Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Registreringsuppgifter om förening

Föreningsregistret vid Patent- och registerstyrelsen (PRS) är ett offentligt register med uppgifter om registrerade föreningar. En ny förening får ett FO-nummer i samband med anmälan till föreningsregistret. Läs mer om föreningsregistret.

Om föreningen behöver anmäla eller deklarera uppgifter till Skatteförvaltningen ska den utöver föreningsregistret också registrera sig i Skatteförvaltningens register. Den första registreringen kan göras i samband med att föreningen förs in i föreningsregistret men det går också att registrera sig senare. Föreningen behöver inte registreras i Skatteförvaltningens register om den är allmännyttig och inte har något att anmäla eller deklarera till Skatteförvaltningen.

Föreningen kan anmäla sig till följande register:

De aktuella registreringsuppgifterna om föreningen kan du kontrollera i tjänsten på ytj.fi.

Registrering som kund hos Skatteförvaltningen

När det uppkommer ett behov för föreningen att anmäla sig som Skatteförvaltningens kund för första gången kan anmälan inte lämnas elektroniskt utan då ska uppgifterna lämnas på papper. För tillfället är elektronisk anmälan möjlig om föreningen endast registrerar sig i föreningsregistret. Om etableringsanmälan lämnas på en pappersblankett kan föreningen också anmäla sig till Skatteförvaltningens register och handelsregistret som PRS upprätthåller.

Blanketterna hittar du på webbplatsen ytj.fi. Anmälan till föreningsregistret sker med etableringsanmälan Y1a och anmälan om att bli kund hos Skatteförvaltningen genom att dessutom fylla i bilageblankett 6212.

Om föreningen redan är införd i föreningsregistret och har behov av att endast anmäla sig till Skatteförvaltningen ska föreningen skicka uppgiften med ändringsanmälan 6214. I fortsättningen ska föreningen använda samma ändringsanmälan också för att lämna ändrade uppgifter till Skatteförvaltningen, såsom

  • adressändring
  • ändringar i registret över momsskyldiga
  • ändringar i förskottsuppbördsregistret
  • ändringar i arbetsgivarregistret
  • en ändring i föreningens namn

Om föreningen är införd i Skatteförvaltningens register kan föreningen sköta skatteärenden i tjänsten MinSkatt och där lämna anmälningar och deklarationen som hänför sig till verkställandet av beskattningen. En adressändring som anmäls till Skatteförvaltningen kan ännu inte lämnas via MinSkatt.

Sidan har senast uppdaterats 20.5.2022