Vuosi-ilmoitus työtulosta

Tällä verkkolomakkeella eläkelaitokset voivat toimittaa tarpeelliset tiedot yrittäjän eläkelain ja maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesta työtulosta vakuutetun sairausvakuutus- ja päivärahamaksun määräämistä varten.

Ilmoita verkossa (lomake.fi)

Keskeneräiset ja lähetetyt lomakkeet tallentuvat Tallennetut lomakkeet -palveluun.