Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista suorituksista (7809)

Rajoitetusti velvolliselle maksetut palkat ja ansiotulot ilmoitetaan vuosi-ilmoituksella viimeisen kerran maksuvuodelta 2018. Jos vuonna 2018 tai sitä aiemmin annetussa vuosi-ilmoituksessa on virheitä, ne korjataan antamalla Verohallinnolle korvaava vuosi-ilmoitus. 

1.1.2019 alkaen maksetut palkka- ja ansiotulot ilmoitetaan tulorekisteriin. Muut rajoitetusti verovelvolliselle maksetut suoritukset, esimerkiksi osingot ja korot, ilmoitetaan edelleen vuosi-ilmoituksella Verohallintoon. 

Vuosi-ilmoitus 7809 on annettava rajoitetusti verovelvolliselle maksetusta suorituksesta, mm. eläkkeestä, osingosta, korosta, rahasto-osuudesta tai ylijäämästä, puun myyntitulosta.

  • Suorituksen maksajan on annettava tiedot sähköisesti, jos vuosi-ilmoitus koskee viittä tai useampaa tulonsaajaa. Velvollisuus ei koske luonnollista henkilöä eikä kuolinpesää.
  • Jos korjaat tietoja, anna uusi korvaava vuosi-ilmoitus (7809), jolla ilmoitat rajoitetusti verovelvollisen tulonsaajan koko kalenterivuoden tiedot. Korvaava ilmoitus annetaan vain niistä tulonsaajista, joiden alkuperäiset tiedot ovat olleet puutteellisia tai virheellisiä.

Lomakkeet lähetetään osoitteeseen:
Vuosi-ilmoitusten optinen lukupalvelu
PL 300
00052 VERO