Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Maatilan jatkaja – ilmoita tiedot Verohallintoon

Maatilan sukupolvenvaihdokseen liittyy erilaisia ilmoitusvelvollisuuksia ja veroseuraamuksia. Maatilan jatkajan maksettavaksi voi tulla lahja- ja varainsiirtoveroa.

Maksa varainsiirtovero ja hae kiinteistöille lainhuuto

Hae luovutukseen sisältyville kiinteistöille lainhuuto Maanmittauslaitokselta kuuden kuukauden kuluessa kauppa- tai lahjakirjan allekirjoittamisesta. Anna kiinteistöistä myös varainsiirtoveroilmoitus ja maksa kiinteistöihin kohdistuva varainsiirtovero ennen lainhuudon hakemista. Jos varainsiirtoveroilmoitus, maksu tai lainhuutohakemus myöhästyy, joudut maksamaan viivästysseuraamuksia.

Lue lisää kiinteistön varainsiirtoverosta

Lue lisää viivästysseuraamuksista

Varainsiirtoverosta voi saada vapautuksen tietyissä tilanteissa. Jos haet vapautusta varainsiirtoverosta, pyydä Verohallinnolta lausunto, kun

  • luovutuksen kohteena on varainsiirtoverosta vapaaksi vaadittavaa irtainta omaisuutta
  • olet oikeutettu ensiasunnon varainsiirtoverovapauteen asuinrakennuksen ja sen rakennuspaikan osalta. Huom. Ensiasunnon varainsiirtoverovapaus poistui 1.1.2024. Ensiasunto on verovapaa vain silloin, jos sitova kauppakirja tai muu luovutussopimus on allekirjoitettu ennen 1.1.2024.

Liitä hakemukseen kopio lopullisesta kauppakirjasta.

Ilmoittaudu Verohallinnon rekistereihin

Voit aloittaa toiminnan maataloudenharjoittajana ja ilmoittautua Verohallinnon rekistereihin OmaVerossa. Verohallinnon rekistereitä ovat arvonlisäverovelvollisten rekisteri, ennakkoperintärekisteri sekä työnantajarekisteri. Saat Y-tunnuksen perustamisen jälkeen.

Vaihtoehtoisesti voit tehdä perustamisilmoituksen paperilomakkeella Y3, jonka saat osoitteesta ytj.fi.

Anna tarvittaessa lahjaveroilmoitus

Anna lahjaveroilmoitus, jos olet saanut maatilan kokonaan lahjana tai jos maatilasta maksettu vastike on enintään 75 % luovutetun omaisuuden käyvästä arvosta. Anna lahjaveroilmoitus myös silloin, jos on aihetta olettaa, ettei vastike ole yli 75 % omaisuuden käyvästä arvosta.

Jos vaadit perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennusten soveltamista, esitä vaatimus ennen lahjaverotuksen toimittamista, esimerkiksi lahjaveroilmoituksella. Voit vaatia huojennusta myös osaan tilasta. Huomaa, että huojennettua maatilaa edelleen myytäessä sen hankintamenona pidetään huojennettua arvoa.

Lue lisää lahjaveroilmoituksen antamisesta

Kokonaan tai osittain vastikkeellinen sukupolvenvaihdos

Jos maatilan sukupolvenvaihdos on kokonaan tai osittain vastikkeellinen, anna varainsiirtoveroilmoitus ja maksa varainsiirtovero. Ilmoitus on annettava ja vero maksettava ennen kuin haet lainhuutoa tai kirjaamista – viimeistään kuuden kuukauden kuluessa luovutussopimuksen tekemisestä.

Katso ohjeet kiinteistön varainsiirtoveroon

Hae toiminnan alkaessa ennakkovero maatalouden tulolle

Jos harjoitat toimintaa yhdessä esimerkiksi puolisosi kanssa, hae molemmille oma ennakkovero. Hae ennakkoveroa OmaVerossa tai paperilomakkeella (Verokorttihakemus ja ennakkoverohakemus).

Anna maatalouden ja/tai metsätalouden veroilmoitus

Anna maatalouden veroilmoitus 2 viimeistään seuraavan vuoden huhtikuun alussa. Maatalousyhtymät antavat veroilmoituksen 2Y viimeistään helmikuun lopussa.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024