Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Ohjeita asiointiin paperilomakkeilla – esitäytetty veroilmoitus

Voit korjata esitäytetyn veroilmoituksen tietoja OmaVerossa. Jos et pysty ilmoittamaan verkossa, voit valtuuttaa toisen henkilön tekemään veroilmoituksen puolestasi OmaVerossa.

Jos ilmoitat paperilla, korjaa tiedot erillisillä lomakkeilla, jotka on mainittu veroilmoituksessa kunkin tiedon kohdalla. Älä tee korjauksia siihen A4-tulosteeseen, jonka saat postitse kotiin äläkä palauta kotiin saatua tulostetta. Esimerkiksi kotitalousvähennystä varten on oma lomakkeensa. Lista kaikista veroilmoituslomakkeista.

Huomaa, että lomakkeiden täytyy olla perillä Verohallinnossa viimeistään veroilmoitukseesi merkittynä päivänä. Toimi ajoissa, jotta vältät mahdollisen myöhästymismaksun.

1

Hanki tarvittavat lomakkeet

Katso lomakkeen numero veroilmoituksesta sen tiedon kohdalta, jota korjaat. Näin saat lomakkeita:

Älä käytä vanhojen verovuosien lomakkeita!

2

Palauta lomakkeet oikeaan osoitteeseen

Lomakkeiden palautusosoite on
Verohallinto
PL 700
00052 VERO

Palauta lomakkeet ensisijaisesti postitse. Verohallintoon saapuvat lomakkeet tallennetaan keskitetysti ja postitettuina ne menevät nopeimmin oikeaan osoitteeseen. 

Palautuskuoren voit tilata lomakkeiden kanssa puhelimitse numerosta 029 497 030 (Lomaketilaukset, puhelun hinta pvm./mpm.). Voit myös palauttaa lomakkeet omassa kirjekuoressasi. Muista silloin maksaa postimaksu.

Samassa kuoressa voit palauttaa useamman henkilön lomakkeita, mutta silloin tärkeintä on huolehtia, että kaikissa lomakkeissa ja asiakirjoissa on selvästi sen henkilön henkilötunnus, jonka tietoja ilmoitetaan

Älä liitä mukaan kuitteja tai tositteita – pyydämme niitä tarvittaessa. Lue lisää kuittien ja tositteiden säilyttämisestä.

3

Palauta lomakkeet ajoissa

Hanki lomakkeet ajoissa ja varaa riittävästi aikaa myös postin kulkuun! Jos palautat lomakkeita myöhässä, voit joutua maksamaan myöhästymismaksua.

Huomioi myös seuraavat asiat

  • Tiedot luetaan optisesti lomakkeen täyttökentistä, joten täytä tiedot huolellisesti kenttien sisälle. 
  • Käytä vain vero.fi:stä tulostettuja tai verotoimistosta saatuja lomakkeita, älä niiden kopioita. Kopiointi voi heikentää lomakkeen laatua niin, ettei optinen luku onnistu. Älä niittaa lomakkeita yhteen.
  • Muista merkitä nimesi ja henkilötunnuksesi selkeästi lomakkeiden kaikille sivuille
  • Merkitse euromäärät lomakkeelle, ei esimerkiksi pelkästään kilometrimääriä. Paperilomakkeet menevät optiseen lukuun eikä kone osaa laskea.

Käytä näitä veroilmoituslomakkeita

1A Matkakulut – asunnon ja työpaikan väliset matkat
1B Matkakulut – viikonloppumatkat
1C Matkakulut – matkat toissijaiselle työpaikalle
1D Matkakulut – tulonhankkimismenoina vähennettävät matkat (esim. erityisalojen matkakulut)
7H Vuokratulot – osakehuoneistot
7K Vuokratulot – kiinteistö
7L Vuokratulot – muu omaisuus
9 Luovutusvoitto tai -tappio
9A Arvopapereiden luovutusvoitot ja -tappiot
10 Apurahat
11 Tulonhankkimistoiminta
13 Selvitys osakaslainoista ja osinkojen ansio- ja pääomatulojaosta
14A Kotitalousvähennys yritykselle maksetusta työkorvauksesta
14B Kotitalousvähennys – työntekijälle maksettu palkka
14C Kotitalousvähennys – todistus yrityksen kotivaltion veroviranomaiselta
14D Sähkövähennys – kotitalousvähennys sähköenergian kustannuksista 2023
16A Selvitys ulkomaantuloista (ansiotulot)
16B Selvitys ulkomaantuloista (pääomatulot)
19 Työasuntovähennys
50A Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset
50B Pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset

Hakemus ansiotulojen progressiivisesta verottamisesta (6148), jos asut Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tai valtiossa, jonka kanssa Suomella on verosopimus.

Paperilomakkeilla ilmoitetut tiedot näkyvät myöhemmin OmaVerossa

Jos ilmoitat tietoja paperilomakkeilla, tiedot näkyvät myöhemmin myös OmaVerossa. Tietoja voit katsoa OmaVerossa sen jälkeen, kun lomakkeet ovat saapuneet Verohallintoon ja tiedot on tallennettu. Tähän voi mennä parikin viikkoa.

Usein kysyttyä

Veroilmoituksessa näkyy varallisuus, joka on ollut Verohallinnon tiedossa 31.12.2023. Jos varallisuustiedoissa on virhe tai jokin omaisuus puuttuu, voit korjata tietoja näin:

Jos olet myynyt tai muuten luovuttanut varallisuuttasi, ilmoita tiedot luovutuksesta veroilmoituksessa joko kohdassa Luovutusvoitot tai Arvopaperien myyntivoitot.

Sivu on viimeksi päivitetty 19.2.2024