsäomaisuutta.

Vuosittaisen metsävähennyksen määrä

Yhden verovuoden aikana voit vähentää 60 % veronalaisen metsätalouden pääomatulosta, jonka olet saanut metsävähennykseen oikeuttavasta metsästä. Voit kuitenkin saada metsävähennyksen vain sellaisina vuosina, jolloin saat vähintään 2 500 euroa metsätalouden pääomatuloa. Tämä johtuu siitä, että metsävähennyksen pitää olla verovuonna vähintään 1 500 euroa.

Metsävähennyksiä voit tehdä niin kauan kuin metsävähennyspohjaa on jäljellä.
Näin lasket jäljellä olevan metsävähennyspohjan:

  • Laske yhteen metsävähennyspohjat niistä metsistä, jotka omistat vuoden lopussa ja jotka oikeuttavat metsävähennykseen.
  • Vähennä tästä metsävähennyspohjasta ne metsävähennykset, jotka olet tehnyt aiempina vuosina. Jos olet myynyt metsää ja luovutusvoittoverotuksessa on tuloutettu käyttämääsi metsävähennystä, vähennä tuloutetut metsävähennykset tästä aiemmin tehtyjen metsävähennysten yhteismäärästä.

Esimerkki: Miisa on vuonna 2022 ostanut metsäkiinteistön, jonka kokonaishankintahinta on ollut 100 000 euroa. Kyseisen metsäkiinteistön metsävähennyksen enimmäismäärä eli metsävähennyspohja on siten 60 000 euroa (100 000 euroa x 60 %). Miisa saa metsätalouden tuloa vain kyseiseltä metsäkiinteistöltä.

Vuonna 2022 Miisa sai metsätalouden veronalaisia pääomatuloja 1 000 euroa. Miisa ei voi tehdä vuoden 2022 metsätalouden tuloista lainkaan metsävähennystä, koska verovuonna vähennettävän metsävähennyksen pitää olla vähintään 1 500 euroa. Miisan koko 60 000 euron suuruinen metsävähennyspohja säilyy käyttämättömänä.

Vuonna 2023 Miisan metsätalouden veronalaiset pääomatulot ovat 20 000 euroa. Miisa tekee verovuoden metsätalouden pääomatuloista suurimman mahdollisen metsävähennyksen eli 12 000 euroa (20 000 euroa x 60 %). Tuleville vuosille Miisalle jää käytettäväksi metsävähennyspohjaa 48 000 euroa (60 000 euroa – 12 000 euroa).

Metsävähennys ja luovutusvoiton laskenta

Kun olet luovuttanut metsän toiselle omistajalle vastiketta vastaan ja lasket metsän luovutusvoittoa, lisää luovutusvoittoon kaikki tekemäsi metsävähennykset. Lisää metsävähennysten yhteismäärä luovutusvoittoon myös silloin, jos luovutusvoitto on laskettu hankintameno-olettamalla. Lisättävät metsävähennykset voivat olla yhteensä enintään 60 % luovutettavan metsän hankintamenosta. Tehdyt metsävähennykset lisätään myös luovutustappioon.

Metsäkiinteistön luovutusvoittoon tai -tappioon ei kuitenkaan lisätä tehtyjä metsävähennyksiä, jos

  • luovutettu metsäkiinteistö ei ole ollut metsävähennysjärjestelmässä
  • luovutettu metsäkiinteistö on saatu vastikkeetta ilman siirtyvää metsävähennysoikeutta
  • metsäkiinteistö luovutetaan täysin vastikkeetta
  • metsäkiinteistön luovutusvoitto on täysin verovapaa.
Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024