Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Näin rekisteröidyt arvonlisäveron erityisjärjestelmiin

Kun tunnistamisjäsenvaltio on Suomi, yritys tekee rekisteröinti-ilmoituksen OmaVerossa. Jokaisella erityisjärjestelmällä on erillinen rekisteröinti-ilmoitus.

Rekisteröidy OmaVerossa 

Tunnistamisjäsenvaltio on EU-maa, jossa yritys rekisteröityy erityisjärjestelmän käyttäjäksi, antaa veroilmoitukset ja maksaa veron.

Tunnistamisjäsenvaltio määräytyy eri järjestelmissä eri tavalla. Suomi voi olla tunnistamisjäsenvaltio seuraavissa tilanteissa:

Unionin järjestelmä

 • yrityksellä on Suomessa kotipaikka tai kiinteä toimipaikka
 • yrityksellä ei ole Suomessa eikä muussa EU-maassa kotipaikkaa eikä kiinteää toimipaikkaa, mutta tavaroiden lähetys tai kuljetus alkaa Suomesta.

Muu kuin unionin järjestelmä

 • yrityksellä ei ole kotipaikkaa tai kiinteää toimipaikkaa EU:n arvonlisäveroalueella
 • yritys on valinnut Suomen tunnistamisjäsenvaltioksi
  • yritys voi valita tunnistamisjäsenvaltioksi minkä tahansa EU-maan

Tuontijärjestelmä

Verovelvollinen yritys

 • yrityksellä on Suomessa kotipaikka tai kiinteä toimipaikka
 • yrityksen nimeämä välittäjä on rekisteröitynyt tuontijärjestelmään Suomessa

Yritystä edustava välittäjä:

 • välittäjällä on kotipaikka tai kiinteä toimipaikka Suomessa

Siirry OmaVeroon, jos et ole vielä kirjautunut palveluun (avautuu uuteen ikkunaan). 

 1. Valitse etusivulta välilehti Veroasiat.
 2. Selaa alaspäin kohtaan Rekisteröinnit ja luvat. Valitse linkki Rekisteröityminen arvonlisäveron erityisjärjestelmään.
 3. Ensimmäisessä vaiheessa sinun pitää valita se erityisjärjestelmä, johon haluat rekisteröidä yrityksen. 
  • Jos olet rekisteröimässä yritystä unionin järjestelmään, vastaa kysymyksiin rekisteröinnin edellytyksistä. Kysymysten tarkoituksena on varmistaa, että yritys täyttää unionin järjestelmän käyttöön liittyvät edellytykset.
  • Siirry seuraavaan vaiheeseen, joka on Perustiedot.
 4. Täydennä yrityksen perustiedot. Siirry tämän jälkeen vaiheeseen Erityisjärjestelmän käyttö.
 5. Vastaa erityisjärjestelmän käyttöön liittyviin kysymyksiin. Siirry tämän jälkeen vaiheeseen Toiminta muissa EU-maissa.
 6. Vastaa kysymyksiin, jotka liittyvät yrityksen toimintaan muissa EU-maissa. Siirry vaiheeseen Esikatsele ja lähetä.
 7. Tarkista tiedot, ennen kuin lähetät ne. Tarvittaessa voit vielä muokata tietoja Muokkaa-painikkeella. Yrityksen rekisteröintitiedot on hyvä pitää jatkuvasti ajan tasalla, ja tietoja voi päivittää aina tarvittaessa. Kun kaikki hakemuksen tiedot ovat oikein, valitse Lähetä.

Kun rekisteröinti-ilmoituksesi on käsitelty, saat siitä päätöksen OmaVeroon. Päätökseen voi hakea muutosta.

Tuontijärjestelmään rekisteröityminen, jos yritystä edustaa välittäjä

Jos edustat yritystä tuontijärjestelmässä välittäjänä, tee ensin välittäjänä toimimista koskeva rekisteröinti-ilmoitus. Kun tunnistamisjäsenvaltio on Suomi, tee rekisteröinti-ilmoitus OmaVerossa. Kun tämä rekisteröinti-ilmoitus on hyväksytty, voit ilmoittaa tunnistamisjäsenvaltiossa rekisteröitäväksi kaikki edustamasi yritykset. Liitä rekisteröinti-ilmoitukseen

 • valtakirja tai sopimus, joka osoittaa oikeutesi toimia yrityksen välittäjänä
 • ulkomainen kaupparekisteriotetta vastaava ote, josta käy ilmi edustettavan yrityksen nimi, kotipaikka, toimiala, tilikausi sekä nimenkirjoitusoikeudet.

Liitteistä pitää olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen käännös, jos liitteet on laadittu muulla kielellä.

Mitä edellytyksiä rekisteröinnille on?

Yritys tai välittäjä voidaan rekisteröidä erityisjärjestelmään, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Yritys täyttää kyseisen erityisjärjestelmän kotipaikkaan ja kiinteään toimipaikkaan liittyvät edellytykset.
 • Yritys harjoittaa erityisjärjestelmän piiriin kuuluvaa toimintaa.
 • Yritys ei ole jo rekisteröityneenä samaan järjestelmään toisessa jäsenvaltiossa.

Yritystä ei voida rekisteröidä erityisjärjestelmään, jos yritys on poistettu järjestelmästä toistuvien ilmoitus- ja maksulaiminlyöntien johdosta ja asetettu karenssiin. Karenssiaikana yritys ei voi käyttää erityisjärjestelmiä missään jäsenvaltiossa.

Välittäjän rekisteröinnin edellytyksenä on lisäksi, että välittäjäksi hakeva ei ole olennaisesti laiminlyönyt eikä hänen voida olettaa olennaisesti laiminlyövän velvollisuuksiansa verotuksessa.

Erityisjärjestelmän tunnisteet

Yritys tarvitsee erityisjärjestelmän käyttämiseen yksilöllistä arvonlisäverotunnistetta. Tunnisteesta käy ilmi, missä maassa ja mihin järjestelmään verovelvollinen tai välittäjä on rekisteröity. Suluissa on esimerkki tunnisteesta, jos Suomi on tunnistamisjäsenvaltio.

Unionin järjestelmä

 • kansallinen alv-tunniste (FInnnnnnnn)

Muu kuin unionin järjestelmä

 • EU-alkuinen alv-tunniste (EU246yyyyyz)

Unionin ja muussa kuin unionin järjestelmässä tunnus säilyy, jos rekisteröityy uudelleen samaan maahan.

Tuontijärjestelmä

 • verovelvollisella IM-alkuinen alv-tunniste (IM246yyyyyz)
 • välittäjällä välittäjänä toimimista varten IN-alkuinen tunnistenumero (IN246yyyyyz)

Tuontijärjestelmässä tunnus muuttuu, jos verovelvollinen tai välittäjä rekisteröityy uudelleen samaan maahan.

EU-, IM- ja IN-alkuisia tunnisteita käytetään vain erityisjärjestelmissä.

Erityisjärjestelmän käytön päättyminen

Erityisjärjestelmään Suomessa rekisteröity yritys voi lopettaa erityisjärjestelmän käytön oma-aloitteisesti tai yritys voidaan poistaa järjestelmästä Verohallinnon aloitteesta.

Miten yritys itse voi lopettaa erityisjärjestelmän käytön?

Kun Suomeen rekisteröitynyt yritys haluaa lopettaa erityisjärjestelmän käytön, yrityksen pitää tehdä lopettamisilmoitus OmaVerossa. Lopettamisilmoituksen pääsee tekemään kohdasta Kaikki toiminnot - Arvonlisäveron erityisjärjestelmän käytön lopettaminen.

Jos yritystä edustaa välittäjä, välittäjä tekee lopettamisilmoituksen edustamansa yrityksen puolesta.

Erityisjärjestelmän käytön lopettamisen perusteena voi olla esimerkiksi, että yritys ei enää harjoita erityisjärjestelmän piiriin kuuluvaa toimintaa tai järjestelmän käytön edellytykset eivät enää täyty.

Myös välittäjän pitää tehdä lopettamisilmoitus OmaVerossa, jos välittäjä haluaa lopettaa kokonaan välittäjänä toimimisen.

Milloin Verohallinto voi poistaa yrityksen erityisjärjestelmästä?

Verohallinto voi poistaa Suomeen rekisteröityneen yrityksen tai välittäjän erityisjärjestelmästä, jos esimerkiksi erityisjärjestelmän piiriin kuuluva toiminta on päättynyt.

Verohallinto poistaa yrityksen tai välittäjän eritysjärjestelmästä myös silloin, jos Verohallinto on lähettänyt yritykselle tai välittäjälle kolmelta peräkkäiseltä verokaudelta muistutuksen

 • puuttuvasta arvonlisäveroilmoituksesta, eikä puuttuvia ilmoituksia ole annettu viimeistään 10. päivänä muistutuksen lähettämisestä
 • puuttuvasta maksusta eikä maksua ole suoritettu viimeistään 10. päivänä muistutuksen lähettämisestä. Yritystä ei kuitenkaan poisteta erityisjärjestelmästä, jos kultakin kolmelta verokaudelta on maksamatta arvonlisäveroa alle 100 euroa.

Jos välittäjä poistetaan tuontijärjestelmästä, siitä poistetaan myös kaikki välittäjän edustamat yritykset.

Erityisjärjestelmästä poistaminen ja karenssiaika

Jos Verohallinto poistaa yrityksen erityisjärjestelmästä toistuvien laiminlyöntien vuoksi, yritys poistetaan kaikista erityisjärjestelmistä, joihin se kuuluu.

Poistaminen aiheuttaa yritykselle ja välittäjälle kahden vuoden pituisen karenssiajan. Karenssiaikana yritys ei voi käyttää erityisjärjestelmiä missään jäsenvaltiossa. Myöskään välittäjä ei voi toimia välittäjänä missään jäsenvaltiossa.

Yrityksen ja välittäjän toimintaa arvioidaan kuitenkin erillisinä. Yritykselle ei tule karenssia, jos välittäjä poistetaan tuontijärjestelmästä laiminlyöntien vuoksi. Tällaisessa tilanteessa yritys voi nimetä itselleen uuden välittäjän tai rekisteröityä itse tuontijärjestelmään, jos se on mahdollista.

Sivu on viimeksi päivitetty 25.4.2023