Vuosi-ilmoituksen antaminen

Jos vielä korjaat vuosi-ilmoitusta vuodelta 2018 ja lähetät yli 500 erittelyä, ota yhteyttä ennen korjauksen lähettämistä Verohallintoon sähköpostitse osoitteeseen Tiedonsiirtoatvero.fi.

Ilmoitusvelvollisten on annettava Verohallinnolle vuosittain ilmoitus maksamistaan suorituksista. Nämä tiedot annetaan vuosi-ilmoituksella. Verohallinto saa vuosi-ilmoituksista laajasti tietoja henkilöasiakkaiden verotukseen vaikuttavista tuloista, vähennyksistä ja varallisuudesta. 

Palkat ja työkorvaukset ilmoitetaan vuosi-ilmoituksella viimeisen kerran maksuvuodelta 2018.

Jos palkka tai muu ansiotulo on maksettu 1.1.2019 tai myöhemmin, tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin. Lue lisää palkkatietojen ilmoittamisesta

Huom. Palkan tai muun suorituksen maksuajankohta ratkaisee sen, millä ilmoituksella tiedot annetaan tai korjataan. Jos esimerkiksi vuoden 2018 vuosi-ilmoituksessa havaitaan virheitä, ne myös korjataan entiseen tapaan eli vuosi-ilmoituksella, vaikka virhe huomattaisiin vasta vuonna 2019.

Tämän sivun ohjeet koskevat kaikkia, joilla on velvollisuus ilmoittaa tietoja vuosi-ilmoituksella Verohallinnolle.

Kalenterivuoden tiedot annetaan yhdellä ilmoituksella

Suorituksen maksajan on annettava tulonsaajan koko kalenterivuoden tiedot yhdellä vuosi-ilmoituksella. Tulonsaajan tuloista annetaan siis Verohallinnolle vain yksi erittely suorituslajia ja työnantajaa kohti.

Esimerkki: Samalle työntekijälle maksettu palkka ja tietojen laskeminen yhteen (vuosi 2018)

Maksat huhtikuussa 2018 palkkaa työntekijälle ja annat siitä vuosi-ilmoituksen heti työn päätyttyä huhtikuussa 2018. Joulukuussa palkkaat saman työntekijän uudestaan. Kun annat vuosi-ilmoituksen vuodelta 2018, sinun pitää laskea yhteen huhti- ja joulukuun palkat. Et voi antaa ilmoitusta vain joulukuun palkasta, koska se korvaisi huhtikuussa annetun vuosi-ilmoituksen ja työntekijän esitäytettyyn veroilmoitukseen tulisi virheellisesti tieto vain joulukuussa maksetusta palkasta.

Vuosi-ilmoitus on annettava sähköisesti, jos tulonsaajia on viisi tai enemmän

Asioi verkossa

Seuraavat vuosi-ilmoitukset on annettava sähköisesti, jos vuosi-ilmoitus koskee viittä tai useampaa tulonsaajaa: 

 • Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus (vuodelta 2018)
 • Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista suorituksista
 • Vuosi-ilmoitus eläkkeistä ja etuuksista
 • Vuosi-ilmoitus osingoista
 • Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä
 • Vuosi-ilmoitus TVL:n mukaisista koroista ja jälkimarkkinahyvityksistä
 • Puun ostajan vuosi-ilmoitus

Velvollisuus antaa tiedot sähköisesti ei kuitenkaan koske luonnollista henkilöä eikä kuolinpesää.

Jos vuosi-ilmoitus annetaan paperilomakkeella, se lähetetään postitse lomakkeella ilmoitettuun osoitteeseen.

Vuosi-ilmoitusten lähettämiseen sähköisesti ei enää välttämättä tarvitse Katso-tunnistetta.

Lomake.fi-palvelussa voi suurimman osan vuosi-ilmoituksista antaa verkkolomakkeilla. Verkkolomakkeen voi lähettää tunnistautumalla palveluun verkkopankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla tai Katso-tunnisteella. Katso-tunniste ei siis ole enää pakollinen.

Ilmoitin.fi-palvelussa vuosi-ilmoitukset voi antaa sähköisesti tiedostona tunnistautumalla palveluun verkkopankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla tai Katso-tunnisteella. Katso-tunnisteeseen liittyviä valtuutuksia on kevennetty siten, että pääkäyttäjän ja vuosi-ilmoittajan Katso-rooleilla ilmoitukset voi antaa ilman myönnettyä valtuutusta.

Esimerkki: Ilmoittaminen henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla

Kerrot ystävällesi, että teit juuri vuosi-ilmoituksen oman yrityksesi palkansaajista Lomake.fi -palvelussa. Ystäväsi kertoo, että hän on aina antanut oman yrityksensä ilmoituksen paperilla, koska laskee palkat käsin. Tarjoat ystävällesi apua ja kerrot, että voit antaa vuosi-ilmoituksen hänen puolestaan ilman, että ystäväsi valtuuttaa sinut siihen. Katso-valtuutusta ei enää tarvita. Kirjaudut omilla henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillasi Lomake.fi-palveluun ja lähetät ilmoituksen ystäväsi antamilla tiedoilla.

Esimerkki: Ilmoittaminen Katso-tunnisteella

Tilitoimistoon tulee uusi asiakas, joka tarvitsee apua vuosi-ilmoituksen antamisessa. Tilitoimisto antaa vuosi-ilmoituksen Ilmoitin.fi-palvelussa tilitoimiston omalla Katso-tunnisteella. Asiakkaan ei tarvitse enää myöntää tilitoimistolle valtuutusta vuosi-ilmoituksen antamiseen, koska Katso-valtuutuksia on vuosi-ilmoitusten osalta kevennetty.

Milloin vuosi-ilmoitus annetaan?

Vuosi-ilmoitus on annettava kerran vuodessa, yleensä suorituksen maksuvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Esimerkiksi 3.1.2018 maksettu palkka merkitään vuoden 2018 vuosi-ilmoitukseen, vaikka työ olisikin tehty vuonna 2017.

 • Huom: Jos palkka on maksettu 1.1.2019 jälkeen, tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin

Seuraavilla vuosi-ilmoituksilla on poikkeava jättöaika:

 • Jos työnantajan vuosi-ilmoitus, vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista suorituksista, vuosi-ilmoitus osingoista, vuosi-ilmoitus osuuskuntien ylijäämistä tai vuosi-ilmoitus välitetyistä ulkomaisista osingoista annetaan sähköisesti, ne pitää antaa viimeistään 4.2.2019.
 • Korkotulon lähdeveronalaisista koroista on annettava vuosi-ilmoitus viimeistään 15.2.2019.
 • Ammattiyhdistysjäsenmaksuista ja työttömyyskassamaksuista sekä työttömien korvauspäivistä on annettava vuosi-ilmoitus viimeistään 20.2.2019.
 • Osakaslainoista on annettava vuosi-ilmoitus viimeistään 25.2.2019.

Vuosi-ilmoituksen on oltava Verohallinnossa viimeisenä määräpäivänä. Sähköisesti annettu vuosi-ilmoitus katsotaan saapuneeksi Verohallintoon, kun lähettäjä on saanut vastaanottokuittauksen. Jos ilmoituksen määräpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, ilmoituksen on oltava Verohallinnossa seuraavana arkipäivänä.

Verohallinto voi yksittäistapauksessa hakemuksesta myöntää lykkäystä vuosi-ilmoituksen antamisaikaan. Lisäaikaa voidaan myöntää, jos pyyntöön on erityinen syy.

Vuosi-ilmoituksen korjaaminen

Ilmoituksen antaja korjaa vuosi-ilmoituksessa olevat virheet oma-aloitteisesti ja mahdollisimman pian. Vuosi-ilmoituksen korjaamiseen käytetään samaa ilmoitustapaa ja ohjelmistoa, jolla alkuperäinen ilmoitus on annettu. Paperilla annetut ilmoitukset voi kuitenkin korjata myös sähköisesti verkkolomakkeella.

Jos ennen vuotta 2019 maksettujen palkkojen ja muiden suoritusten vuosi-ilmoituksessa on virheitä, ne korjataan entiseen tapaan Verohallinnolle korvaavalla vuosi-ilmoituksella. Lue lisää vuosi-ilmoitusten korjaamisesta

Laiminlyöntimaksu

Jos vuosi-ilmoitus annetaan myöhässä tai väärällä tavalla, ilmoittajalle voidaan määrätä laiminlyöntimaksu (laki verotusmenettelystä 22 a §). Tarkempaa tietoa laiminlyöntimaksusta on Verohallinnon ohjeessa