Vuosi-ilmoitus TVL:n mukaisista koroista ja jälkimarkkinahyvityksistä (7805)

Lomakkeella 7805 suorituksen maksaja tai jälkimarkkinahyvityksen perijä ilmoittaa TVL:n mukaiset korot, jälkimarkkinahyvitykset ja muut suoritukset.

  • Vuosi-ilmoitus TVL:n koroista ja muista suorotuksista on annettava sähköisesti, jos vuosi-ilmoitus koskee viittä tai useampaa tulonsaajaa.
  • Jos korjaat tietoja, anna uusi korvaava vuosi-ilmoitus (7805). Korvaava ilmoitus annetaan vain niistä tulonsaajista, joiden alkuperäiset tiedot ovat olleet puutteellisia tai virheellisiä. 

Lomakkeet lähetetään osoitteeseen:
Vuosi-ilmoitusten optinen lukupalvelu
PL 300
00052 VERO