Vero.fi:ssä on huoltokatko keskiviikkona 29.5. klo 6–9. OmaVero toimii normaalisti.

Muistiinpanot - metsänomistaja

Metsätaloutta harjoittavan metsänomistajan on pidettävä toiminnastaan muistiinpanoja. Metsätalouden veroilmoituslomakkeiden tiedot perustuvat muistiinpanoihin.

Muistiinpanovelvollisuus tarkoittaa, että tuloista ja menoista on pidettävä sellaiset muistiinpanot, joista selviävät eritellyt tulot ja niistä johtuvat menot, arvonlisäveron määrä ja veron perusteet sekä saadut tuet.

Jos olet arvonlisäverovelvollinen, kirjaa tuloverotusta varten tulot ja menot ilman arvonlisäveron osuutta. Samoihin muistiinpanoihin voit kirjata erikseen arvonlisäveron määrät arvonlisäverotusta varten. Jos et ole arvonlisäverovelvollinen, tee tuloverotuksen menokirjaukset niin, että ne sisältävät arvonlisäveron.

Säilytä kuitit ja tositteet

Muistiinpanojen on perustuttava tositteisiin. Tositteiden tulee olla päivättyjä ja numeroituja. Kirjaukset muistiinpanoihin tehdään aikajärjestyksessä. Tulo kirjataan saaduksi silloin, kun se on nostettu tai merkitty tilille. Meno kirjataan tapahtuneeksi silloin, kun se on maksettu.

Muistiinpanoja liitteineen on säilytettävä 6 vuotta verovuoden päättymisestä lukien.

Selvitä tulojen ja menojen lisäksi seuraavat asiat

  • maatalouteen, elinkeinotoimintaan ja omaan yksityiskäyttöön otetun puutavaran arvo
  • metsätalouden vuosimenot eriteltyinä
  • menovarauksen ja tuhovarauksen tekeminen ja käyttäminen
  • metsävähennyksen peruste ja käyttö
  • hankintameno, poisto ja menojäännös poistoina vähennettävistä hyödykkeistä
  • metsätien rakentamismenon jakautuminen metsätalouden ja tien muun käytön kesken
  • hankintatyön arvon arvioimisperusteet maatilakohtaisesti
  • metsälahjavähennyksen peruste ja käyttö sekä tiedot de minimis -tuista.
Sivu on viimeksi päivitetty 16.5.2017