Vuosi-ilmoitus osingoista (7812)

Lomakkeella 7812 osinkoa jakava yhtiö ilmoittaa tiedot jakamistaan osingoista sekä osinkoina verotettavista varojenjaoista vapaan oman pääoman rahastoista.

  • Vuosi-ilmoitus osingoista on annettava sähköisesti, jos vuosi-ilmoitus koskee viittä tai useampaa tulonsaajaa.
  • Osinkojen vuosi-ilmoitus koostuu yhteenvedosta ja erittelyistä. Sekä yhteenveto että erittelyt on aina annettava.
  • Jos korjaat tietoja, anna uusi korvaava vuosi-ilmoitus (7812). Korvaava ilmoitus annetaan vain niistä tulonsaajista, joiden alkuperäiset tiedot ovat olleet puutteellisia tai virheellisiä. 

Lomakkeet lähetetään osoitteeseen:
Vuosi-ilmoitusten optinen lukupalvelu
PL 300
00052 VERO