Vuosi-ilmoitus työtulosta

Tällä verkkolomakkeella eläkelaitokset voivat toimittaa tarpeelliset tiedot yrittäjän eläkelain ja maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesta työtulosta vakuutetun sairausvakuutus- ja päivärahamaksun määräämistä varten.

Ilmoita tiedot Lomake.fi:ssä

Keskeneräiset ja lähetetyt lomakkeet tallentuvat Tallennetut lomakkeet -palveluun.

Ilmoita tiedot Ilmoitin.fi:ssä

Ilmoitin.fi

Ohjeita tiedostoina lähetettyihin vuosi-ilmoituksiin – tietuekuvaukset

Korjaaminen

Jos korjaat tietoja, anna uusi korvaava vuosi-ilmoitus. Anna ilmoitus vain niistä tulonsaajista, joiden alkuperäiset tiedot ovat olleet puutteellisia tai virheellisiä.

Jos korjaat tietoja, ilmoita korjatut tiedot saman vuoden lomakkeella, jolla ilmoitit alkuperäiset tiedot.

Lisätietoa korjaamisesta