Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Vapaaehtoinen eläkevakuutus - kuinka vähennät maksun verotuksessa ja näin saatu eläke verotetaan

Vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksut saa vähentää pääomatuloista maksuvuonna. Verotettavaa tuloa syntyy vasta, kun vakuutukseen perustuvaa eläkettä aletaan maksaa.

Näin vähennät oman tai puolison ottaman eläkevakuutuksen maksut verotuksessa

Voit vähentää vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksuja verotuksessa. Vähennysoikeus koskee vain itselle tai puolisolle otetun vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksuja. Muille henkilöille, esimerkiksi avopuolisolle tai kummilapselle, otetun vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksut eivät ole vähennyskelpoisia.

Lue lisää puolison määritelmästä.

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksut voi vähentää vain vakuutetun omassa verotuksessa. Voit vähentää oman vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksuja yhteensä enintään 5 000 euroa vuodessa. Puolisoista maksut vähentää aina vakuutettuna oleva puoliso riippumatta siitä, kumpi puolisoista on ottanut vakuutuksen ja maksanut maksuja. 

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksut vähennetään pääomatuloista. Jos pääomatuloja ei ole tai ne eivät riitä maksujen vähentämiseen, vähentämättä jäänyt osa huomioidaan niin sanottuna erityisenä alijäämähyvityksenä ansiotulojen veroista. 

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksujen perusteella ei vahvisteta tappiota.

Voit vähentää maksun ensimmäisen kerran siltä vuodelta, kun täytät 18 vuotta. Viimeisen kerran vähennyksen saa tehdä siltä vuodelta, kun eläkettä aletaan maksaa.

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksut voidaan huomioida veroprosentissa

Jos ilmoitat tiedot verokortille, saat edun vähennyksestä heti.

Lue lisää verokortin tilaamisesta.

Tarkista esitäytetty veroilmoitus

Vakuutuksen tarjoaja esimerkiksi pankki ilmoittaa maksamasi vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksut Verohallinnolle. Tiedot näkyvät esitäytetyssä veroilmoituksessasi. Vähennykseksi hyväksytyn määrän näet verotuspäätöksestäsi.

Tarkista tiedot ja korjaa niitä tarvittaessa. Ilmoita virheistä myös maksajalle, jotta hän voi korjata tiedot tulorekisteriin. 

Korjaa veroilmoituksen tietoja OmaVerossa.

Siirry OmaVeroon

Jos korjaat tietoja paperilomakkeella, anna selvitys lomakkeella 50B: Pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset.

Näin vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta saatu eläke verotetaan 

Vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuvaa eläkettä voit saada aikaisintaan sinä päivänä, kun saavutat työntekijän eläkelain mukaisen eläkeiän. Vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta saatu eläke verotetaan yleensä pääomatulona. Vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta saatu eläke voi kuitenkin olla myös ansiotuloa, jos vakuutus on otettu ennen 6.5.2004. 

Eläke verotetaan pääomatulona

Et tarvitse verokorttia. Eläkkeen maksaja vähentää automaattisesti pääomatulon veroprosentin 30 % eläkkeestä.

Eläke verotetaan ansiotulona 

Tarvitset verokortin eläketulolle. Kun haet verokorttia Verohallinnolta eläkettä varten, tarvitset eläkepäätöksen tai muun asiakirjan, josta käyvät ilmi eläkkeen määrä ja alkamisaika. Tämän asiakirjan saat eläkkeen maksajalta.

Tee verokortti OmaVerossa

Lue ohje: Näin teet verokortin eläketulolle OmaVerossa

Toimitamme uuden eläkeverokortin suoraan eläkkeenmaksajallesi.

Huomioitavaa:

  • Jos et toimita verokorttia eläkkeen maksajalle, ennakonpidätys on 40 %.

Tarkista esitäytetty veroilmoitus

Eläkkeen maksaja ilmoittaa vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuvat eläkkeet tulorekisteriin. Verohallinto saa tiedot tulorekisteristä, ja ne näkyvät esitäytetyssä veroilmoituksessasi. Tarkista tiedot ja korjaa niitä tarvittaessa. Ilmoita virheistä myös maksajalle, jotta hän voi korjata tiedot tulorekisteriin.

Jos tietoja täytyy korjata tai täydentää, ilmoita muutokset OmaVerossa.

Siirry OmaVeroon

Jos korjaat paperilomakkeella, käytä lomaketta:

Katso myös

Esitäytetty veroilmoitus - milloin saat esitäytetyn veroilmoituksen ja mihin mennessä sitä pitää täydentää. Sivulla on myös veroilmoituksen täyttöohje ja ohjeet asiointiin.

Sivu on viimeksi päivitetty 9.6.2023