Rakennukset – näin verotusarvo muodostuu

Rakennusten verotusarvo määritellään rakennuksen seuraavien ominaisuuksien perusteella:

Rakennuksen sijainti ei vaikuta verotusarvoon, eli perusteet ovat samat koko maassa. Kiinteistöveron määrä rakennuksen arvosta lasketaan veroprosentilla, jonka kunta on rakennuksille määritellyt.

Pinta-ala 

Rakennuksen pinta-ala lasketaan kiinteistöverotuksessa rakennuksen ulkomittojen mukaan.

Jos rakennuksen pinta-ala on mielestäsi merkitty todellista suuremmaksi, tarkista ensin, johtuuko ero pinta-alan mittaustavasta.

Lisää tietoa pinta-alasta on syventävissä vero-ohjeissa.

Ikäalennukset 

Ikäalennus vaikuttaa rakennuksen verotusarvoon. Rakennuksen arvo alenee sen iän perusteella vuosittaisten ikäalennusprosenttien verran.

Ikäalennukset määritellään rakennustyypin ja kantavan rakenteen perusteella.

Lisää tietoa ikäalennuksista on syventävissä vero-ohjeissa. 

Rakennustyyppi 

Rakennukselle määritellään rakennuslupaa haettaessa rakennustyyppi. Se määräytyy rakennuksen ominaisuustietojen perusteella, eikä siihen siten vaikuta ainoastaan se, missä käytössä rakennus on.

Lisää tietoa rakennustyypeistä on syventävissä vero-ohjeissa.