Vuosi-ilmoitus listaamattoman osakeyhtiön henkilöstöannista

Listaamattoman yhtiön pitää antaa vuosi-ilmoitus, jos yhtiö tekee osakkeiden henkilöstöannin eli työsuhteeseen perustuvan osakeannin (tuloverolaki 66 a §). Tiedot täytyy ilmoittaa ensimmäistä kertaa vuodelta 2021 eli niistä osakeanneista, joista on tehty päätös vuoden 2021 aikana tai myöhemmin.

Anna ilmoitus seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Ilmoita siis vuoden 2021 tiedot viimeistään 31.1.2022.

Ilmoita tiedot sähköisesti 

  • Ilmoitin.fi 
  • Verohallinnon asiointipalvelu (ilmoittaminen on mahdollista 4.1.2022 alkaen)

Ohjeita tiedostoina lähetettyihin vuosi-ilmoituksiin – tietuekuvaukset 

Korjaaminen

Jos korjaat tietoja, anna uusi korvaava vuosi-ilmoitus. Anna ilmoitus vain niistä henkilöistä joiden alkuperäiset tiedot ovat olleet puutteellisia tai virheellisiä. Lisätietoa vuosi-ilmoituksen korjaamisesta.

Lisätietoa