Verohallinto tekee nämä vähennykset puolestasi

Verohallinto laskee osan vähennyksistä puolestasi, joten näitä vähennyksiä ei tarvitse erikseen vaatia. Vähennykset ovat siten viran puolesta tehtäviä vähennyksiä.

Seuraavissa vähennyksissä puhtaalla ansiotulolla tarkoitetaan kaikkia ansiotuloja vähennettynä tulonhankkimiskuluilla. Tulonhankkimiskuluja ovat asunnon ja työpaikan väliset matkakulut, työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut sekä muut tulonhankkimiskulut. Ansiotuloa ovat mm. palkkatulo, eläketulo ja veronalaiset sosiaalietuudet.

Ilmoita OmaVerossa

Tulonhankkimisvähennys on 750 euroa vuonna 2019

Jos sinulla on palkkatuloa, saat automaattisesti 750 euron (750 euroa vuonna 2018) tulonhankkimisvähennyksen. Vähennys ei voi kuitenkaan olla suurempi kuin palkkatulosi määrä. Jos sinulla on tulonhankkimiskuluja enemmän kuin 750 euroa, ilmoita kulut veroilmoituksellasi. Tulonhankkimisvähennys tehdään palkkatulosta valtion- ja kunnallisverotuksessa.

Ansiotulovähennystä voi saada 3 570 euroa

Ansiotulovähennyksen voit saada, jos sinulla on esimerkiksi veronalaista palkkatuloa, muuta toiselle suoritetusta työstä saatua ansiotuloa tai jaettavan yritystulon ansiotulo-osuutta. Sen sijaan esimerkiksi eläketuloista tai sosiaalietuuksista ei saa ansiotulovähennystä.

Ansiotulovähennys tehdään puhtaasta ansiotulosta kunnallisverotuksessa.

Vähennys on 51 %:a vähennykseen oikeuttavien tulojen 2 500 euroa ylittävältä osalta tulojen 7 230 euron määrään saakka ja sen ylittävältä osalta 28 prosenttia. Vähennyksen enimmäismäärä on kuitenkin 3 570 euroa.

Jos puhdas ansiotulosi on yli 14 000 euroa, vähennyksen määrää pienennetään 4,5 %:lla puhtaan ansiotulon 14 000 euron ylittävältä osalta. Vähennystä pienennettäessä tuloiksi lasketaan kaikki ansiotulot, myös esim. eläkkeet, työttömyyskorvaukset ja sairauspäivärahat.

Vähennystä ei myönnetä lainkaan, jos puhtaat ansiotulosi ylittävät 93 333 euroa.

Lue tarkemmin ansiotulovähennyksen edellytyksistä.

Työtulovähennyksen enimmäismäärä on 1 630 euroa vuonna 2019

Työtulovähennyksen enimmäismäärä oli 1 540 euroa vuonna 2018. Työtulovähennyksen voit saada, jos sinulla on esimerkiksi veronalaista palkkatuloa, muuta toiselle suoritetusta työstä saatua ansiotuloa tai jaettavan yritystulon ansiotulo-osuutta.

Työtulovähennys tehdään valtion tuloverosta. Jos tuloverosi määrä ei riitä vähennykseen, vähennys tehdään kunnallisverosta, kirkollisverosta ja sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksusta näiden verojen suhteessa.

Vuoden 2019 vähennys on 12,2 % (12 % vuonna 2018) vähennykseen oikeuttavien tulojen 2 500 euroa ylittävältä osalta. Vähennyksen enimmäismäärä on kuitenkin 1 630 euroa (1 540 euroa vuonna 2018).

Jos puhdas ansiotulosi ylittää 33 000 euroa, vuoden 2019 verotuksessa vähennyksen määrää pienennetään 1,72 %:lla (1,65 % vuonna 2018) puhtaan ansiotulon 33 000 euroa ylittävältä osalta. Vähennystä pienennettäessä tuloiksi lasketaan kaikki ansiotulot, myös esim. eläkkeet, työttömyyskorvaukset ja sairauspäivärahat.

Lue tarkemmin työtulovähennyksestä.

Perusvähennys myönnetään, jos ansiotulosi ovat pienet

Perusvähennys tehdään puhtaasta ansiotulosta kunnallisverotuksessa ja vasta kaikkien muiden kunnallisverotuksen vähennysten jälkeen.

Vähennyksen enimmäismäärä on 3 305 euroa vuonna 2019 (3 100 euroa vuonna 2018). Jos puhtaan ansiotulon määrä kaikkien kunnallisverotuksessa tehtävien vähennysten jälkeen on suurempi kuin 3 305 euroa (3 100 euroa vuonna 2018), vähennystä pienennetään 18  prosentilla ylimenevän tulon määrästä.

Vuonna 2019 kunnallisverotuksen perusvähennystä ei myönnetä osittaisenakaan, jos puhtaan ansiotulon määrä edellä mainittujen vähennysten jälkeen on yli 21 700 euroa.

Lue lisää perusvähennyksestä.

Eläketulovähennyksen saa valtion ja kunnan verotuksessa

Eläketulovähennys tehdään puhtaasta ansiotulosta valtion- ja kunnallisverotuksessa. Vähennyksen määrä riippuu eläkkeensaajan kaikista verotettavista palkka- ja muista ansiotuloista.

Eläketulovähennys valtionverotuksessa

Vuoden 2019 eläketulovähennys myönnetään, jos puhtaat ansiotulosi eivät ylitä valtionverotuksessa 42 090 euroa. Vähennyksen enimmäismäärä on valtionverotuksessa 11 590 euroa.

Lue lisää valtionverotuksen eläketulovähennyksestä.

Eläketulovähennys kunnallisverotuksessa

Vuoden 2019 eläketulovähennys myönnetään kunnallisverotuksessa, jos puhtaat ansiotulosi eivät ylitä 26 796 euroa. Vähennyksen enimmäismäärä on kunnallisverotuksessa 9 050 euroa.

Lue lisää kunnallisverotuksen eläketulovähennyksestä.

Invalidivähennyksen myöntämiseen tarvitaan lääkärintodistus

Voit saada invalidivähennyksen, jos sinulla on sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutunut pysyvä, 30 – 100 prosentin haitta-aste. Jos vaadit vähennystä ensimmäistä kertaa, sinun on esitettävä riittävä selvitys (esim. lääkärintodistus) haitta-asteesta.

Jos sinulle on myönnetty työkyvyttömyyseläke, haitta-asteeksi katsotaan ilman eri selvitystä 100 prosenttia. Jos työkyvyttömyyseläke on myönnetty osaeläkkeenä, haitta-aste on 50 %.

Invalidivähennys valtionverotuksessa

Valtionverotuksessa vähennys tehdään valtiolle maksettavasta ansiotulon tuloverosta. Jos tuloveron määrä ei riitä vähennykseen, vähennys tai siitä vähentämättä jäänyt määrä siirretään automaattisesti vähennettäväksi puolison tuloverosta.

Vähennyksen määrä on valtionverotuksessa invaliditeettiprosentin suuruinen osa 115 eurosta. Enimmillään vähennyksen määrä voi siis olla 115 euroa.

Lue lisää valtionverotuksen invalidivähennyksestä.

Invalidivähennys kunnallisverotuksessa

Kunnallisverotuksessa vähennys tehdään puhtaasta ansiotulosta. Jos sinulla on pelkkää eläketuloa, vähennystä ei myönnetä lainkaan kunnallisverotuksessa.

Kunnallisverotuksessa vähennys on invaliditeettiprosentin mukainen määrä 440 eurosta. Suurin mahdollinen vähennyksen määrä on siis 440 euroa.

Lue lisää kunnallisverotuksen invalidivähennyksestä.

Opintorahan saajalle myönnetään opintorahavähennys

Opintorahavähennys tehdään puhtaasta ansiotulosta kunnallisverotuksessa. Vähennyksen enimmäismäärä on 2 600 euroa. Vähennystä ei myönnetä lainkaan, jos puhtaat ansiotulosi ylittävät 7 800 euroa.

Lue tarkemmin opintorahavähennyksestä.

Opintolainavähennyksen voi saada tietyin edellytyksin

Opintolainavähennys vähennetään suoraan veroista. Vähennyksen määrä on summa, jonka olet vuoden aikana maksanut opintolainan lyhennystä. Vähennyksen enimmäismäärä on 30 % opintolainan 2 500 euroa ylittävästä osasta.

Lue lisää opintolainavähennyksen edellytyksistä.

Merityötulosta tehdään merityötulovähennys

Merityötulovähennys tehdään puhtaasta ansiotulosta valtion- ja kunnallisverotuksessa.

Merityötulovähennys on sekä valtionverotuksessa että kunnallisverotuksessa 20 prosenttia merityötulon kokonaismäärästä. Vähennyksen enimmäismäärä on kuitenkin enintään 7 000 euroa.

Jos sinulla on merityötuloa yli 50 000 euroa, vähennyksen määrää pienennetään 5 prosentilla merityötulon 50 000 euron ylittävältä osalta.

Vähennystä korotetaan 170 euroa jokaiselta täydeltä kalenterikuukaudelta, jonka aikana alus ei käy Suomessa (ns. cross-trade -vähennys).

Lue lisää merityötulon verotuksesta