Vinster från popup-restauranger är beskattningsbar inkomst

Driver du en tillfällig restaurang, dvs. en popup-restaurang, exempelvis på restaurangdagen? Även om verksamheten inte är yrkesmässig, är din inkomst skattepliktig förvärvsinkomst. Från inkomsten kan du emellertid dra av dina kostnader för restaurangverksamheten – exempelvis kostnaderna för dina matuppköp till restaurangen.

För bok över inkomsterna och utgifterna och deklarera vinsterna på skattedeklarationen under Övriga förvärvsinkomster.

Deklarera inkomsterna i MinSkatt.

Också en popup-restaurang kan vara affärsverksamhet

Om restaurangverksamheten blir mer regelbunden och omsättningen ökar, kan din popup-restaurang räknas som affärsverksamhet. Då måste du lämna en skattedeklaration för näringsverksamhet över inkomsterna. Läs mer om registrering och beskattning av företag.

Om omsättningen överstiger 15 000 euro per räkenskapsperiod, måste du också anmäla dig som momsskyldig. Läs mer om momsbeskattning av verksamhet i liten skala.

Gör en uppskattning av omsättningen och kom ihåg momsskyldigheten

Om restaurangverksamheten blir affärsmässig och omsättningen överstiger 15 000 euro per räkenskapsperiod, måste du också betala moms. Då ska du anmäla dig till registret över momsskyldiga.

Uppskatta så realistiskt som möjligt om omsättningen kommer att överstiga gränsen på 15 000 euro. Om du har uppskattat att inkomsterna blir lägre men de i själva verket överstiger 15 000 euro, måste du betala moms fr.o.m. början av räkenskapsperioden Anmäl dig till registret över momsskyldiga så snart du märker att gränsen på 15 000 euro kommer att överskridas. Då momsregistrerar vi dig retroaktivt.

Läs mer om momsbeskattning av affärsverksamhet i liten skala. Anvisningen innehåller också information om när man kan ansöka om att bli momsregistrerad även om omsättningen är lägre.