Vuosi-ilmoitus listaamattoman osakeyhtiön henkilöstöannista

Listaamattoman yhtiön pitää antaa vuosi-ilmoitus, jos yhtiö toteuttaa työsuhteeseen perustuvan osakeannin eli henkilöstöannin (tuloverolaki 66 a §).

Tiedot pitää ilmoittaa ensimmäisen kerran vuonna 2021 toteutetuista verovapaista henkilöstöanneista ja työntekijöiden merkitsemistä osakkeista. Anna vuosi-ilmoitus aina siltä vuodelta kuin henkilöstöannin osakemerkintä on tehty.

Anna ilmoitus osakemerkintää seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Ilmoita tiedot Verohallinnon asiointipalvelussa

Kirjaudu palveluun henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai sähköisellä varmennekortilla.

Siirry Verohallinnon asiointipalveluun

Ilmoita tiedot Ilmoitin.fi:ssä 

Ilmoitin.fi

Ohjeita tiedostoina lähetettyihin vuosi-ilmoituksiin – tietuekuvaukset 

Korjaaminen

Jos korjaat tietoja, anna uusi korvaava vuosi-ilmoitus. Anna ilmoitus vain niistä henkilöistä, joiden alkuperäiset tiedot ovat olleet puutteellisia tai virheellisiä. Lisätietoa vuosi-ilmoituksen korjaamisesta.

Lisätietoa

Työsuhteeseen perustuvan osakeannin verotus