Vuosi-ilmoitus puolueelle maksetusta luottamushenkilömaksusta

Puolueet perivät kunnallisiin luottamustoimiin valittujen henkilöiden kokouspalkkioista luottamushenkilömaksun. Jos luottamushenkilö suorittaa maksun puolueelle itse, puolueen on ilmoitettava saamansa maksut Verohallinnolle.

Kunnallisia luottamustoimia ovat esimerkiksi jäsenyydet kunnanhallituksessa, -valtuustossa ja lautakunnassa tai muissa kunnan yhteistyöelimissä.

Milloin tiedot pitää antaa?

Anna vuosi-ilmoitus viimeistään maksuvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Jos määräpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, ilmoituksen on oltava Verohallinnossa seuraavana arkipäivänä.

Miten vuosi-ilmoitus annetaan?

Anna ilmoitus Verohallinnolle vuosittain turvasähköpostilla. Ilmoita seuraavat luottamushenkilömaksun maksajan tiedot esimerkiksi Excel-taulukossa turvasähköpostin liitteenä:

  • henkilön nimi
  • henkilötunnus
  • luottamushenkilömaksun määrä.

Saat tarkemmat lähetysohjeet osoitteesta ohjelmistotalot(at)vero.fi.