Maatilarakennukset – mistä pitää maksaa veroa?

Maatilakiinteistöt eivät ole kokonaan kiinteistöverosta vapaita.

Kiinteistöveron piiriin kuuluvat muun muassa maatilojen

 • asuin- ja tuotantorakennukset
 • asuin- ja tuotantorakennusten tonttimaa
 • maa-aineksen ottoalueet
 • niin sanotut erityisalueet, kuten golfkentät, urheilukentät, telttailualueet, kalankasvatusaltaat ja laskettelurinteet. 

Mikä on maatalouden tuotantorakennus?

Yleisimpiä maatalouden rakennuksia ovat maataloustoiminnassa käytetyt

 • tuotantorakennukset
 • varastorakennukset ja -rakennelmat
 • eläinsuojat.

Mikä on metsätalouden tuotantorakennus?

Metsätalouden rakennuksia ovat muun muassa

 • konesuojat metsätalouden koneita varten
 • varastorakennukset, joita tarvitaan myyntiin menevien polttopuiden kuivaukseen ja varastointiin.

Polttopuiden varastorakennukset eivät kuulu metsätalouden rakennuksiin, jos varastoiduilla puilla lämmitetään yksityistalouden rakennuksia.

Miten tuotantorakennuksen verotusarvo määräytyy?

Maa- ja metsätalouteen kuuluvan tuotantorakennuksen verotusarvoksi katsotaan rakennuksen tai rakennelman hankintamenon osa, jota ei ole poistettu tuloverotuksessa. Samalla tavalla lasketaan maataloutta harjoittavan osakeyhtiön maatalouden tuotantorakennusten arvo.

Tuotantorakennuksen kiinteistöveron perusteena on toinen seuraavista:

 • poistamaton hankintameno eli menojäännös, joka siirtyy vuosittain kiinteistöverotukseen asiakkaan palauttamalta 2- tai 2C-lomakkeelta tilinpäätökseltä
 • 10 prosentin kaavamainen vähennys poistamattomasta hankintamenosta.

Mitä kiinteistöverosta voi vähentää maatalousverotuksessa? 

Maatalousverotuksessa voi vähentää sen osan kiinteistöverosta, joka on määrätty tuotantorakennuksista.