Vuosi-ilmoitus julkisista elinkeinotuista

Tällä verkkolomakkeella valtion, kunnan viranomaisen ja muun julkisyhteisön on mahdollista ilmoittaa maksamansa julkiset tuet ja avustukset (esimerkiksi elinkeino-, työllistämis- ja niihin verrattavat tuet ja avustukset).

Ilmoita verkossa (lomake.fi)

Keskeneräiset ja lähetetyt lomakkeet tallentuvat Tallennetut lomakkeet -palveluun.