Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijausviesteistä

Ohje tiedostolataukseen - Arvonlisäveron erityisjärjestelmät (One Stop Shop)

Ohje koskee arvonlisäveron erityisjärjestelmän ilmoituksia, joita annetaan 1.7.2021 alkavilta verokausilta.

Arvonlisäveron erityisjärjestelmissä (unionin järjestelmä, muu kuin unionin järjestelmä ja tuontijärjestelmä) voit hakea verokaudelta annettavat ilmoitustiedot myös omasta tiedostostasi. Ilmoituksen tietojen on oltava eriteltyinä tämän ohjeen mukaisessa järjestyksessä.

Tiedoston pitää olla CSV-muodossa (*.csv), joka on yksi tallennusmuoto esimerkiksi Excel-ohjelmassa. Jos luot tiedoston muulla ohjelmalla kuin Excelillä, varmista, että tietojen erottimena on puolipiste.

Kun olet ladannut tiedoston OmaVeroon, näet ilmoituksen seuraavissa vaiheissa lataamasi tiedot. Jos tiedoissa on virheitä, korjaa ne ennen kuin lähetät ilmoituksen.

Voit korjata virheelliset rivit kahdella eri tavalla:

  • Tee korjaukset csv-tiedostoon ja lataa se uudelleen.
  • Korjaa virheellisten rivien tiedot suoraan ilmoitukseen. Voit muokata tietoja OmaVerossa siihen asti, kunnes lähetät ilmoituksen.

Sarakkeet unionin järjestelmän veroilmoitukselle

Sarakkeet unionin järjestelmän veroilmoitukselle
A Juokseva rivinumero.
B Verovelvollisen arvonlisäverotunniste, jolla verovelvollinen käyttää unionin järjestelmää.
C

Ilmoitustiedon tyyppi. Sallitut arvot:

1 = myynnin ilmoittaminen (täytä kohdat D-J, mutta ei kohtia K-M)

2 = aiemman verokauden korjauksen ilmoittaminen (täytä kohdat (K-M, mutta ei kohtia D-J).

D Kulutusjäsenvaltion maakoodi. Tarkista maakoodi EU-maiden arvonlisäverotunnisteiden luettelosta.
E

Myynnin tyyppi. Sallitut arvot:

1 = tavara

2 = palvelu.

F

Verokannan tyyppi. Sallitut arvot:

1 = yleinen verokanta

2 = alennettu verokanta.

G Verokanta, jolla tavara tai palvelu on myyty. Kaksi desimaalia on sallittu ja desimaalierottimena käytetään pilkkua.
H Veron peruste euroissa. Kaksi desimaalia on sallittu ja desimaalierottimena käytetään pilkkua.
I Veron määrä euroissa. Kaksi desimaalia on sallittu ja desimaalierottimena käytetään pilkkua.
J

Jos palvelun myynti on tapahtunut kiinteästä toimipaikasta tai tavaran myynti lähetyspaikasta, joka on muu EU-maa kuin tunnistamisjäsenvaltio, ilmoita sarakkeessa kyseisen EU-maan arvonlisäverotunniste, tai verorekisterinumero, jos arvonlisäverotunnistetta ei ole.

Jos ilmoitat csv-tiedostolla uuden kiinteän toimipaikan tai tavaran lähetyspaikan, lisää toimipaikan tiedot tiedostolatauksen jälkeen ennen kuin lähetät ilmoituksen.

Jos verovelvollinen on markkinapaikka, jolla ei ole tunnistetta tavaroiden lähetyspaikassa, tässä ilmoitetaan vain tavaroiden lähetyspaikan maakoodi.

Jos kiinteistä toimipaikoista tai tavaroiden lähetyspaikoista ei ole myyntejä, tämä sarake on tyhjä.

K Sen kulutusjäsenvaltion maakoodi, jolle korjaus ilmoitetaan. Tarkista maakoodi EU-maiden arvonlisäverotunnisteiden luettelosta.
L Korjattava verokausi. Muodossa Qx/vvvv.
M

Korjauksen määrä euroissa. Määrä voi olla positiivinen (verokaudelle ilmoitetaan lisää maksettavaa veroa) tai negatiivinen (verokauden maksettavan veron määrää pienennetään).

Katso mallitiedosto (excel)

Sarakkeet muun kuin unionin järjestelmän veroilmoitukselle

Sarakkeet muun kuin unionin järjestelmän veroilmoitukselle
A Juokseva rivinumero.
B Verovelvollisen EU-alkuinen arvonlisäverotunniste, jolla verovelvollinen käyttää muuta kuin unionin järjestelmää.
C

Ilmoitustiedon tyyppi. Sallitut arvot:

1 = myynnin ilmoittaminen (täytä kohdat D-H, mutta ei kohtia I-K)

2 = aiemman verokauden korjauksen ilmoittaminen (täytä kohdat I-K, mutta ei kohtia D-H).

D Kulutusjäsenvaltion maakoodi. Tarkista maakoodi EU-maiden arvonlisäverotunnisteiden luettelosta.
E

Verokannan tyyppi. Sallitut arvot:

1 = yleinen verokanta

2 = alennettu verokanta.

F Verokanta, jolla palvelu on myyty. Kaksi desimaalia on sallittu ja desimaalierottimena käytetään pilkkua.
G Veron peruste euroissa. Kaksi desimaalia on sallittu ja desimaalierottimena käytetään pilkkua.
H Veron määrä euroissa. Kaksi desimaalia on sallittu ja desimaalierottimena käytetään pilkkua.
I Sen kulutusjäsenvaltion maakoodi, jolle korjaus ilmoitetaan. Tarkista maakoodi EU-maiden arvonlisäverotunnisteiden luettelosta.
J Korjattava verokausi. Muodossa Qx/vvvv.
K Korjauksen määrä euroissa. Määrä voi olla positiivinen (verokaudelle ilmoitetaan lisää maksettavaa veroa) tai negatiivinen (verokauden maksettavan veron määrää pienennetään).

Katso mallitiedosto (excel)

Sarakkeet tuontijärjestelmän veroilmoitukselle

Sarakkeet tuontijärjestelmän veroilmoitukselle
A Juokseva rivinumero.
B Verovelvollisen IM-alkuinen arvonlisäverotunniste, jolla verovelvollinen käyttää tuontijärjestelmää.
C

Ilmoitustiedon tyyppi. Sallitut arvot:

1 = myynnin ilmoittaminen (täytä kohdat D-H, mutta ei kohtia I-K)

2 = aiemman verokauden korjauksen ilmoittaminen (täytä kohdat I-K, mutta ei kohtia D-H).

D Kulutusjäsenvaltion maakoodi. Tarkista maakoodi EU-maiden arvonlisäverotunnisteiden luettelosta.
E

Verokannan tyyppi. Sallitut arvot:

1 = yleinen verokanta

2 = alennettu verokanta.

F Verokanta, jolla tavara on myyty. Kaksi desimaalia on sallittu ja desimaalierottimena käytetään pilkkua.
G Veron peruste euroissa. Kaksi desimaalia on sallittu ja desimaalierottimena käytetään pilkkua.
H Veron määrä euroissa. Kaksi desimaalia on sallittu ja desimaalierottimena käytetään pilkkua.
I Sen kulutusjäsenvaltion maakoodi, jolle korjaus ilmoitetaan. Tarkista maakoodi EU-maiden arvonlisäverotunnisteiden luettelosta.
J Korjattava verokausi. Muodossa Mxx/vvvv.
K Korjauksen määrä euroissa. Määrä voi olla positiivinen (verokaudelle ilmoitetaan lisää maksettavaa veroa) tai negatiivinen (verokauden maksettavan veron määrää pienennetään).

Katso mallitiedosto (excel)

 

Sivu on viimeksi päivitetty 16.11.2021