Vuosi-ilmoitus luovutuksena verotettavasta pääomanpalautuksesta

Tällä verkkolomakkeella osakeyhtiö voi ilmoittaa luovutusvoittona verotettavat pääomanpalautukset.

Ilmoita verkossa (lomake.fi)

Keskeneräiset ja lähetetyt lomakkeet tallentuvat Tallennetut lomakkeet -palveluun.

Lomakkeen täyttöohje

Vuosi-ilmoitus pääomanpalautukset (tietuekuvaus)