Osakeyhtiön antamat luonnollisen henkilön pääomatuloksi luettavat osakaslainat ja niiden takaisinmaksut (7851)

Osakeyhtiö ilmoittaa tällä vuosi-ilmoituksella verovuoden päättyessä maksamatta olevat rahalainat, jotka osakas tai hänen perheenjäsenensä on saanut osakeyhtiöltä.

Huom: Vuoden 2021 vuosi-ilmoituksen voi antaa myös Verohallinnon asiointipalvelussa 4.1.2022 alkaen.

Ilmoita tiedot Lomake.fi:ssä

Huom: Voit ilmoittaa tietoja Lomake.fi:ssä vielä vuodelta 2021.Tunnistautumiseen tarvitaan esimerkiksi verkkopankkitunnus tai sähköinen varmennekortti.

Keskeneräiset ja lähetetyt lomakkeet tallentuvat Tallennetut lomakkeet -palveluun (lomake.fi).

Ilmoita tiedot Verohallinnon asiointipalvelussa

Voit antaa vuosi-ilmoituksen vuodelta 2021 Verohallinnon asiointipalvelussa 4.1.2022 alkaen. Kirjaudu palveluun esimerkiksi henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai sähköisellä varmennekortilla.

  • Verohallinnon asiointipalvelu (ilmoittaminen on mahdollista 4.1.2022 alkaen)

Ilmoita tiedot Ilmoitin.fi:ssä

Ohjeita tiedostoina lähetettyihin vuosi-ilmoituksiin – tietuekuvaukset

Luonnollisen henkilön osakeyhtiöstä nostaman osakaslainan verotus