Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Vähennykset – mitä voi vähentää verotuksessa?

Voit saada verotuksessa erilaisia vähennyksiä, jotka pienentävät veron määrää. Osan vähennyksistä teemme automaattisesti, mutta osa sinun täytyy ilmoittaa itse.

Voit tehdä seuraavia vähennyksiä: 

Taulukosta näet eri vähennysten omavastuut ja enimmäismäärät vuonna 2023
Lisätietoa vähennyksestä Omavastuu vuonna 2023 Enimmäismäärä vuonna 2023

Kotitalousvähennys

(remontointi eli asunnon perusparannus- ja kunnostustyö)

100 euroa 2 250 euroa

Kotitalousvähennys

(kotitalous-, hoiva- ja hoitotyö sekä öljylämmityksestä luopuminen)

100 euroa 3 500 euroa
Matkakulut 750 euroa 8 400 euroa
Tulonhankkimismenot 750 euroa ei enimmäismäärää
Työasuntovähennys (kuuluu tulonhankkimismenoihin) 750 euroa 450 euroa/kk
Moottorisaha- ja metsurivähennys (katso prosentit vähennykseen) ei omavastuuta 240 euroa (metsurivähennys)
Elatusvelvollisuusvähennys ei omavastuuta 80 euroa/lapsi
Tulontasaus ei omavastuuta ei enimmäismäärää
Lahjoitusvähennys (vähimmäismäärä 850 euroa) ei omavastuuta 500 000 euroa
Veronmaksukyvyn alentumisvähennys ei omavastuuta 1 400 euroa

Miten ja milloin vähennyksen voi saada?

Vuoden 2023 vähennys

Saat esitäytetyn veroilmoituksen huhtikuun loppuun mennessä. Ilmoita vähennys veroilmoituksellasi määräpäivään mennessä. Vähennys otetaan huomioon verotuspäätöksessäsi, jonka saat lokakuun loppuun mennessä. 

Vuoden 2024 vähennys

Saat vähennyksestä hyödyn jo kuluvana vuonna, kun ilmoitat vähennyksen verokortillesi ja veroprosenttisi pienenee.

Voit myös vain ilmoittaa vähennyksen tiedot kuluvana vuonna jo valmiiksi veroilmoitukseesi, jonka saat seuraavana keväänä. Kun saat veroilmoituksen seuraavana vuonna, tarkista tiedot ja korjaa tarvittaessa.

Näin ilmoitat vähennykset

Ilmoita muutokset ja puuttuvat vähennykset OmaVerossa. Vaihtoehtoisesti voit korjata tiedot paperilomakkeilla.

Näin ilmoitat vähennyksiä OmaVerossa

Etkö saanut yhtä paljon vähennystä kuin hait?

Toiset vähennykset lasketaan verosta ja toiset tulosta. Siksi et saa automaattisesti esimerkiksi veronpalautuksena sitä summaa, jonka olet ilmoittanut vähennyksenä. 

Esimerkiksi kotitalousvähennys on tuntuvampi kuin matkakulujen vähennys, koska kotitalousvähennys vähennetään suoraan veron määrästä. Matkakulut taas vähennetään ansiotuloista ennen kuin veron määrä lasketaan.

Tarkista veroilmoitukseesi valmiiksi merkityt vähennykset

Työmarkkinajärjestön jäsenmaksut sekä työttömyyskassamaksut vähennetään täysimääräisinä ansiotuloista ennen kuin vero lasketaan.

Ansiotuloja ovat

 • palkkatulot
 • ansiosidonnainen päiväraha
 • peruspäiväraha
 • sairauspäiväraha.

Maksuja ei voi vähentää merityötulosta.

Työnantajasi ilmoittaa Verohallintoon joka vuosi eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut, jotka on peritty palkastasi. Näet nämä maksut esitäytetyssä veroilmoituksessasi ansiotuloista tehtävinä vähennyksinä.

Tarkista vuoden viimeisestä palkkalaskelmastasi, että palkastasi perittyjen vakuutusmaksujen määrä on oikein veroilmoituksessasi. 

Mitä vähennys koskee?

Verotuksessa voi vähentää menot, jotka ovat aiheutuneet arvopapereiden, arvo-osuuksien ja muun näihin rinnastettavan omaisuuden hoidosta ja säilyttämisestä. Tällaisia menoja ovat esimerkiksi tallelokeron vuokra ja arvo-osuustilin vuosimaksu.

Kuinka paljon voi vähentää?

Kaikki arvopapereiden hoito- ja säilyttämismenot voi vähentää. Alle 50 euron kuluja ei kannata ilmoittaa, koska omavastuu on 50 euroa.

Mistä vähennys tehdään?

Menot vähennetään pääomatuloista.

Kuinka paljon voi vähentää?

Vuodesta 2023 alkaen et voi enää vähentää asuntolainan korkoja verotuksessa. Myöskään opintolainan korkoja ei voi vähentää.

Tulonhankkimisvelan korot voi vähentää kokonaan. Tulonhankkimisvelka tarkoittaa sitä, että velka on otettu veronalaisen tulon hankintaa varten – esimerkiksi olet ostanut lainalla sijoitusasunnon, josta saat vuokratuloa, tai osakkeita, joista saat osinkotuloa.

Milloin voi vähentää?

Vuosina 2023 ja 2024 lainan korot voi vähentää verotuksessa vain silloin, jos kyseessä on tulonhankkimisvelka. Tarkista veroilmoituksesta ja verokortin tiedoista, että lainan käyttötarkoitus on merkitty oikein ja korjaa tietoa tarvittaessa.

Mistä vähennys tehdään?

Tulonhankkimisvelan korot vähennetään ensisijaisesti pääomatuloista, esimerkiksi vuokratuloista tai luovutusvoitosta. Velkapääoman lyhennyksiä ei voi vähentää verotuksessa.

Jos pääomatuloja ei ole tai niitä ei ole tarpeeksi vähennyksen tekemiseen, vähennys tehdään niin sanottuna alijäämähyvityksenä ansiotulojen veroista. Alijäämähyvitys on 30 % koron määrästä. Alijäämähyvitys on enintään 1 400 euroa. Siihen voidaan kuitenkin lisätä mahdollinen lapsikorotus, joka on 400 euroa yhdestä alaikäisestä lapsesta ja 800 euroa kahdesta tai useammasta lapsesta.

Lisätietoa

Lue lisää alijäämähyvityksestä

Tarkempaa tietoa korkojen vähentämisestä verotuksessa

Kuinka paljon voi vähentää?

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja pitkäaikaisen säästämisen eli PS-sopimuksen maksuja voi vähentää enintään 5 000 euroa vuodessa.

Mistä vähennys tehdään?

Maksut vähennetään pääomatuloista maksuvuonna.

Jos pääomatuloja ei ole tai niitä ei ole riittävästi, vähennys tehdään ansiotulojen verosta niin sanottuna erityisenä alijäämähyvityksenä. Erityinen alijäämähyvitys on 30 %.

Jos ansiotulojen veroja ei ole riittävästi, Verohallinto tekee vähennyksen automaattisesti puolison verotuksessa. Jos puolisonkaan verot eivät riitä, maksu jää tältä osin lopullisesti vähentämättä.

Eläkevakuutuksen ja PS-sopimuksen maksujen perusteella ei vahvisteta tappiota.

Kuka voi tehdä vähennyksen?

Maksut voi vähentää vain vakuutetun omassa verotuksessa. Vaikka puoliso olisi maksanut vakuutusmaksusi, hän ei voi vähentää niitä omassa verotuksessaan.

Lisätietoa

Perustietoa vapaaehtoisten eläkevakuutusmaksujen vähentämisestä verotuksessa

Syventävää tietoa vapaaehtoisten eläkevakuutusmaksujen ja PS-sopimusmaksujen verotuksesta

Verohallinto tekee nämä vähennykset puolestasi

Miten vähennys tehdään?

Jos saat palkkatuloa, saat automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennyksen vuosina 2024 ja 2023. Vähennys ei voi kuitenkaan olla suurempi kuin palkkatulosi määrä.

Jos sinulla on tulonhankkimismenoja yli 750 euroa, ilmoita kulut veroilmoituksessasi. Lue tarkemmat ohjeet tulonhankkimismenojen vähentämisestä

Mistä vähennys tehdään?

Tulonhankkimisvähennys tehdään palkkatulosta valtion- ja kunnallisverotuksessa.

Milloin voi vähentää?

Voit saada ansiotulovähennyksen, jos saat esimerkiksi 

 • veronalaista palkkatuloa
 • muuta ansiotuloa työstä, jonka olet tehnyt toiselle
 • jaettavan yritystulon ansiotulo-osuutta.

Ansiotulovähennystä ei saa esimerkiksi eläketuloista tai sosiaalietuuksista.

Mistä vähennys tehdään?

Ansiotulovähennys tehdään valtion- ja kunnallisverotuksessa.

Kuinka paljon voi vähentää?

Vuosina 2024 ja 2023 vähennys on enintään 3 570 euroa.

 • Vähennys on 51 %, kun vähennykseen oikeuttavat tulot ovat 2 500–7 230 euroa. 
 • Vähennys on 28 % siitä osasta, joka ylittää 7 230 euroa.

Jos puhdas ansiotulosi on yli 14 000 euroa, yli menevältä osalta vähennyksen määrää pienennetään 4,5 %:lla. Kun vähennystä pienennetään, tuloiksi lasketaan kaikki ansiotulot, myös esimerkiksi eläkkeet, työttömyyskorvaukset ja sairauspäivärahat.

Vähennystä ei voi saada lainkaan, jos puhtaat ansiotulot ovat yli 94 084 euroa.

Lisätietoa

Lue tarkemmin ansiotulovähennyksen edellytyksistä

Milloin voi vähentää?

Voit saada työtulovähennyksen, jos saat esimerkiksi 

 • veronalaista palkkatuloa
 • muuta ansiotuloa, jonka olet saanut toiselle suorittamastasi työstä 
 • jaettavan yritystulon ansiotulo-osuutta.

Kuinka paljon voi vähentää?

Vuonna 2024

 • Työtulovähennys on enintään 2 140 euroa.
 • Jos palkansaaja tai yrittäjä on ennen vuoden 2024 alkua täyttänyt 65 vuotta, työtulovähennys on enintään 3 340 euroa. Tätä nuoremmat eivät saa ikäkorotusta vähennyksen enimmäismäärään.
 • Vähennys on 12 % vähennykseen oikeuttavien tulojen määrästä
 • Vähennyksen määrää pienennetään 2,03 %:lla puhtaan ansiotulon 23 420 euroa ylittävältä osalta ja 1,21 %:lla 71 900 euroa ylittävältä osalta.

Vuonna 2023

 • Työtulovähennys on enintään 2 030 euroa.
 • Jos palkansaaja tai yrittäjä on ennen vuoden 2023 alkua täyttänyt
  • 60 vuotta, työtulovähennys on enintään 2 230 euroa
  • 62 vuotta, työtulovähennys on enintään 2 430 euroa
  • 65 vuotta, työtulovähennys on enintään 2 630 euroa
 • Vähennys on 12 % vähennykseen oikeuttavien tulojen osalta.
 • Vähennyksen määrää pienennetään 2,03 %:lla puhtaan ansiotulon 22 000 euroa ylittävältä osalta ja 1,21 %:lla 70 000 euroa ylittävältä osalta.

Kun vähennystä pienennetään, tuloiksi lasketaan kaikki ansiotulot, myös esimerkiksi eläkkeet, työttömyyskorvaukset ja sairauspäivärahat.

Mistä vähennys tehdään?

Työtulovähennys tehdään valtion tuloverosta. Jos tuloverosi määrä ei riitä vähennykseen, vähennys tehdään kunnallisverosta, kirkollisverosta ja sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksusta näiden verojen suhteessa.

Lisätietoa

Lue tarkemmin työtulovähennyksestä

Mistä vähennys tehdään?

Verovuodet 2024 ja 2023: Perusvähennys tehdään valtion- ja kunnallisverotuksessa.

Kuinka paljon vähennys on?

Vuonna 2024

 • Vähennys on enintään 3 980 euroa.
 • Jos puhdas ansiotulo on yli 3 980 euroa edellä mainittujen vähennysten jälkeen, vähennystä pienennetään 18 %:lla ylimenevän tulon määrästä.
 • Perusvähennystä ei voi saada osittaisenakaan, jos puhdas ansiotulo on edellä mainittujen vähennysten jälkeen yli 26 092 euroa.

Vuonna 2023

 • Vähennys on enintään 3 870 euroa.
 • Jos puhdas ansiotulo on yli 3 870 euroa edellä mainittujen vähennysten jälkeen, vähennystä pienennetään 18 %:lla ylimenevän tulon määrästä.
 • Perusvähennystä ei voi saada osittaisenakaan, jos puhdas ansiotulo on edellä mainittujen vähennysten jälkeen yli 26 092 euroa.

Lisätietoa

Lue lisää perusvähennyksestä

Kuinka paljon vähennys on?

Eläketulovähennyksen määrä riippuu eläkkeensaajan kaikista verotettavista palkka- ja muista ansiotuloista.

Verovuosi 2024: Eläketulovähennys on enintään 10 920 euroa.

 • Jos puhdas ansiotulo on yli 10 920 euroa, vähennystä pienennetään 51 prosentilla 10 920 euron ylimenevän osan määrästä.
 • Jos puhdas ansiotulo ylittää 22 500 euroa, vähennyksen määrä pienenee 15 prosentilla ylittävältä osalta.

Verovuosi 2023: Eläketulovähennys on enintään 10 320 euroa.

 • Jos puhdas ansiotulo on yli 10 320 euroa, vähennystä pienennetään 51 prosentilla 10 320 euron ylimenevän osan määrästä.  
 • Jos puhdas ansiotulo ylittää 22 500 euroa, vähennyksen määrä pienenee 15 prosentilla ylittävältä osalta.

Milloin vähennyksen voi saada?

Saat eläketulovähennyksen vuonna 2024, jos puhtaat ansiotulosi ovat enintään 55 927 euroa.

Saat eläketulovähennyksen vuonna 2023, jos puhtaat ansiotulosi ovat enintään 49 880 euroa.

Mistä vähennys tehdään?

Eläketulovähennys tehdään puhtaasta ansiotulosta valtion- ja kunnallisverotuksessa.

Lisätietoa

Lue lisää eläketulovähennyksestä

Milloin voi vähentää?

Voit saada opintorahavähennyksen sinä vuonna, kun saat opintorahaa.

Mistä vähennys tehdään?

Opintorahavähennys tehdään valtion- ja kunnallisverotuksessa.

Kuinka paljon voi vähentää?

Vähennys on enintään 2 600 euroa, kuitenkin enintään saamasi opintorahan määrä.

Jos saat opintorahan lisäksi palkkaa tai muuta ansiotuloa, vähennyksen määrä pienenee. Opintorahavähennyksestä vähennetään puolet (50 %) siitä ansiotulojen osuudesta, joka ylittää 2 600 euroa. Jos puhtaat ansiotulosi ovat yli 7 800 euroa, vähennystä ei myönnetä lainkaan.

Lisätietoa

Lue tarkemmin opintorahavähennyksestä

Milloin voi vähentää?

Opintolainavähennys koskee vain niitä korkeakouluopiskelijoita, jotka ovat aloittaneet ensimmäiset korkeakoulututkintoon johtavat opintonsa ennen 1.8.2014.

Jos olet nostanut opintolainaa ja suorittanut tutkinnon määräajassa, voit saada opintolainavähennyksen. Vähennys myönnetään niiltä vuosilta, jolloin lyhennät opintolainaa.

Mistä vähennys tehdään?

Vähennys tehdään valtion tuloverosta. Jos tuloverosi määrä ei riitä vähennykseen, vähennys tehdään kunnallisverosta, kirkollisverosta ja sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksusta näiden verojen suhteessa.

Kuinka paljon voi vähentää?

Kela ratkaisee oikeuden opintolainavähennykseen sekä vähennyksen enimmäismäärän. Verohallinto myöntää vähennyksen vuosittain Kelan antamien tietojen perusteella, eikä sinun tarvitse erikseen vaatia opintolainavähennystä veroilmoituksessa.  

Nykyisille opiskelijoille opintolainahyvitys

Jos olet aloittanut korkeakouluopinnot 1.8.2014 tai sen jälkeen, voit saada valmistumisesi jälkeen Kelalta opintolainahyvitystä. Opintolainahyvitys on verotonta tuloa. Se ei näy esitäytetyssä veroilmoituksessa eikä sitä tarvitse ilmoittaa veroilmoituksessa.  

Lue lisää opintolainahyvityksestä Kelan sivuilta.

Milloin vähennyksen voi saada?

Kun saat merityötuloa, saat myös merityötulovähennyksen.

Mistä vähennys tehdään?

Merityötulovähennys tehdään puhtaasta ansiotulosta valtion- ja kunnallisverotuksessa.

Kuinka paljon vähennys on?

Merityötulovähennys on 20 % merityötulon kokonaismäärästä. Vähennys on kuitenkin enintään 7 000 euroa.

Jos saat yli 50 000 euroa merityötuloa, vähennyksen enimmäismäärää eli 7 000 euroa kuitenkin pienennetään. 50 000 euroa ylittävästä osasta lasketaan ensin 5 %. Tämä 5 %:n osuus vähennetään 7 000 eurosta.

Vähennystä korotetaan 170 euroa jokaiselta täydeltä kalenterikuukaudelta, jonka aikana alus ei käy Suomessa (ns. cross-trade-vähennys).

Lisätietoa

Lue lisää merityötulon verotuksesta

Usein kysyttyä

Nämä vähennykset voit jo ilmoittaa vuodelta 2024:

 • kotitalousvähennys
 • matkakulut
 • tulonhankkimiskulut
 • työasuntovähennys
 • elatusvelvollisuusvähennys.

Voit ilmoittaa kuluvan vuoden vähennyksiä OmaVerossa valmiiksi veroilmoitukseesi.

Näin ilmoitat vähennyksiä OmaVerossa

Sivu on viimeksi päivitetty 28.2.2024