Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista suorituksista (7809)

Rajoitetusti verovelvollisille maksetut eläkkeet ja etuudet ilmoitetaan 1.1.2021 alkaen tulorekisteriin. Lisätietoa eläkkeiden ja etuuksien ilmoittamisesta

Ilmoita vuosi-ilmoituksella 7809 tiedot rajoitetusti verovelvollisille maksetuista suorituksista, mm. muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön osingosta, ylijäämästä tai korosta.

Anna tiedot sähköisesti, jos vuosi-ilmoitus koskee viittä tai useampaa tulonsaajaa. Henkilöasiakkaat voivat ilmoittaa tiedot myös paperilla.

Ilmoita tiedot Ilmoitin.fi:ssä

Ohjeita tiedostoina lähetettyihin vuosi-ilmoituksiin – tietuekuvaukset

Korjaaminen

Jos korjaat tietoja, anna uusi korvaava vuosi-ilmoitus. Anna ilmoitus vain niistä tulonsaajista, joiden alkuperäiset tiedot ovat olleet puutteellisia tai virheellisiä. Lisätietoa korjaamisesta