Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista suorituksista (7809)

Ilmoita vuosi-ilmoituksella 7809 tiedot rajoitetusti verovelvollisille maksetuista suorituksista, mm. muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön osingosta, ylijäämästä tai korosta.

Anna tiedot sähköisesti, jos vuosi-ilmoitus koskee viittä tai useampaa tulonsaajaa. Henkilöasiakkaat voivat ilmoittaa tiedot myös paperilla.

Ilmoita tiedot OmaVerossa

Voit antaa vuosi-ilmoituksen OmaVerossa. Kirjaudu palveluun henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Valitse kirjautumisen jälkeen linkki Ilmoita tai pyydä tietoja rajoitetusti.

Kirjaudu OmaVeroon

Ilmoita tiedot Ilmoitin.fi:ssä

Ilmoitin.fi

Ohjeita tiedostoina lähetettyihin vuosi-ilmoituksiin – tietuekuvaukset

Korjaaminen

Jos korjaat tietoja, anna uusi korvaava vuosi-ilmoitus. Anna ilmoitus vain niistä tulonsaajista, joiden alkuperäiset tiedot ovat olleet puutteellisia tai virheellisiä. 

Jos korjaat tietoja, ilmoita korjatut tiedot saman vuoden lomakkeella, jolla ilmoitit alkuperäiset tiedot. Lisätietoa korjaamisesta.

Jos annoit vuosi-ilmoituksen OmaVerossa tai Verohallinnon asiointipalvelussa, korjaa tiedot OmaVerossa.

Huom: Lomake.fi:n käyttö on päättynyt 29.2.2024.Voit korjata Lomake.fi:ssä antamiasi aikaisempien vuosien vuosi-ilmoituksia OmaVerossa.


Verohallinto voi käyttää asiasi ratkaisemisessa automaattista päätöksentekoa. Tämä tarkoittaa sitä, että päätös asiastasi voidaan tehdä osittain tai kokonaan automaattisesti. Lue lisää automaattisesta päätöksenteosta Verohallinnossa

Sivu on viimeksi päivitetty 24.4.2024