Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Maapohja – näin verotusarvo muodostuu

Tonttien eli maapohjan verotusarvot perustuvat kuntakohtaisiin tonttihintakarttoihin ja Verohallinnon arviointiohjeisiin. Maapohjasta maksetaan veroa tavallisesti yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan.

Verotusarvoon vaikuttavat maapohjan

  • käyttötarkoitus
  • rakennusoikeus
  • sijainti
  • liikenneyhteydet
  • sopivuus rakennustarkoituksiin
  • kunnallisteknisten töiden valmiusaste
  • kohtuullinen hinta, joka perustuu paikkakunnan vastaavien kiinteistöjen hintatasoon vapaassa kaupassa.

Tavoitteena kiinteistöverotuksessa on, että tontin verotusarvo olisi 75 % tontin käyvästä arvosta eli aluehinnasta. Rakennusmaan verotusarvo on kuitenkin koko maassa vähintään 0,75 euroa neliömetriltä.

Verotusarvo voi nousta, jos aluetta on kaavoitettu tai kaavanmukainen rakennusoikeus muuttuu.

Metsämaa, peltomaa ja joutomaa voivat olla kiinteistöverosta vapaata, jos ne kuuluvat maatilakiinteistöön.

Yksityisellä maalla sijaitsevasta luonnonsuojelualueesta ei tarvitse maksaa kiinteistöveroa vuoden 2021 alusta alkaen. Verovapaus koskee vain yksityisiä kiinteistönomistajia, joiden maalla sijaitsee luonnonsuojelulain 24 §:n perusteella suojeltu alue. 

Verotuksessa käytetyt maatyypit ja käyttötarkoituksen muutos

Eri maatyyppejä verotetaan eri tavoin. Jos maan käyttötarkoitus on muuttunut, ilmoita korjatut tiedot.

Usein kysyttyä

Jos kiinteistö muodostuu alueista, joita verotetaan eri tavoin, kiinteistö on jaettu osiin verotusarvon laskemista varten. Esimerkiksi osa maapohjasta voi olla rakennusmaata, osa puistoaluetta ja osa kiinteistöverosta vapaata maatalousmaata ja metsää.

Maapohja on voitu jakaa osiin myös hyväksytyn tai vireillä olevan tonttijaon perusteella.

Alennusta käytetään haja-asutusalueilla sijaitsevilla tonteilla, joiden pinta-ala ylittää 3000 neliömetriä. Tontin tavanomaista suurempi koko on otettu arvostuksessa huomioon siten, että neliöhintaa on alennettu 3000 neliömetriä ylittävältä osalta.

Tontin verotusarvo lasketaan seuraavasti:

  • 3 000 neliömetrin verotusarvo arvo on täysi hinta
  • seuraavien 2 000 neliömetrin verotusarvoa pienennetään 50 %
  • seuraavien 5 000 neliömetrin verotusarvoa pienennetään 75 %.

Jos tontin pinta-ala ylittää 10 000 neliömetriä, neliöhintaa alennetaan 90 % siltä osalta, joka ylittää 10 000 neliömetriä. Aluehinta on kuitenkin aina vähintään 1 euro neliömetriltä.

Sivu on viimeksi päivitetty 8.3.2021