Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Tuloverotus – maataloudenharjoittaja

Maatalouden tulos jaetaan ansio- ja pääomatuloksi. Ansiotulojen verotus on progressiivista. Pääomatulojen veroprosentti on 30 %, mutta 30 000 euron ylärajan jälkeen 34 %. Vahvistetun tappion voi vähentää seuraavien vuosien tuloksesta.

Miten maatalouden tulos lasketaan?

Maatalouden tulos saadaan, kun maatalouden tuloista vähennetään maatalouden menot. Kun tuloksesta vähennetään aikaisempien vuosien tappiot, saadaan jaettava yritystulo. Jaettavasta yritystulosta tehdään 5 %:n suuruinen yrittäjävähennys, jonka jälkeen yritystulo jaetaan edelleen maataloudenharjoittajan pääoma- ja ansiotuloksi.

Maatalouden tulo jaetaan pääoma- ja ansiotuloksi

Jaettavasta yritystulosta lasketaan ensin pääomatulon osuus. Pääomatuloa on 20 %:n vuotuinen tuotto edellisen vuoden nettovarallisuudelle. Jos olet aloittanut maatalouden harjoittamisen vuoden aikana, pääomatulo-osuus lasketaan saman vuoden nettovarallisuuden mukaan.

Jos haluat, voit vaatia pääomatulo-osuudeksi vain 10 % tai 0 % nettovarallisuudesta. Jos harjoitat maataloutta yhdessä puolisosi kanssa, teidän on tehtävä vaatimus yhdessä.

Vaatimus on tehtävä maatalouden veroilmoituksella ennen verotuksen päättymistä. Verotuksen päättymispäivä on henkilökohtainen ja näet sen OmaVerosta sekä verotuspäätöksestäsi. Verotus voi päättyä toukokuun ja lokakuun välisenä aikana. Puolisoiden verotus päättyy aina samaan aikaan.

Pääomatuloista maksetaan 30 % veroa 30 000 euroon asti. Pääomatulon 30 000 euroa ylittävästä osasta vero on kuitenkin 34 %.

Maataloudenharjoittajan verovuosi on kalenterivuosi. Maatalouden aloittamis- tai lopettamisvuonna maataloutta voidaan kuitenkin harjoittaa kalenterivuotta lyhyemmän ajan, mikä pienentää pääomatulo-osuuden määrää.

Jaettavasta yritystulosta vähennetään pääomatulon osuus, ja jäljelle jäävä yritystulo on ansiotuloa. Nämä ansiotulot lisätään muihin ansiotuloihisi, esimerkiksi palkkatuloihin. Verotus ansiotuloista on progressiivinen.

Esimerkki: Maataloudenharjoittaja on lopettanut maataloustoiminnan ja maatalouden tulos ajalta 1.1.2023 - 30.6.2023 on 20 000 euroa. Maatalouden nettovarallisuus vuonna 2022 on 50 000 euroa. Pääomatuloa on 6 kk / 12kk x 20 % x 50 000 euroa = 5 000 euroa. Ansiotuloa on 20 000 euroa – 5 000 euroa = 15 000 euroa.

Yritystulo jaetaan yrittäjäpuolisoiden kesken

Jos harjoitat maataloutta yhdessä puolisosi kanssa, yritystulon ansio- ja pääomatulo-osuus jaetaan puolisoiden kesken.

Jaettavan yritystulon pääomatulo-osuus jaetaan puolisoiden kesken niiden osuuksien mukaan, jotka heillä on maatalouden nettovarallisuudesta. Ansiotulo-osuus jaetaan puolisoiden kesken heidän työpanostensa mukaisessa suhteessa.

Verohallinto jakaa pääoma- ja ansiotulo-osuuden puolisoiden kesken maatalouden veroilmoituksella (lomake 2) ilmoitettujen nettovarallisuusosuuksien ja työpanosten perusteella.

Lue lisää puolison määritelmästä verotuksessa.

Miten maatalouden nettovarallisuus lasketaan?

Maatalouden nettovarallisuus lasketaan vähentämällä maatalouden varoista maatalouden velat. Maatalouden varoihin luetaan esimerkiksi pellot, talousrakennukset ja maatalouskoneet. Pääomatulo-osuutta laskettaessa nettovarallisuuteen lisätään 30 % maatalouden palkoista.

Jos maataloudesta jää tappiota

Jos maataloustoiminta on tappiollista, tappio joko vahvistetaan maatalouden tappioksi tai siirretään osittain tai kokonaan vähennettäväksi saman vuoden pääomatuloista. Pääomatuloista vähentämistä on vaadittava esimerkiksi maatalouden veroilmoituksella. Vaatimus on tehtävä ennen verotuksesi päättymistä.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024