Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Moms på honorar och försäljning av framträdanden – allmännyttigt samfund

Honorar för uppträdande artist, annan offentligt uppträdande artist eller sportutövare samt ersättningar som de programbyråer som säljer deras framträdanden får är momsfria. De kan dock frivilligt ansöka om momsregistrering för honorar och ersättningar för försäljning av framträdanden. Detta gäller också allmännyttiga samfund.

Om ett allmännyttigt samfund frivilligt vill ansöka om momsregistrering för honorar och ersättningar för försäljning av framträdanden, ska det separat ansöka om att bli momsregistrerat för denna verksamhet även om det redan är registrerat för annan verksamhet. Läs mera om registreringen.  

Momsen ska deklareras och betalas i samband med momsregistreringen

Allmännyttiga samfund ska i och med att de ansöker om momsregistrering deklarera och betala moms på honorar för framträdanden och på ersättningar för försäljning av framträdanden. I skatt på arvoden och ersättningar ska betalas 10 procent av skattegrunden. Läs mer om deklaration och betalning av moms.

Samfundet som ansökt om att bli momsskyldigt kan dra av den moms som ingår i anskaffningarna för samfundets momspliktiga verksamhet. Om anskaffningarna hänför sig till både momspliktig och momsfri verksamhet, ska den moms som ingår i anskaffningarna fördelas i förhållande till anskaffningarnas momsplikt. Läs mer om avdrag av moms.

Ansökan om momsregistrering utvidgar inte momsskyldigheten till all verksamhet

Om ett allmännyttigt samfund ansöker om momsregistrering för honorar eller försäljning av framträdanden, gäller momsskyldigheten i regel endast honorar eller försäljningarna av framträdanden. Momsregistrering på ansökan utvidgar alltså inte momsskyldigheten till all verksamhet som bedrivs i form av affärsverksamhet.

Om honorar eller försäljning av framträdanden däremot utgör en oskiljbar del av det allmännyttiga samfundets övriga verksamhet, som exempelvis teaterverksamhet, anses hela teaterverksamheten vara momspliktig verksamhet i och med samfundets ansökan om att bli momsregistrerat.

Exempel på olika situationer

Exempel: En allmännyttig förening får inkomst av försäljning av framträdanden. Föreningen har inte ansökt om att bli införd i momsregistret för honorar och ersättningar för försäljning av framträdanden. Föreningen ska inte betala moms på sin inkomst av försäljningen av framträdanden. Föreningen har inte rätt att dra av den moms som ingår i anskaffningarna för framträdandena.

Exempel: En allmännyttig förening får inkomst av försäljningen av framträdanden. Föreningen har ansökt om att bli införd i momsregistret för honorar och ersättningar för försäljning av framträdanden. Föreningen ska betala moms på sin inkomst av försäljningen av framträdanden. Momssatsen som tillämpas är 10 %. Föreningen har rätt att dra av den moms som ingår i anskaffningarna för försäljning av framträdanden.

Ansökan om att bli momsregistrerad kan också påverka momsskyldigheten av föreningens övriga verksamhet om försäljningen av framträdanden utgör en oskiljbar del av föreningens övriga verksamhet.

Sidan har senast uppdaterats 26.11.2021