Blogit

Usein bloggaaja saa yritykseltä korvausta kirjoittamisesta. Bloggaaja voi olla työsuhteessa yritykseen ja saada kirjoittamisesta palkkaa. Palkkatulon lisäksi hän voi saada myös muuta ansiotuloa. Bloggaajan veronalaista ansiotuloa ovat palkan ohella mm. kirjoittamisen tai tuotteen myynnistä saadut rahakorvaukset, erilaiset tavarat ja etuudet, alennukset, lahjakortit, matkat sekä tapahtumakutsut. Muuna kuin rahana maksetut korvaukset arvostetaan niiden käypään arvoon. Bloggaajan toiminta voidaan katsoa myös ammatin- tai liikkeenharjoittamiseksi, jos elinkeinotoiminnan tunnusmerkit täyttyvät.

Blogikirjoitus voi olla sellainen teos, että sen kirjoittajalle syntyy tekijänoikeus kirjoitukseen. Blogikirjoituksen tai sen käyttöoikeuden luovuttamisesta saatu vastike voi siten olla joissakin tapauksissa tekijänoikeuden luovutuksesta saatua käyttökorvausta.

Tavanomaiset mainoslahjat eivät ole bloggaajan veronalaista tuloa. Jos tällainen mainoslahja on kuitenkin sovittu korvaukseksi blogikirjoituksesta, sen käypä arvo on bloggaajan veronalaista ansiotuloa. Jos bloggaaminen on harrastustoimintaa, tappiota ei voi vähentää verotuksessa

Ilmoita OmaVerossa

Liikevaihto enintään 10 000 euroa – ei arvonlisäverovelvollisuutta

Jos toimintaa harjoitetaan liiketoiminnan muodossa ja jos liikevaihtosi ylittää 10 000 euroa tilikaudessa, sinun on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

Jos olet arvioinut tulojesi jäävän alle 10 000 euron rajan, mutta ne ylittävätkin sen, verot tulee maksaa tilikauden alusta. Kun havaitset, että 10 000 euroa ylittyy, ilmoittaudu arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Sinut merkitään rekisteriin takautuvasti kauden alusta tai, jos verollinen toiminta on alkanut kesken tilikautta, toiminnan aloittamispäivästä. Voit jossain tapauksissa hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, vaikka liikevaihtosi jäisi alle 10 000 euroa.