Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Joulukuusten myynti

Joulukuusten ja muiden joulupuiden myyntitulo on veronalaista metsätalouden pääomatuloa, jos kasvatat puita omalla maallasi.

Kirjaa joulupuiden myyntitulot metsätalouden veromuistiinpanoihin sen vuoden tuloksi, jolloin olet saanut maksut tilillesi. Ilmoita myyntitulot metsätalouden veroilmoituksen kohdassa Poltto- ja joulupuukaupat.

Voit vähentää kustannukset verotuksessasi

Voit vähentää myyntitulon hankkimiseen liittyvät kulut metsätalouden pääomatuloista. Vähennä menot sinä vuonna, kun olet maksanut kulut.

Joulupuutuotantoa aloittaessasi on luonnollista, että sinulle syntyy toiminnasta useampana vuonna vain menoja eikä lainkaan tuloja. Jos koko metsätalouden tulos jää näinä vuosina tappiolliseksi, metsätalouden tappiollinen tulos vähennetään muista mahdollisista pääomatuloista, esimerkiksi vuokratuloista tai luovutusvoitoista. Jos koko pääomatulolajin tulos jää tappiolliseksi, jäljelle jäävä tappio vähennetään alijäämähyvityksenä ansiotulojesi verosta. Lue lisää alijäämähyvityksestä.

Milloin hankintatyön arvon voi vähentää myyntituloista?

Jos myyt joulupuita suoraan kotitalouksille, kyse ole ei hankintakauppaan rinnastuvasta puukaupasta. Tämän vuoksi et voi vähentää joulupuiden kaatoon ja kuljetukseen liittyvää oman työsi arvoa (hankintatyön arvoa) myyntitulosta.

Jos myyt suurempia määriä joulupuita tukkuliikkeelle tai välittäjälle ennalta tehdyn kauppasopimuksen mukaisesti, sinulle voi syntyä hankintatyön arvoa. Hankintatyön arvo verotetaan ansiotulonasi, mutta sen voi toisaalta vähentää myyntitulosta.

Lue lisää syventävästä ohjeesta Hankintatyö verotuksessa 

Ilmoittaudu arvonlisäverovelvolliseksi, jos myyntitulot ovat yli 15 000 euroa

Joulupuutuotanto on muun metsätalouden tavoin arvonlisäverolaissa tarkoitettua alkutuotantoa. Jos puun myyntitulosi (yhdessä muiden arvonlisäverollisten myyntien kanssa) ylittävät 15 000 euroa kalenterivuoden aikana, ilmoittaudu arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Voit myös hakeutua vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi, vaikka puun myyntitulosi jäisivät alle 15 000 euron.

Jos kasvatat joulukuusia vuokramaalla

Jos et itse omista maatilamaata ja kasvatat joulupuita vuokramaalla, katsotaan joulupuutuotanto elinkeinotoiminnaksi.

Jos sinulla on omaa maatilamaata ja lisäksi kasvatat joulupuita vuokramaalla, näiden joulupuiden myyntitulot verotetaan maatalouden tulona. Ilmoita ne maatalouden veroilmoituksella.

Sivu on viimeksi päivitetty 19.10.2022