Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Metsätalouden luovutusvoitot

Ilmoita sekä metsäkiinteistöjen että metsätalouden käyttöomaisuuden luovutukset henkilökohtaisen esitäytetyn veroilmoituksesi yhteydessä joko

Metsäkiinteistöjen luovutukset

Metsäkiinteistöjen luovutusvoitot voivat olla kokonaan veronalaisia, mutta myös osittain tai kokonaan verottomia. Metsäkiinteistöjen luovutuksista syntyy usein tappioita.

Metsäkiinteistön luovutusvoiton määrän laskemiseen liittyy seuraavia erityispiirteitä:

  • lisää kiinteistön hankintamenoon kiinteistöllä olevien metsäteiden ja -ojien poistamatta olevat rakentamismenot. Kyseiset menot ovat metsäkiinteistön perusparannusmenoja.
  • lisää tehdyt metsävähennykset  luovutusvoittoon. Lisättävä enimmäismäärä on enintään 60 prosenttia luovutettavan metsän hankintamenosta. Lue lisää: Metsävähennys.
  • Jos valtio, maakunta, kunta tai kuntayhtymä lunastaa itselleen metsäalueitasi, luovutusvoitto on osittain verotonta. Näissä tilanteissa luovutushinnasta vähennetään vähintään 80 %. Et saa kuitenkaan osittaista verovapautta, jos luovutat metsäalueen esimerkiksi Metsähallitukselle tai muulle valtion liikelaitokselle muuhun kuin luonnonsuojelutarkoitukseen, puolustusvoimien käyttöön, tutkimustarkoituksiin tai muuhun vastaavaan yhteiskunnalliseen tarkoitukseen.
  • Luovutusvoitto on osittain verovapaa myös silloin, jos luovutat maata vapaaehtoisesti tai pakkolunastuksella sellaiseen tarkoitukseen, johon vastaanottajalla on oikeus lunastaa maata tai saada sen pysyvä käyttöoikeus. Jos luovutat alueita esimerkiksi sähkölinjoja varten, saaduista korvauksista vähennetään vähintään 80 % luovutusvoittoa laskettaessa.
  • Luovutuksesta saatu voitto on verotonta, jos luovutat maata valtiolle tai valtion liikelaitokselle luonnonsuojelulaissa tarkoitetuksi luonnonsuojelualueeksi.
  • Luovutusvoitto on verotonta myös silloin, jos kyseessä on metsäkiinteistön luovutus luonnonsuojelulaissa tarkoitetuksi suojelualueeksi vaihtamalla kiinteistö toiseen kiinteistöön.
  • Luovutusvoitto on tietyin edellytyksin verotonta myös sukupolvenvaihdoksissa. Luovutusvoitto on verotonta, jos luovutettava metsä on ollut yhteensä yli 10 vuotta sinun tai yhteisesti sinun ja sellaisen henkilön omistuksessa, jolta olet saanut metsän vastikkeettomasti. Luovutusvoiton verovapaus edellyttää lisäksi, että luovutuksensaajana on yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa lapsesi tai tämän rintaperillinen taikka sisaresi, veljesi, sisarpuolesi tai velipuolesi. 

Metsätalouden käyttöomaisuuden luovutukset

Metsätalouden koneiden, laitteiden, rakennusten ja rakennelmien luovutuksista saadut voitot ovat metsänomistajan luovutusvoittoja, eivät metsätalouden pääomatuloa. Niitä ei siis ilmoiteta metsätalouden veroilmoituksella vaan omassa esitäytetyssä veroilmoituksessa. Edellä mainittujen metsätalouden hyödykkeiden luovutuksista saattaa syntyä myös luovutustappioita.

Seuraa metsätalouden käyttöomaisuuden hankintamenoja ja niistä tehtäviä poistoja muistiinpanoissa hyödykekohtaisesti, koska omaisuuden luovutusvoitto tai luovutustappio lasketaan hyödykekohtaisesti. Ilmoita nämä tiedot esitäytetyn veroilmoituksesi yhteydessä joko OmaVerossa tai lomakkeella 9 (Luovutusvoitto ja -tappio).

Sivu on viimeksi päivitetty 5.12.2022