Metsätalouden luovutusvoitot

Ilmoita sekä metsäkiinteistöjen että metsätalouden käyttöomaisuuden luovutukset henkilökohtaisen esitäytetyn veroilmoituksesi yhteydessä joko

  • OmaVeron kohdassa Pääomatulot - Luovutukset
  • tai vaihtoehtoisesti lomakkeella 9  (Luovutusvoitto tai -tappio).

Metsäkiinteistöjen luovutukset

Metsäkiinteistöjen luovutusvoitot voivat olla kokonaan veronalaisia, mutta myös osittain tai kokonaan verottomia. Metsäkiinteistöjen luovutuksista syntyy usein tappioita.

Metsäkiinteistön luovutusvoiton määrän laskemiseen ja veron määräämiseen liittyy seuraavia erityispiirteitä:

  • lisää kiinteistön hankintamenoon kiinteistöllä olevien metsäteiden ja -ojien poistamatta olevat rakentamismenot. Kyseiset menot ovat metsäkiinteistön perusparannusmenoja.
  • lisää tehdyt metsävähennykset  luovutusvoittoon. Lisättävä enimmäismäärä on enintään 60 prosenttia luovutettavan metsän hankintamenosta. Lue lisää: Metsävähennys.
  • Jos valtio, maakunta, kunta tai kuntayhtymä lunastaa itselleen metsänomistajan metsäalueita, luovutusvoitto on osittain verotonta. Näissä tilanteissa luovutushinnasta vähennetään vähintään 80 %. Osittaista verovapautta ei kuitenkaan sovelleta, jos kiinteistö luovutetaan esimerkiksi Metsähallitukselle tai muulle valtion liikelaitokselle muuhun kuin luonnonsuojelutarkoitukseen, puolustusvoimien käyttöön, tutkimustarkoituksiin tai muuhun vastaavaan yhteiskunnalliseen tarkoitukseen.
  • Luovutuksesta saatu voitto on verotonta, jos kiinteää omaisuutta luovutetaan valtiolle tai valtion liikelaitokselle luonnonsuojelulaissa tarkoitetuksi luonnonsuojelualueeksi.
  • Luovutusvoitto on myös verotonta, jos kyseessä on kiinteistön luovutus luonnonsuojelulaissa tarkoitetuksi suojelualueeksi vaihtamalla kiinteistö toiseen kiinteistöön.
  • Luovutusvoitto on tietyin edellytyksin verotonta myös sukupolvenvaihdoksissa. Luovutusvoitto on verotonta, jos luovutettava metsä on ollut yhteensä yli 10 vuotta metsänomistajan tai hänen ja sellaisen henkilön omistuksessa, jolta hän on saanut sen vastikkeettomasti. Luovutusvoiton verovapaus edellyttää lisäksi, että luovutuksensaajana on yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa luovuttajan lapsi tai tämän rintaperillinen taikka luovuttajan sisar, veli, sisar- tai velipuoli. Tämän säännöksen mukainen verovapaus voidaan menettää, jos luovutuksensaaja luovuttaa samaa omaisuutta edelleen ennen kuin 5 vuotta on kulunut hänen saannostaan.

Metsätalouden käyttöomaisuuden luovutukset

Metsätalouden koneiden, laitteiden, rakennusten ja rakennelmien luovutuksista saadut voitot ovat metsänomistajan luovutusvoittoja, eivät metsätalouden pääomatuloa. Edellä mainittujen metsätalouden hyödykkeiden luovutuksista saattaa syntyä myös luovutustappioita.

Metsätalouden käyttöomaisuuden hankintamenoja ja niistä tehtäviä poistoja seurataan metsätalouden muistiinpanoissa hyödykekohtaisesti. Metsätalouden hyödykkeiden myynneistä muodostuva luovutusvoitto tai luovutustappio lasketaan myös hyödykekohtaisesti. Nämä tiedot ilmoitetaan metsänomistajan esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä joko OmaVerossa tai lomakkeella 9 (Luovutusvoitto ja -tappio).