Metsävähennys

Metsänomistaja voi vähentää metsävähennyksellä osan metsän hankintamenosta metsätalouden verovuoden pääomatuloista. 

Metsävähennystä sovelletaan vain 1.1.1993 jälkeen vastikkeellisella saannolla hankittuihin metsiin.

Metsävähennyksen suuruus

Metsävähennysoikeus muodostuu metsän hankintamenon perusteella. Metsän hankintameno on metsän (maapohja ja puusto) osuus kiinteistön tai määräalan kauppahinnasta tai muusta vastikkeesta. Vastikkeettoman saannon perusteella ei voi tehdä metsävähennystä. Metsänomistajakohtainen metsävähennysoikeuden enimmäismäärä on verovuodesta 2008 alkaen 60 prosenttia metsän hankintamenosta. Vuotuisen metsävähennyksen on oltava suuruudeltaan vähintään 1 500 euroa.

Verovuonna metsänomistajan käytettävissä olevan metsävähennysoikeuden suuruus määräytyy vähentämällä vuoden lopussa omistettujen metsävähennykseen oikeuttavien metsien metsävähennyspohjasta aiempina vuosina vähennetyt metsävähennykset. Veronalaisiin metsän luovutusvoittoihin mahdollisesti aiemmin lisätty käytetyn metsävähennyksen määrä puolestaan pienentää vähennettävää käytetyn metsävähennyksen määrää.

Esimerkki: Miisa on vuonna 2011 ostanut metsäkiinteistön, jonka kokonaishankintahinta on ollut 100 000 euroa. Kyseisen metsäkiinteistön metsävähennyksen enimmäismääräksi (metsävähennyspohja) muodostuu siten 60 000 euroa (100 000 euroa x 60 %). Miisan metsätalouden tulot tulevat ainoastaan kyseiseltä metsäkiinteistöltä.

Miisan vuoden 2011 metsätalouden veronalaiset pääomatulot olivat 1 000 euroa. Kun verovuonna vähennettävän metsävähennyksen vähimmäismäärän on oltava 1 500 euroa, ei Miisa voi vähentää vuoden 2011 metsätalouden tuloista lainkaan metsävähennystä. Miisan koko 60 000 euron suuruinen metsävähennyspohja säilyy käyttämättömänä.

Miisan vuoden 2012 metsätalouden veronalaiset pääomatulot ovat 20 000 euroa. Miisa vähentää verovuoden metsätalouden pääomatuloista suurimman mahdollisen metsävähennyksen. Miisan vähentämän metsävähennyksen määrä on siis 12 000 euroa (20 000 euroa x 60 %). Tuleville vuosille Miisalle jää käytettäväksi metsävähennyspohjaa 48 000 euroa (60 000 euroa - 12 000 euroa).

Kuka voi tehdä metsävähennyksen?

Metsävähennyksen voi tehdä vain luonnollinen henkilö, kuolinpesä ja näiden muodostama verotusyhtymä sekä yhteisetuus. Yhteisö tai elinkeinoyhtymä ei voi tehdä metsävähennystä.

Metsävähennystä on vaadittava

Metsänomistajan on vaadittava metsävähennystä Metsätalouden veroilmoituksella 2C. Metsänomistajan on esitettävä selvitys metsävähennyksen edellytyksien täyttymisestä vaatiessaan vähennystä. Verotusyhtymän metsävähennys on vaadittava verotusyhtymän metsätalouden veroilmoituksella. Metsänomistaja voi vaatia metsävähennystä jo metsän hankintavuodesta alkaen. 

Metsävähennys myönnetään vain sellaisen metsän tuottamasta metsätalouden veronalaisesta pääomatulosta, jonka perusteella metsävähennys voidaan muodostaa. Metsänomistaja liittää metsätalouden muistiinpanoihinsa selvityksen puun myyntitulon kohdistumisesta metsään, josta metsävähennys on tehty. 

Metsävähennys ja metsäkiinteistön luovutus

Metsänomistajan käyttämätön osuus metsävähennyspohjasta siirtyy uudelle metsänomistajalle, kun kiinteistön omistusoikeus siirtyy vastikkeettomalla saannolla (esimerkiksi lahja tai perintö). Käyttämätön osuus metsävähennyspohjasta siirtyy myös silloin, kun metsävähennysmetsä liitetään perustettavaan tai jo olemassa olevaan yhteismetsään. Metsävähennysoikeus siirtyy tällöin yhteismetsän käyttöön. Käyttämättömän metsävähennyksen siirtyminen tietyissä toimintamuodon muuttumistilanteissa on mahdollista.

Kun metsän luovutusvoiton määrää lasketaan, luovutusvoittoon lisätään vähennettyjen metsävähennysten yhteismäärä. Lisäys tehdään myös hankintameno-olettamalla laskettuun luovutusvoittoon. Lisättävien metsävähennysten yhteismäärä voi olla enintään 60 prosenttia luovutettavan metsän hankintamenosta. Lisättävä metsävähennys voi siis sisältää muiltakin metsävähennyskiinteistöiltä tehtyä metsävähennystä. Tehdyt metsävähennykset lisätään myös luovutustappioon.

Metsäkiinteistön luovutusvoittoon tai -tappioon ei lisätä vähennettyä metsävähennystä, jos

  • luovutettu metsäkiinteistö ei ole ollut metsävähennysjärjestelmässä
  • luovutettu metsäkiinteistö on saatu vastikkeetta ilman siirtyvää metsävähennysoikeutta
  • metsäkiinteistö luovutetaan täysin vastikkeetta
  • metsäkiinteistön luovutusvoitto on täysin veroton.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 10.5.2017