Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Työsuhteessa vai yrittäjä?

Jos saat maksun toiselle tekemästäsi työstä, maksu on joko työsuhteessa saatua palkkaa tai työkorvausta.

Palkkaa saat, jos olet työsuhteessa työn teettäjään. Palkasta toimitetaan ennakonpidätys, ja sitä varten tarvitset verokortin. Jos sinulla ei ole verokorttia, työnantajan on käytettävä ennakonpidätysprosenttina 60 %:a.

Jos taas olet yrittäjä ja teet työn toimeksiantosuhteessa, saamasi maksu on työkorvausta. Työkorvauksesta sinun on maksettava oma-aloitteisesti ennakkoveroja, jos kuulut ennakkoperintärekisteriin. Jos et ole ennakkoperintärekisterissä, maksajan on tehtävä ennakonpidätys myös työkorvauksesta.

Mikä on palkkaa?

Joskus on hankalaa tietää, onko kyseessä palkkatulo vai yrittäjätulo. Palkkaa on työ- ja virkasuhteessa tehdystä työstä maksettu korvaus. Lisäksi eräät laissa mainitut palkkiot ovat palkkaa:

 • kokouspalkkiot
 • henkilökohtaiset luento- ja esitelmäpalkkiot
 • hallintoelimen jäsenyydestä saadut palkkiot
 • toimitusjohtajan palkkiot
 • avoimen ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehen nostamat palkat
 • korvaukset luottamustoimesta.

Nämä suoritukset ovat palkkaa, vaikka työsuhdetta ei olisikaan syntynyt.

Mikä on työkorvausta?

Työkorvauksia ovat työstä, tehtävästä tai palvelusta muuna kuin palkkana maksetut korvaukset. Tällöin ei toimiteta ennakonpidätystä, jos saaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin. Työkorvauksesta ei makseta työnantajan sotumaksua.

Mistä palkansaajana ja yrittäjänä tehdyn työn erottaa?

Seuraaviin seikkoihin kannattaa kiinnittää huomiota, kun pohtii, onko kyseessä palkansaaja vai yrittäjä:

 • Työnjohto ja valvonta
  Työsuhteessa työnantaja valvoo työtä ja voi antaa yksityiskohtaisiakin määräyksiä ja ohjeita siitä, miten työ tehdään. Yrittäjältä taas ostetaan valmis työn lopputulos. Toimeksiantaja voi valvoa toimeksiannon edistymistä ja varmistaa ohjeillaan, että lopputulos on tilauksen mukainen. Jos tehty suoritus ja tilaus poikkeavat toisistaan, toimeksiantajalla on oikeus vaatia sopimuksen mukaista suoritusta sekä mahdollisesti korvausta.
 • Sosiaaliturva
  Työnantajalla on eri lakeihin perustuva velvollisuus huolehtia työntekijän sosiaaliturvasta. Hänen on maksettava eläke- ja muita vakuutusmaksuja. Hänen on maksettava palkkaa myös loman ja sairauden ajalta. Yrittäjälle sen sijaan maksetaan vain tehdystä työstä laskun mukaan. Laskutus voi perustua esim. kokonaishintaan tai tuntiveloitukseen. Yrittäjä huolehtii itse vakuutuksistaan (esim. YEL/MYEL, tapaturmaturva) ja loma-ajan toimeentulostaan.
 • Työsuhteeseen kuuluvat edut
  Työnantaja voi antaa rahapalkan lisäksi palkansaajalle myös muita etuja. Tällaisia ovat esimerkiksi luontoisedut, kuten auto-, ravinto- ja puhelinetu. Työnantaja voi myös järjestää työpaikkaterveydenhuollon ja erilaista virkistys- ja harrastustoimintaa. Yrittäjälle maksetaan vain työstä sovittu hinta. Laskussa voidaan eritellä, miten hinta muodostuu.
 • Vastuut ja takuut
  Työnantajalla on vastuu palkansaajan työstä. Jos ulkopuoliselle aiheutuu vahinkoa, korvausvaatimus kohdistuu ensisijaisesti työnantajaan. Yrittäjä  puolestaan vastaa itse työnsä laadusta. Hän voi antaa esimerkiksi määräaikaisen takuun ja korjata veloituksetta tänä aikana ilmenneet virheet.
 • Työvälineet ja materiaalit
  Pääsääntö on, että työnantaja hankkii tarvittavat työvälineet ja materiaalit. Eräillä toimialoilla on kuitenkin tapana, että työntekijällä on omat käsityökalut (esimerkiksi työsuhteessa olevilla kirvesmiehillä). Yrittäjällä on tavallisesti omat tai toimeksiantajalta vuokratut työvälineet, ja hän hankkii ainakin osan materiaaleista itse. 
 • Työskentelypaikka
  Yrittäjällä on yleensä omat toimitilat. Joillakin toimialoilla yrittäjänkään ei ole mahdollista työskennellä muualla kuin työn tilaajan tiloissa. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi talonrakennus- ja laivanrakennusalat. Myös työn luonne saattaa edellyttää osittaista työskentelyä tilaajan tiloissa. Tällainen ala on esimerkiksi IT-suunnittelu, jossa projektipalavereita pidetään toimeksiantajan tiloissa. Myös tietoturvallisuus voi vaatia työskentelyä toimeksiantajan tiloissa. Toisaalta myös työsuhteessa tehty etätyö on yleistynyt. Palkansaajakin voi siis työskennellä muualla kuin työnantajan tiloissa.

Työntekijä vai yrittäjä? Jos pohdit asemaasi työntekijänä tai yrittäjänä, katso työsuojeluviranomaisen ohjeet asian selvittämiseksi.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.9.2021