Hakemus veroilmoituksen antamisajan pidentämiseksi (3200)

Tällä lomakkeella voit hakea lisäaikaa veroilmoitukselle, jonka antaa henkilöasiakas, maa- tai metsätalouden harjoittaja, liikkeen- ja ammatinharjoittaja, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö. Lisäaikaa voi hakea tuloveroilmoituksen tai kiinteistöverotuksen ilmoitusosan palauttamiselle.

Hakemus on tehtävä ennen veroilmoituksen antamisajan päättymistä.

Hae lisäaikaa OmaVerossa

Jos teet hakemuksen paperilla, palautusosoite on lomakkeen etusivulla.