Sijoitusrahasto-osuuden tuoton sijaan saatu ja maksettu korvaus (7849)

Sijoitusrahasto-osuuden tuoton sijaan saadusta tai maksetusta korvauksesta annetaan vuosi-ilmoitus tällä lomakkeella.

Lomake lähetetään osoitteeseen:

Vuosi-ilmoitusten optinen lukupalvelu 
PL 300 
00052 VERO