Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Näin annat polttoaineveroilmoituksen csv-tiedostona OmaVerossa

Anna polttoaineveroilmoitus OmaVerossa. OmaVerossa voit täyttää nestemäisten polttoaineiden valmisteveron veroilmoitustiedot yksitellen. Säännöllisesti verovelvollinen voi myös ladata säännöllisen toiminnan tiedot kerralla csv-muotoisena tiedostona. Csv-tiedoston voit tehdä esimerkiksi Excelillä. Osa yritysten omista tietojärjestelmistä muodostaa tiedoston automaattisesti.

Siirry OmaVeroon

Polttoaineverotuksessa säännöllisesti verovelvollisia ovat:

  • valtuutettu varastonpitäjä
  • rekisteröity vastaanottaja
  • veroedustaja
  • biopolttoöljyn pienvalmistaja.

Jos säännöllisesti verovelvollisella on lisäksi satunnaista toimintaa, satunnaisen toiminnan veroilmoitustiedot pitää täyttää OmaVeroon erikseen. Niitä ei voi ilmoittaa csv-tiedostona.  

Ladattavan csv-tiedoston rakenne  

Ennen csv-tiedoston lataamista kannattaa lukea nämä ohjeet tarkasti, jotta tiedoston sisältö, tekniset vaatimukset ja muoto ovat varmasti oikein. Vaaditut tiedot täytyy esimerkiksi merkitä sarakkeisiin tietyssä järjestyksessä.

Kun haluat käyttää tietojen lataamiseen csv-tiedostoa, huomioi, että sen tulee olla rakenteeltaan tarkalleen seuraava:

Rivi 1

Otsikkorivi

Rooli

Verollinen tai veroton tuote

Verottomuuden peruste

Määrä (l tai kg, määrä enintään 2 desimaalin tarkkuudella)

Rivit 2,3,4…
Ilmoituksen tietosisältö
Roolin koodi Tuotteen koodi Verottomuusperusteen koodi Tuotteen määrä enintään kahden desimaalin tarkkuudella

OmaVero olettaa csv:n rivin 1 aina otsikkoriviksi, eikä sen tietoja lueta.

Csv-tiedoston sarakkeiden erotinmerkkinä toimii puolipiste (;).

Jos teet tiedoston esimerkiksi Excelillä tai vastaavalla taulukkolaskentaohjelmistolla, ohjelma tekee tiedostosta oikean muotoisen, kun tallennat tiedoston csv-muodossa (tiedostopääte *.csv).

Älä käytä luvuissa tuhaterotinta, esimerkiksi välilyöntiä.

Sarakkeet

Sarake 1, Rooli

Veroilmoituksen antajan roolin koodi. Katso koodit tämän ohjeen lopussa olevasta koodiluettelosta.

Sarake 2, Verollinen tai veroton tuote

Verollisen tai verottoman tuotteen koodi. Katso koodit tämän ohjeen lopussa olevasta koodiluettelosta.

Sarake 3, Verottomuuden peruste

Verottomuuden perusteen koodi. Katso koodit tämän ohjeen lopussa olevasta koodiluettelosta.

Jos kyseessä ei ole veroton tuote, jätä tämä sarake tyhjäksi.

Sarake 4, Määrä

Ilmoita tässä sarakkeessa kunkin veroilmoitettavan tuotteen määrä verotaulukon mukaisesti litroina tai kiloina. Ilmoita määrä enintään 2 desimaalin tarkkuudella.

Csv-malli

Esimerkki csv-tiedostosta (valtuutetun varastonpitäjän ilmoitus, jossa on yhdeksän tuoteriviä):

Huomaa, että csv:n 1. rivi on aina otsikkorivi. OmaVero lukee tiedot vasta riviltä 2 alkaen.

Rooli;Verollinen tai veroton tuote;Verottomuuden peruste;Määrä

1;10;91;12131

1;10;777777

1;60;2144214

1;21;12313

1;26;7777

1;60;667105

1;71;17S;280373

1;81;96;160871

1;110;8888

Csv-koodit

Roolin koodit Rooli
1 Valtuutettu varastonpitäjä
2 Rekisteröity vastaanottaja
3 Veroedustaja
4 Biopolttoöljyn pienvalmistaja
Verottomuuden koodit Verottomuuden peruste
9 9H1 Tuotteiden tuhoutuminen väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä
10 10H1 Tuotteiden hävittäminen
17S 171a Siirtäminen väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä
17T 171b Tullivarastointi tai vientimenettely
18 180 Vapautukset valmisteverosta
19 190 Toimitukset alukselle myyntiin tai kulutukseen (muonitus)
91 91 Polttoaineen myynti, luovutus tai maahantuonti valtion varmuusvarastoon
92 92 Polttoaineen käyttö öljynjalostusprosessin energialähteenä
93 93 Polttoaineiden käyttö teollisessa tuotannossa raaka- tai apuaineena tai välittömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa
94 94 Polttoaineen käyttö alusliikenteessä (ei yksityinen huviliikenne)
95 95 Polttoaineen käyttö sähköntuotannossa tai sähköntuotannon ylläpidossa
96 96a Polttoaineen käyttö lentoliikenteessä (ei yksityinen huviliikenne)
Tuotteen koodit Tuoteryhmä
10 10 Moottoribensiini
11 11 Pienmoottoribensiini
20 20 Bioetanoli
21 21 Bioetanoli R
22 22 Bioetanoli T
23 23 MTBE
24 24 MTBE R
25 25 MTBE T
26

26 TAME

27 27 TAME R
28 28 TAME T
29 29 ETBE
30 30 ETBE R
31

31 ETBE T

32 32 TAEE
33 33 TAEE R
38 38 Biobensiini
39 39 Biobensiini R
40 40 Biobensiini T
47 47 Etanolidiesel, sovellettu minimiveroa (Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta 1994/1472 4§)
48 48 Etanolidiesel R, sovellettu minimiveroa (Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta 1994/1472 4§)
49 49 Etanolidiesel T, sovellettu minimiveroa (Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta 1994/1472 4§)
50 50 Dieselöljy
51 51 Dieselöljy, parafiininen
52 52 Biodieselöljy
53 53 Biodieselöljy R
54 54 Biodieselöljy T
55 55 Biodieselöljy, parafiininen
56 56 Biodieselöljy, parafiininen R
57 57 Biodieselöljy, parafiininen T
60 60 Kevyt polttoöljy
60Y

60 Kevyt polttoöljy, yhdistetty tuotanto

61 61 Kevyt polttoöljy, rikitön
61Y 61a Kevyt polttoöljy, rikitön, yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto
62 62 Biopolttoöljy
62Y 62a Biopolttoöljy, yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto
63 63 Biopolttoöljy R
63Y 63a Biopolttoöljy R, yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto
64 64 Biopolttoöljy T
64Y 64a Biopolttoöljy T, yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto
71 71 Raskas polttoöljy
71Y 71a Raskas polttoöljy, yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto
81 81 Lentopetroli
91 91 Lentobensiini
100 100 Metanoli
101 101 Metanoli R
102 102 Metanoli T
110 110 Nestekaasu
110Y 110a Nestekaasu, yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto
111 111 Bionestekaasu
111Y 111a Bionestekaasu, yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto
112 112 Bionestekaasu R
112Y 112a Bionestekaasu R, yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto
113 113 Bionestekaasu T
113Y 113a Bionestekaasu T, yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto
1 Moottoribensiiniä vastaava polttoaine tai polttoaineseos, jonka verokanta on pienempi kuin vähimmäisverokanta
5 Dieselöljyä vastaava polttoaine tai polttoaineseos, jonka verokanta on pienempi kuin vähimmäisverokanta
6 Dieselöljy, joka ei täytä laatuvaatimuksia, tuoteryhmä 49
Sivu on viimeksi päivitetty 27.11.2023