Vad ska en förening eller stiftelse beakta i momsbeskattningen?

Utred hur situationen för en förening eller stiftelse påverkar momsbeskattningen genom att besvara frågorna. I slutet får du anvisningar om momsbeskattningen beroende på föreningens eller stiftelsens situation.

Om du behöver hjälp för anmälning och betalning av moms eller för registrering, hittar du anvisningar här: