Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Rakennukset ā€“ näin verotusarvo lasketaan

Saat vuosittain kiinteistöverotuspäätöksen, johon on laskettu kiinteistöveron määrä. Kiinteistövero lasketaan prosentteina rakennusten verotusarvoista. Myös verotusarvot on kerrottu kiinteistöverotuspäätöksessä. Ne ovat kiinteistöverotusta varten laskettuja arvoja, jotka perustuvat kunkin rakennuksen ominaisuuksiin.

Verotusarvoon vaikuttavat ominaisuudet

Rakennustyyppi vaikuttaa rakennuksen verotusarvoon. Kiinteistöverotuksessa käytettäviä rakennustyyppejä ovat esimerkiksi pientalo, vapaa-ajan asunto, talousrakennus, autotalli ja sauna.

Rakennustyyppi määräytyy yleensä sen mukaan, mihin tarkoitukseen rakennuslupa on myönnetty. Rakennustyyppiin vaikuttavat myös rakennuksen ominaisuudet. Rakennustyyppi ei siis määräydy pelkästään sen mukaan, missä käytössä rakennus on.

Kiinteistöverotuksessa pinta-alalla tarkoitetaan rakennuksen kokonaisalaa, esimerkiksi rivitalon ja paritalon koko pinta-alaa. Kokonaisala lasketaan rakennuksen ulkomittojen mukaan. Siihen lasketaan kaikkien kerrosten pinta-alat, myös kellarit ja lämpöeristetyt ullakkohuoneet. Rakennuksen kokonaisala on siis yleensä suurempi kuin asuinpinta-ala ja kerrosala.

Kokonaisalaan ei lasketa parvekkeita, katoksia eikä tiloja, joissa vapaa korkeus on alle 160 cm. Ullakko ja kuisti lasketaan mukaan kokonaisalaan vain, jos ne ovat lämpöeristettyjä.

Verotusarvon perusteena käytetty jälleenhankinta-arvo määritetään vuosittain valtiovarainministeriön asetuksen perusteella. Asetuksessa säädetään rakennustyypeille neliö- tai kuutiometrikohtaiset arvot. Nämä arvot riippuvat rakennuksen varusteista ja ominaisuuksista. Kun asetuksen mukainen arvo kerrotaan rakennuksen pinta-alalla tai tilavuudella, saadaan rakennuksen jälleenhankinta-arvo. Rakennuksen sijainti ei vaikuta verotusarvoon, eli perusteet ovat samat koko maassa.

Asetuksen arvot ovat sitovia, eivätkä rakennuksen myyntihinta tai todelliset rakennuskustannukset yleensä vaikuta rakennuksen jälleenhankinta-arvoon kiinteistöverotuksessa.

Rakennusten jälleenhankinta-arvojen perusteet (Finlex)

Rakennuksen verotusarvoon vaikuttaa myös rakennuksen ikä. Kun rakennus vanhenee, sen verotusarvo laskee joka vuosi tiettyjen ikäalennusprosenttien mukaan. Ikäalennusprosentit on määritelty arvostamislaissa, ja niihin vaikuttavat rakennuksen tyyppi ja kantava rakenne. Prosentti siis vaihtelee sen mukaan, onko kyseessä esimerkiksi asuinrakennus, varasto vai tehdas ja onko kantava rakenne puuta vai kiveä. Ikäalennus ei ole yhtä suuri, jos rakennukseen on tehty peruskorjauksia tai huomattavia kunnossapitotöitä. Jos taas rakennus on vaurioitunut tai kulunut tavanomaista enemmän eikä ikäalennusten vaikutus siksi ole riittävä, Verohallinto voi alentaa verotusarvoa erillisen selvityksen perusteella.

Jos rakennus on keskeneräinen, verotusarvon laskemiseen käytetään valmiusasteprosenttia eli tietoa siitä, kuinka pitkälle rakennustyöt ovat edenneet. Verotusarvo on vastaava prosenttiosuus valmiin rakennuksen verotusarvosta. Esimerkiksi jos 80 % rakennuksesta on valmistunut, verotusarvo on 80 % vastaavan valmiin rakennuksen verotusarvosta.  

Kiinteistövero lasketaan verotusarvosta

Kiinteistöveron määrä lasketaan kertomalla rakennuksen verotusarvo kiinteistöveroprosentilla, jonka kunta on rakennuksille määritellyt.

Rakennuksen kiinteistöveroprosentti määräytyy rakennuksen todellisen käytön perusteella. Joskus rakennusta voidaan käyttää useaan eri tarkoitukseen, esimerkiksi osa rakennuksesta voi olla asuinkäytössä ja osa toimistona. Silloin rakennuksen pääasiallinen käyttö ratkaisee, mitä veroprosenttia kiinteistöverotuksessa käytetään.

Lue lisää kiinteistöveroprosenteista

Esimerkki pientalon verotusarvon ja veron määrän laskemisesta

Pientalon tiedot: Vuonna 2000 valmistunut pientalo, 150 m2. Rakennuksessa on sähkö, vesijohto, viemäri ja keskuslämmitys. Rakennuksen kantava rakenne on puuta. Rakennus on vakituisessa asuinkäytössä.

Rakennuksen verotusarvo vuodelle 2024 lasketaan seuraavasti: Valtiovarainministeriön asetuksen mukainen neliömetrikohtainen arvo on 686,85 euroa. Rakennuksen jälleenhankinta-arvo on 103 027,50 euroa (686,85 e x 150m2).

Rakennuksen ikäalennusprosentti on 1,25 prosenttiyksikköä vuotta kohti. Koska rakennus on 24 vuotta vanha vuonna 2024, ikäalennus on yhteensä 30 prosenttia (1,25 x 24). Ikäalennuksen määrä euroissa on siis 30 908,25 euroa (103 027,50 e x 0,30).

Rakennuksen verotusarvo lasketaan vähentämällä jälleenhankinta-arvosta ikäalennus. Verotusarvo on 72 119,25 euroa (103 027,50 e – 30 908,25 e).

Rakennuksen kiinteistöveron määrä saadaan kertomalla verotusarvo rakennuksen sijaintikunnan päättämällä kiinteistöveroprosentilla. Jos veroprosentti on esimerkiksi 0,45 %, veron määrä on silloin 324,54 euroa.

Sivu on viimeksi päivitetty 8.3.2024