Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Kirpputorimyynti

Yksityishenkilö voi myydä oman perheensä käytössä olleita tavanomaisia tavaroita verovapaasti, jos myynnistä saadut voitot ovat yhteensä enintään 5 000 euroa vuodessa. Jos saat vuodessa myyntivoittoja yli 5 000 euroa, sinun on maksettava rajan ylittävästä osasta luovutusvoittoveroa. Voitolla tarkoitetaan myyntihinnan ja ostohinnan erotusta.

Jos myyt muita kuin oman perheesi käytössä olleita tavanomaisia tavaroita, sinun on maksettava myyntivoitosta veroa. Veroa on maksettava kuitenkin vasta silloin, jos myyt tällaisia tavaroita ja muuta irtainta omaisuutta yhteensä yli 1 000 eurolla vuodessa.

1 000 euron raja lasketaan myyntihinnoista, ei myyntivoitoista. Jos myyntihinnat ylittävät 1 000 euron rajan, voitot ovat kokonaan veronalaista pääomatuloa. Jos myynti on suunnitelmallista ja jatkuvaa, sitä voidaan tietyissä tilanteissa verottaa yritystoimintana.

Lue lisää myyntivoiton eli luovutusvoiton verotuksesta

Verotuksen kannalta ei ole merkitystä, millaisella kauppapaikalla tavaroita myyt. Samat säännöt pätevät niin perinteisillä kirpputoreilla, pihakirpputoreilla, internetkirpputoreilla kuin internetin huutokauppasivustoillakin myytyihin tavaroihin.

Tavanomaisen koti-irtaimiston myyntivoitot ovat verottomia 5 000 euroon asti

Oman ja perheesi käytössä olleen tavanomaisen koti-irtaimiston myynnistä saatu voitto on myyntivuoden verotuksessa verovapaata, jos myynnistä saadut voitot ovat enintään 5 000 euroa verovuoden (= kalenterivuoden) aikana. Tavanomaista koti-irtaimistoa ovat esimerkiksi vaatteet, astiat, korut, huonekalut, kodin elektroniikka ja harrastusvälineet. Myydyn tavaran tulee olla sinun tai perheesi omaa koti-irtaimistoa.

Luovutusvoittoa laskettaessa myyntihinnasta vähennetään ostohinta. Sekä myyntihinta että ostohinta on pystyttävä selvittämään luotettavasti. Jos verovuonna saamasi myyntihinnat ovat yhteensä alle 5 000 euroa, on selvää, että kyse on verovapaasta myynnistä, vaikka et pystyisi luotettavasti selvittämään hankintahintoja. Verovapauden piiriin kuuluvan irtaimiston myynnistä aiheutuvaa tappiota ei voi vähentää verotuksessa.

Esimerkki: Liisalla on ollut käytössä astiasto, jonka hankintahinta oli 750 euroa. Astiaston jälleenmyyntiarvo on noussut huomattavasti. Liisa myy astiaston internetissä toimivassa huutokaupassa 3 000 eurolla. Myyntivoittoa kertyy verovuonna 2 250 euroa. Koska kyse on tavanomaisen koti-irtaimiston myynnistä, Liisa ei maksa myynnistä tuloveroa. 

Muun kuin tavanomaisen koti-irtaimiston myynti

Kotitalouden käytössä ja omistuksessa olevat autot, moottoripyörät ja veneet sekä vastaavat kulkuvälineet eivät ole tavanomaista koti-irtaimistoa. Niistä saatuihin myyntivoittoihin ei siis sovelleta 5 000 euron verovapaan myynnin rajaa.

Veroa on aina maksettava myös myyntivoitoista, jotka on saatu tavanomaista arvokkaammista tauluista ja taide-esineistä, muusta sijoitusomaisuudesta sekä harrastuksia varten hankituista osakkeista, kuten golfosakkeista.

Muun kuin tavanomaisen koti-irtaimiston myynnistä saaduista myyntivoitoista on maksettava veroa, jos irtaimiston yhteenlasketut myyntihinnat ovat yli 1 000 euroa. Myyntivoittoa laskettaessa myyntihinnasta vähennetään ostohinta.

Omaisuuden luovutuksesta syntyneet tappiot ovat yleensä vähennyskelpoisia verotuksessa. Verotuksessa ei kuitenkaan voi vähentää koti-irtaimiston, veneen tai muun henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun omaisuuden myyntitappiota.

Esimerkki: Jaakko on ostanut antiikkiauton 14 000 eurolla. Hän on kunnostanut autoa ja ajanutkin sillä pari kesää. Kunnostuksesta on aiheutunut kustannuksia 1 500 euroa. Jaakko myy auton internetin vaihtoautosivustolla 21 000 eurolla. Pääomatulona verotettavaa myyntivoittoa kertyy 5 500 euroa (21 000 e − 14 000 e − 1 500 e). Jaakon on ilmoitettava tämä tulo omassa verotuksessaan.

Itse valmistetuista tuotteista saadut myyntitulot ovat veronalaisia

Jos internetin kauppapaikoilla tai kirpputoreilla myydään itse valmistettuja tuotteita, niistä saadut tulot ovat myyjän veronalaista tuloa. Tuloista saa vähentää niiden hankkimisesta aiheutuneet menot. Toisen valmistamien tuotteiden tai toiselta ostettujen uusien tai vanhojen tavaroiden myynti on satunnaisenakin toimintana veronalaista.

Miten ilmoitan saamani tulot esitäytetyllä veroilmoituksella?

Jos kirpputorimyynnistä saatu tulo on veronalaista, ilmoita se esitäytetyllä veroilmoituksella kohdassa Luovutusvoitot. Jos ilmoitat paperilla, käytä lomaketta 9 Luovutusvoitto tai -tappio.

Oletko myynyt tavaroita sovelluksen tai verkkosivuston kautta?

Verohallinto saa tietoa tuloista, jotka olet saanut digitaalisen alustan kautta sekä Suomesta että ulkomailta ja valvoo näiden tietojen ilmoittamista verotuksessa. Muista ilmoittaa tulot esitäytetyllä veroilmoituksella. 

Jatkuva, ammattimainen tavaroiden myynti on elinkeinotoimintaa

Jatkuvaa ja ammattimaista tavaroiden myyntiä pidetään elinkeinotoimintana. Tällaisessa toiminnassa on yleensä kyse uusien tavaroiden myynnistä, omasta valmistuksesta tai käytetyn tavaran osto- ja myyntitoiminnasta.

Elinkeinotoiminnan keskeinen tunnusmerkki on, että toimintaa harjoitetaan vakaassa tulonhankkimistarkoituksessa. Jos uutta tai vanhaa tavaraa ostetaan ja myydään säännöllisesti ja ansaintatarkoituksessa, saadut myyntivoitot ovat verotettavaa elinkeinotoiminnan tuloa. Tulot on ilmoitettava elinkeinotoiminnan veroilmoituksella.

Myyjän tulee rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi, jos tavaroiden myynnistä kertynyt liikevaihto ylittää vähäisen liiketoiminnan rajan (15 000 euroa).

Esimerkki:

Pirkko ostaa astioita kotimaisesta myymälästä ja myy niitä edelleen internetissä toimivalla kirpputorilla. Hän on rekisteröitynyt arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, koska hänen tilikautensa (tässä tapauksessa kalenterivuoden) liikevaihto (ilman arvonlisäveroa) on 17 000 euroa, joka ylittää vähäisen toiminnan rajan.

Astioiden myyntihinnat ovat yhteensä 21 080 euroa (17 000 + alv 24 % 4 080), ostohinnat kuluineen 14 880 euroa (12 000 + alv 24 % 2 880) ja toiminnan muut kulut 500 euroa (ei sis. alv). Pirkko ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveron 1 200 euroa (4 080 - 2 880) OmaVerossa. Elinkeinotoiminnan tuloksi muodostuu 4 500 euroa (17 000 e – 12 000 e – 500 e). Tämän tulon Pirkko ilmoittaa elinkeinotoiminnan veroilmoituksella.

Sivu on viimeksi päivitetty 8.3.2024