Vuosi-ilmoituksen antaminen

Työnantajien ja muiden ilmoitusvelvollisten on annettava Verohallinnolle vuosittain ilmoitus maksamistaan palkoista ja muista suorituksista. Nämä tiedot annetaan vuosi-ilmoituksella. Verohallinto saa vuosi-ilmoituksista laajasti tietoja henkilöasiakkaiden verotukseen vaikuttavista tuloista, vähennyksistä ja varallisuudesta. Esimerkiksi esitäytetyn veroilmoituksen palkkatiedot perustuvat työnantajien antamiin vuosi-ilmoitustietoihin. Myös kotitalous on velvollinen antamaan vuosi-ilmoituksen maksamistaan palkoista.

Tämän sivun ohjeet koskevat kaikkia, joilla on velvollisuus ilmoittaa tietoja Verohallinnolle.

Kalenterivuoden tiedot annetaan yhdellä ilmoituksella

Suorituksen maksajan (esimerkiksi työnantajan) on annettava tulonsaajan koko kalenterivuoden tiedot yhdellä vuosi-ilmoituksella. Tulonsaajalla on siten vain yksi erittely suorituslajeittain ja työnantajittain.

Esimerkki: Samalle työntekijälle maksettu palkka ja tietojen laskeminen yhteen

Maksat huhtikuussa 2017 palkkaa työntekijälle ja annat siitä vuosi-ilmoituksen heti työn päätyttyä huhtikuussa 2017. Joulukuussa palkkaat saman työntekijän uudestaan. Kun annat vuosi-ilmoituksen vuodelta 2017, sinun pitää laskea yhteen huhti- ja joulukuun palkat. Et voi antaa ilmoitusta vain joulukuun palkasta, koska se korvaisi huhtikuussa annetun vuosi-ilmoituksen ja työntekijän esitäytettyyn veroilmoitukseen tulisi virheellisesti tieto vain joulukuussa maksetusta palkasta.

Vuosi-ilmoitus on annettava sähköisesti, jos tulonsaajia on viisi tai enemmän

Asioi verkossa

Työnantajan tai muun suorituksen maksajan on annettava tiedot sähköisesti, jos vuosi-ilmoitus koskee viittä tai useampaa tulonsaajaa. Velvollisuus antaa tiedot sähköisesti ei kuitenkaan koske luonnollista henkilöä eikä kuolinpesää. Muutos koskee seuraavia vuosi-ilmoituksia:

 • Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus
 • Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista suorituksista
 • Vuosi-ilmoitus eläkkeistä ja etuuksista
 • Vuosi-ilmoitus osingoista
 • Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä
 • Vuosi-ilmoitus TVL:n mukaisista koroista ja jälkimarkkinahyvityksistä
 • Puun ostajan vuosi-ilmoitus

Jos vuosi-ilmoitus annetaan paperilomakkeella, se lähetetään postitse lomakkeella ilmoitettuun osoitteeseen.

Vuosi-ilmoitusten lähettämiseen sähköisesti ei enää välttämättä tarvitse Katso-tunnistetta.

Lomake.fi-palvelussa voi suurimman osan vuosi-ilmoituksista antaa verkkolomakkeilla. Verkkolomakkeen voi lähettää tunnistautumalla palveluun verkkopankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla tai Katso-tunnisteella. Katso-tunniste ei siis ole enää pakollinen.

Ilmoitin.fi-palvelussa vuosi-ilmoitukset voi antaa sähköisesti tiedostona tunnistautumalla palveluun verkkopankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla tai Katso-tunnisteella. Katso-tunnisteeseen liittyviä valtuutuksia on kevennetty siten, että pääkäyttäjän ja vuosi-ilmoittajan Katso-rooleilla ilmoitukset voi antaa ilman myönnettyä valtuutusta.

Esimerkki: Ilmoittaminen henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla

Kerrot ystävällesi, että teit juuri vuosi-ilmoituksen oman yrityksesi palkansaajista Lomake.fi -palvelussa. Ystäväsi kertoo, että hän on aina antanut oman yrityksensä ilmoituksen paperilla, koska laskee palkat käsin. Tarjoat ystävällesi apua ja kerrot, että voit antaa vuosi-ilmoituksen hänen puolestaan ilman, että ystäväsi valtuuttaa sinut siihen. Katso-valtuutusta ei enää tarvita. Kirjaudut omilla henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillasi Lomake.fi-palveluun ja lähetät ilmoituksen ystäväsi antamilla tiedoilla.

Esimerkki: Ilmoittaminen Katso-tunnisteella

Tilitoimistoon tulee uusi asiakas, joka tarvitsee apua vuosi-ilmoituksen antamisessa. Tilitoimisto antaa vuosi-ilmoituksen Ilmoitin.fi-palvelussa tilitoimiston omalla Katso-tunnisteella. Asiakkaan ei tarvitse enää myöntää tilitoimistolle valtuutusta vuosi-ilmoituksen antamiseen, koska Katso-valtuutuksia on vuosi-ilmoitusten osalta kevennetty.

Milloin vuosi-ilmoitus annetaan?

Vuosi-ilmoitus on annettava kerran vuodessa, yleensä suorituksen maksuvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Sillä ei ole merkitystä, miltä ajalta palkkaa tai muuta suoritusta on maksettu.

Esimerkiksi 3.1.2017 maksettu palkka merkitään vuoden 2017 vuosi-ilmoitukseen, vaikka työ olisikin tehty vuonna 2016.

Seuraavilla vuosi-ilmoituksilla on kuitenkin poikkeava jättöaika:

 • Jos työnantajan vuosi-ilmoitus, vuosi-ilmoitus osingoista, vuosi-ilmoitus osuuskuntien ylijäämistä tai vuosi-ilmoitus välitetyistä ulkomaisista osingoista annetaan sähköisesti, ne pitää antaa viimeistään 5.2.2018.
 • Korkotulon lähdeveronalaisista koroista on annettava vuosi-ilmoitus viimeistään 15.2.2018.
 • Ammattiyhdistysjäsenmaksuista ja työttömyyskassamaksuista sekä työttömien korvauspäivistä on annettava vuosi-ilmoitus viimeistään 20.2.2018.
 • Osakaslainoista on annettava vuosi-ilmoitus viimeistään 26.2.2018.

Vuosi-ilmoituksen on oltava Verohallinnossa viimeisenä määräpäivänä. Sähköisesti annettu vuosi-ilmoitus katsotaan saapuneeksi Verohallintoon, kun lähettäjä on saanut vastaanottokuittauksen. Jos ilmoituksen määräpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, ilmoituksen on oltava Verohallinnossa seuraavana arkipäivänä.

Verohallinto voi yksittäistapauksessa hakemuksesta myöntää lykkäystä vuosi-ilmoituksen antamisaikaan. Lisäaikaa voidaan myöntää, jos pyyntöön on erityinen syy.

Vuosi-ilmoituksen korjaaminen

Ilmoituksen antaja korjaa vuosi-ilmoituksessa olevat virheet oma-aloitteisesti ja mahdollisimman pian. Vuosi-ilmoituksen korjaamiseen käytetään samaa ilmoitustapaa ja ohjelmistoa, jolla alkuperäinen ilmoitus on annettu. Paperilla annetut ilmoitukset voi kuitenkin korjata myös sähköisesti verkkolomakkeella.

Jos maksettujen palkkojen ja muiden suoritusten tiedoissa on virheitä, ne korjataan korvaavalla korjaustavalla. Korvaava korjaustapa koskee vain osaa vuosi-ilmoituksista, muiden vuosi-ilmoitusten korjaaminen säilyy ennallaan (poisto-korjauslisäys).

Katso tarkempia tietoja vuosi-ilmoitusten eri korjaamistavoista.

Laiminlyöntimaksu

Jos vuosi-ilmoitus annetaan myöhässä tai väärällä tavalla, ilmoittajalle voidaan määrätä laiminlyöntimaksu (laki verotusmenettelystä 22 a §). Tarkempaa tietoa laiminlyöntimaksusta on Verohallinnon ohjeessa

Sivu on viimeksi päivitetty 10.5.2017