Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Miten II-veroluokan sähkön luovutustiedot ilmoitetaan – csv-tiedoston rakenne

Ilmoita II-veroluokan sähkön luovutustiedot valmisteverotuksen tuensaajarekisteriin OmaVerossa.

OmaVerossa voit syöttää tiedot joko yksitellen tai ladata kaikki tiedot kerralla csv-muotoisena tiedostona. Csv-tiedoston voit tehdä esimerkiksi Excelillä tai joissain tapauksissa sellaisen voi muodostaa automaattisesti ulkopuolisesta tietojärjestelmästä.

Ladattavan csv-tiedoston rakenne   

Jos haluat käyttää tietojen lataamiseen csv-tiedostoa, huomioi, että sen pitää olla rakenteeltaan juuri samanlainen kuin alla olevassa esimerkissä.

Kun annat sähkön luovutustietoja vuodelta 2022 tai sen jälkeen:

Rivi 1
Otsikkorivi
Y-tunnus tai henkilötunnus Yrityksen tai henkilön nimi Määrä, kWh Tukilaji Luovutustyyppi
Rivit 2,3,4…
Ilmoituksen tietosisältö

Suomalainen Y-tunnus tai henkilötunnus

Vapaa kenttä

Luovutetun II veroluokan sähkön määrä kilowattitunteina

1=teollisuuden alempi sähköveroluokka II, 1.1.2021– 

2=Konesalien alempi sähköveroluokka II, 1.1.2021– 

3=Lämpöpumppujen ja sähkökattiloiden alempi sähköveroluokka II, 1.7.2022-

4=teollisuuden alempi sähköveroluokka II, 1.1.2011–31.12.2020

5=Konesalien alempi sähköveroluokka II, 1.4.2014–31.12.2020 


A=sähkön luovutus

B=sähkön edelleen luovutus

Kun annat sähkön luovutustietoja vuodelta 2021:

Rivi 1
Otsikkorivi
Y-tunnus tai henkilötunnus Yrityksen tai henkilön nimi Määrä, kWh Tukilaji Luovutustyyppi
Rivit 2,3,4…
Ilmoituksen tietosisältö

Suomalainen Y-tunnus tai henkilötunnus

Vapaa kenttä

Luovutetun II veroluokan sähkön määrä kilowattitunteina

1=teollisuuden alempi sähköveroluokka II, 1.1.2021– 

2=Konesalien alempi sähköveroluokka II, 1.1.2021– 

3=teollisuuden alempi sähköveroluokka II, 1.1.2011–31.12.2020

4=Konesalien alempi sähköveroluokka II, 1.4.2014–31.12.2020 

 


A=sähkön luovutus

B=sähkön edelleen luovutus

Csv-tiedoston sarakkeiden erotinmerkkinä toimii puolipiste (;). Jos muodostat tiedoston esimerkiksi Excelillä tai vastaavalla taulukkolaskentaohjelmistolla, ohjelma tekee tiedostosta oikean muotoisen, kun tallennat tiedoston csv-muodossa (tiedostopääte *.csv).

Csv-tiedoston sarakkeiden erotinmerkkinä toimii puolipiste (;). Jos muodostat tiedoston esimerkiksi Excelillä tai vastaavalla taulukkolaskentaohjelmistolla, ohjelma tekee tiedostosta oikean muotoisen, kun tallennat tiedoston csv-muodossa (tiedostopääte *.csv).

Sarake 1, Y-tunnus tai henkilötunnus

Tuen saajan y-tunnus tai henkilötunnus.

Sarake 2, Nimi

Yrityksen tai henkilön nimi, jolle II-veroluokan sähköä on luovutettu. Tämä sarake voi sisältää enintään 30 merkkiä.

Sarake 3, Määrä

Luovutetun II-veroluokan sähkön määrä kilowattitunteina. Voit ilmoittaa määrän enintään kahden desimaalin tarkkuudella. Käytä desimaalien erotinmerkkinä joko pilkkua tai pistettä.

Sarake 4, Tukilaji

Ilmoita tässä sarakkeessa, onko II-veroluokan sähkö luovutettu teollisuuteen vai konesalikäyttöön. Valitse tähän sarakkeeseen 1 tai 2.

Teollisuudella (1) tarkoitetaan Tilastokeskuksen vuoden 2008 toimialaluokituksen pääluokkaan C (teollisuus) ja pääluokkaan B (kaivostoiminta ja louhinta) kuuluvaa toimintaa. Teollisuuteen rinnastetaan myös ammattimainen kasvihuoneviljely.

Konesaleilla (2) tarkoitetaan kokonaisteholtaan yli viiden megawatin laitetiloja, jossa yritys harjoittaa tietopalvelutoimintaa, tietojenkäsittelyä, palvelintilan vuokrausta ja siihen liittyviä palveluja pääasiallisena elinkeinotoimintanaan.

Sarake 5, Luovutustyyppi

Ilmoita tässä sarakkeessa, onko kyseessä sähkön luovutus (A) vai edelleen luovutus (B).

Sähkön luovutuksella (A) tarkoitetaan sellaista sähköä, jonka tämän ilmoituksen antaja on itse omalla sähköveroilmoituksellaan ilmoittanut II-veroluokan sähköksi ja maksanut siitä itse sähköveron Verohallinnolle. Sähkön luovuttajat ovat tyypillisesti sähköverkonhaltijoita tai sähköntuottajia.

Edelleen luovutetulla sähköllä (B) tarkoitetaan sellaista sähköä, joka on hankittu II-veroluokalla (esimerkiksi sähköverkosta), mutta jota ei ole käytetty itse, vaan se on toimitettu edelleen toiselle yritykselle.

Huomaa, että 1. rivi on aina otsikkorivi. Järjestelmä lukee yritysten tiedot OmaVeroon vasta riviltä 2 alkaen.

Esimerkki csv-tiedostosta (neljä tuensaajaa):

Y-tunnus;Nimi;Määrä;Tukilaji;Luovutustyyppi
1234567-1;Yritys Yksi Oy;11111112;1;A
2345678-6;Yritys Kaksi AB;2356852;1;A
3456789-2;Kolmas Yritys;12568942;2;A
0456789-9;Neljäs Oy;125696;1;B

Kirjaudu OmaVeroon

Sivu on viimeksi päivitetty 1.7.2022