Moms på honorar och försäljning av framträdanden – allmännyttigt samfund

Honorar för uppträdande artist, annan offentligt uppträdande artist eller sportutövare samt ersättningar som de programbyråer som säljer deras framträdanden får är momsfria. De kan dock frivilligt ansöka om momsregistrering för honorar och ersättningar för försäljning av framträdanden. Detta gäller också allmännyttiga samfund.

Om ett allmännyttigt samfund frivilligt vill ansöka om momsregistrering för honorar och ersättningar för försäljning av framträdanden, ska det separat ansöka om att bli momsregistrerat för denna verksamhet även om det redan är registrerat för annan verksamhet. Läs mera om registreringen.  

Momsen ska deklareras och betalas i samband med momsregistreringen

Allmännyttiga samfund ska i och med att de ansöker om momsregistrering deklarera och betala moms på honorar för framträdanden och på ersättningar för försäljning av framträdanden. I skatt på arvoden och ersättningar ska betalas 10 procent av skattegrunden. Läs mer om deklaration och betalning av moms.

Samfundet som ansökt om att bli momsskyldigt kan dra av den moms som ingår i anskaffningarna för samfundets momspliktiga verksamhet. Om anskaffningarna hänför sig till både momspliktig och momsfri verksamhet, ska den moms som ingår i anskaffningarna fördelas i förhållande till anskaffningarnas momsplikt. Läs mer om avdrag av moms.

Ansökan om momsregistrering utvidgar inte momsskyldigheten till all verksamhet

Om ett allmännyttigt samfund ansöker om momsregistrering för honorar eller försäljning av framträdanden, gäller momsskyldigheten i regel endast honorar eller försäljningarna av framträdanden. Momsregistrering på ansökan utvidgar alltså inte momsskyldigheten till all verksamhet som bedrivs i form av affärsverksamhet.

Om honorar eller försäljning av framträdanden däremot utgör en oskiljbar del av det allmännyttiga samfundets övriga verksamhet, som exempelvis teaterverksamhet, anses hela teaterverksamheten vara momspliktig verksamhet i och med samfundets ansökan om att bli momsregistrerat.

 

Sidan har senast uppdaterats 26.11.2021